Valsartan

 • alentaa verenpainetta
 • sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja sydänkohtauksen jälkeen
 • myös lasten ja nuorten korkean verenpaineen hoitoon
 • ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana

Tietoja Valsartanista

Valsartan kuuluu angiotensiini II -reseptorin salpaajiin, jotka ovat korkeaa verenpainetta alentavia lääkkeitä. Angiotensiini II on elimistössä esiintyvä aine, joka supistaa verisuonia ja suurentaa siten verenpainetta. Valsartan vaikuttaa estämällä angiotensiini II:n toimintaa. Tällöin verisuonten seinämät rentoutuvat ja verenpaine alenee.

Valsartania käytetään seuraavien sairauksien hoitoon:

 • 6−18vuotiaiden lasten ja nuorten korkea verenpaine
 • aikuispotilaiden äskettäinen sydänkohtaus (josta on kulunut vähintään 12 tuntia, mutta alle 10 päivää)
 • aikuispotilaiden oireinen sydämen vajaatoiminta.

Käyttö

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Niele tabletti veden kera. Pyri ottamaan Valsartan-annos suurin piirtein samaan aikaan joka päivä. Näin vältät annoksen unohtamisen. Voit ottaa tabletin ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Annostus

Annostus riippuu oireistasi, ja lääkäri määrää sen. Yleiset annostusohjeet ovat seuraavat:

Lapset ja nuoret (6−18-vuotiaat), joilla on kohonnut verenpaine:

 • alle 35 kg painoisille potilaille suositeltu annos on 40 mg valsartaania kerran vuorokaudessa
 • vähintään 35 kg painoisille potilaille tavanomainen aloitusannos on 80 mg valsartaania kerran vuorokaudessa.

Joissakin tapauksissa lääkäri voi määrätä suuremman annoksen (ks. pakkausseloste). Lapsille, jotka eivät pysty nielemään tabletteja, suositellaan valsartaanijuoman käyttöä.

Aikuispotilaat, jotka ovat äskettäin sairastaneet sydänkohtauksen:

Sydänkohtauksen jälkeen hoito aloitetaan yleensä jo 12 tunnin kuluttua, yleensä pienellä 20 mg:n annoksella kahdesti vuorokaudessa. Lääkäri voi suurentaa annosta (ks. pakkausseloste).

Aikuispotilaat, joilla on sydämen vajaatoiminta:

Hoito aloitetaan yleensä 40 mg:n annoksella kahdesti vuorokaudessa. Lääkäri voi suurentaa annosta (ks. pakkausseloste).

Alkoholi ja autolla ajo

Alkoholin käytöstä ei ole varoitusta.

Valsartan voi aiheuttaa huimausta ja vaikuttaa keskittymiskykyyn harvinaisissa tapauksissa. Vältä ajamista ja koneiden käyttöä, jos kärsit näistä haittavaikutuksista.

Jos otat enemmän Valsartan-valmistetta kuin sinun pitäisi, lääkkeen unohtaminen ja lääkkeen lopettaminen

Jos olet vahingossa ottanut liikaa Valsartan-tabletteja, ota välittömästi yhteys lääkäriin, apteekkiin tai sairaalaan.

Jos olet unohtanut ottaa lääkeannoksen, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi lääkeannoksen.

Älä lopeta Valsartanin käyttöä kysymättä ensin lääkäriltä.

Milloin lääkettä ei saa käyttää

Valsartan ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tilanteissa:

 • jos olet allerginen jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle. Löydät nämä aineet kohdasta ”Koostumus”.
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus
 • jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta (Valsartanin käyttöä on syytä välttää raskauden aikana)
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan aliskireeniä sisältävällä verenpainetta alentavalla lääkkeellä.

Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Tietyissä tapauksissa sinun on oltava erityisen varovainen käyttäessäsi tätä lääkettä. Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • jos sinulla on maksasairaus
 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus tai saat dialyysihoitoa
 • jos sinulla on munuaisvaltimon ahtauma
 • jos olet äskettäin saanut munuaissiirteen (uuden munuaisen)
 • jos sinua hoidetaan sydänkohtauksen tai sydämen vajaatoiminnan jälkeen
 • jos sinulla on jokin vaikea sydänsairaus (sydämen vajaatoimintaa tai sydänkohtausta lukuun ottamatta)
 • jos käytät lääkkeitä, jotka suurentavat veren kaliumpitoisuuksia
 • jos olet alle 18vuotias ja käytät Valsartania yhdessä muiden reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän toimintaa estävien lääkkeiden (verenpainetta alentavat lääkkeet) kanssa
 • jos sinulla on aldosteronismi (sairaus, jossa lisämunuaiset tuottavat liikaa aldosteronihormonia). Tässä tapauksessa Valsartanin käyttöä ei suositella.
 • jos sinulla on nestehukkaa esimerkiksi ripulin tai oksentelun vuoksi tai käytät suuria annoksia nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja).

Pakkausselosteessa on täydellinen luettelo tilanteista, joissa sinun on oltava erityisen varovainen käyttäessäsi Valsartania. Koskeeko jokin näistä tilanteista sinua? Keskustele silloin lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus ja imetys

Valsartanin käyttöä ei suositella raskauden alkuvaiheessa, eikä sitä saa käyttää, jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Valsartanin käyttöä ei suositella imettäville äideille.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös kasviperäisiä rohdoksia ja reseptivapaita lääkkeitä. Näitä ovat erityisesti seuraavat lääkkeet:

 • muut verenpainetta alentavat lääkkeet, etenkin nesteenpoistolääkkeet (diureetit)
 • veren kaliumarvoja suurentavat lääkkeet
 • tietyt tulehduskipulääkkeet (NSAIDlääkkeet)
 • litium
 • jotkin antibiootit (rifamysiiniryhmään kuuluvat)
 • elintensiirtojen jälkeisessä hyljinnän estossa käytettävä lääke (esim. siklosporiini)
 • tietyt HIV/AIDSinfektion hoidossa käytettävät lääkkeet (esim. ritonaviiri)
 • (sydäninfarktin jälkeen) yhdistelmä ACE:n estäjien kanssa
 • (sydämen vajaatoiminnassa) kolmoisyhdistelmä ACE:n estäjien ja beetasalpaajien kanssa
 • ACE:n estäjät tai aliskireeni
 • (sydämen vajaatoiminnassa) ACE:n estäjä yhdessä mineralokortikoidireseptorin antagonistien (MRA, esim. spironolaktoni, eplerenoni) tai beetasalpaajien (esim. metoprololi) kanssa.

Pakkausselosteessa on lisätietoja tästä aiheesta.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulla on vakavia haittavaikutuksia, kuten vakava allerginen reaktio tai merkkejä sydämen vajaatoiminnasta (ks. oireet pakkausselosteesta).

Muita haittavaikutuksia, joita voi esiintyä Valsartanin käytön yhteydessä, ovat:

Yleiset (1 potilaalla 10:stä):

 • huimaus
 • alhainen verenpaine, joka voi aiheuttaa huimausta ja pyörtymisen seisomaan noustessa
 • munuaistoiminnan heikkeneminen (merkki munuaisten vajaatoiminnasta).

Melko harvinaiset (1 potilaalla 100:sta):

 • äkillinen tajuttomuus
 • kiertohuimaus eli tunne, että ympäristö kieppuu silmissä (vertigo)
 • munuaistoiminnan voimakas heikkeneminen (akuutin munuaisten vajaatoiminnan merkki)
 • lihaskrampit, sydämen rytmihäiriöt (joiden syynä voi olla veren suurentunut kaliumpitoisuus)
 • päänsärky
 • yskä
 • vatsakipu
 • pahoinvointi
 • ripuli
 • väsymys
 • heikotus.

Täydellinen luettelo kaikista mahdollisista haittavaikutuksista on pakkausselosteessa. Ota yhteys lääkäriin, jos saat näitä tai muita haittavaikutuksia.

Koostumus

Valsartanin vaikuttava aine on valsartaani. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 40 mg valsartaania.

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Voit ladata Valsartanin virallisen pakkausselosteen täältä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Wouter Mol, Yleislääkäri Rekisteröintinumero: BIG: 9057675501 Tarkistettu viimeksi: 23-11-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös