Avamys

1. Mitä Avamys on ja mihin sitä käytetään

Avamys (flutikasonifuroaatti) kuuluu lääkeaineisiin, joita kutsutaan glukokortikoideiksi. Avamys vähentää allergeenien aiheuttamaa tulehdusta (nuhaa) ja allergiaoireita.

Avamys-nenäsumutetta käytetään allergisen nuhan oireiden, kuten tukkoisen, vuotavan tai kutiavan nenän, aivastelun sekä vetistävien, kutiavien tai punoittavien silmien hoitoon aikuisille ja vähintään 6-vuotiaille lapsille.

Allergiset oireet voivat ilmaantua tiettyyn aikaan vuodesta ja voivat johtua esimerkiksi heinien tai puiden aiheuttamasta siitepölyallergiasta (heinänuha), tai oireita voi esiintyä ympäri vuoden allergiana eläimille, huonepölylle tai homeelle. Edellä mainitut ovat yleisimpiä oireiden aiheuttajia.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Avamysiä

Älä käytä Avamysiä

Jos olet allerginen flutikasonifuroaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Lapset ja nuoret

Ei alle 6-vuotiaille lapsille.

Avamysin käyttö:

 • pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa lasten kasvun hidastumista. Lääkärisi tarkistaa lapsesi pituuden säännöllisesti ja määrää lääkettä pienimmän annoksen, jolla oireet pysyvät hallinnassa.
 • saattaa aiheuttaa silmäsairauksia, kuten glaukoomaa (silmänpaineen kohoaminen) tai harmaakaihia (silmän mykiön samentuminen). Kerro lääkärillesi, jos sinulla on ollut aikaisemmin näitä sairauksia tai jos huomaat näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä kun käytät Avamys-valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Avamys

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös lääkkeitä joita lääkäri ei ole määrännyt.

On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt joitain seuraavista lääkkeistä:

 • steroidit joko tabletteina tai pistettynä
 • steroidivoiteet
 • astmalääkkeet
 • ritonaviiri tai kobisistaatti, joita käytetään HIV-infektion hoitoon
 • ketokonatsoli, jota käytetään sieni-infektioiden hoitoon.

Lääkärisi arvioi voitko käyttää Avamysiä näiden lääkkeiden kanssa. Lääkäri saattaa haluta seurata tilaasi tarkemmin, jos käytät jotakin näistä valmisteista, koska ne voivat lisätä Avamysin haittavaikutuksia.

Avamysiä ei tule käyttää samanaikaisesti muiden steroideja sisältävien nenäsumutteiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Avamysiä, jos olet raskaana tai suunnittelet raskaaksi tuloa, ellei lääkärisi toisin määrää.

Älä käytä Avamysiä jos imetät, ellei lääkärisi toisin määrää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Avamys ei todennäköisesti vaikuta ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita.

Avamys sisältää bentsalkoniumkloridia.

Tämä lääkevalmiste sisältää 8,25 mikrogrammaa bentsalkoniumkloridia per suihke (27,5 mikrogrammaa). Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa nenän sisäpuolen ärsytystä tai turvotusta varsinkin pitkäaikaisessa käytössä. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on epämiellyttäviä tuntemuksia käyttäessäsi sumutetta.

3. Miten Avamysiä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Älä ylitä suositeltua annosta. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Milloin Avamysiä käytetään • Käytä kerran päivässä.

• Käytä samaan aikaan joka päivä.

Näin oireesi pysyvät hallinnassa ympäri vuorokauden.

Kuinka nopeasti Avamys vaikuttaa

Jotkut ihmiset tuntevat Avamysin vaikutuksen vasta muutamien päivien kuluttua käytön aloituksesta. Tavallisesti Avamys on kuitenkin tehokas 8-24 tunnin kuluessa hoidon aloittamisesta.

Kuinka paljon Avamysiä käytetään

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset

 • Tavallinen aloitusannos on 2 suihketta kumpaankin sieraimeen kerran päivässä.
 • Kun oireet ovat hallinnassa, voit ehkä vähentää annostasi yhteen suihkeeseen kumpaankin sieraimeen kerran päivässä.

6-11-vuotiaat lapset

 • Tavallinen aloitusannos on 1 suihke kumpaankin sieraimeen kerran päivässä.
 • Jos oireet ovat hyvin vaikeat, lääkärisi saattaa määrätä 2 suihketta kumpaankin sieraimeen kerran päivässä kunnes oireet ovat hallinnassa. Tämän jälkeen annosta voidaan mahdollisesti pienentää yhteen suihkeeseen kumpaankin sieraimeen kerran päivässä.

Kuinka nenäsumutinta käytetään

Avamys on lähes mauton ja hajuton. Se suihkutetaan tasaisena sumuna nenään. Huolehdi siitä, ettet saa suihketta silmiisi. Jos näin käy, huuhtele silmäsi vedellä.

Nenäsumuttimen vaiheittaiset käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen kohdan 6 jälkeen. Noudata ohjeita huolellisesti saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn käyttäessäsi Avamys-nenäsumutetta.

Ú KatsoNenäsumutteen vaiheittaiset käyttöohjeet, kohdan 6 jäljestä.

Jos käytät enemmän Avamysiä kuin sinun pitäisi Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos unohdat käyttää Avamysiä

Jos unohdat annoksen, ota se kun muistat.

Jos seuraavan annoksen ottamisajankohta on lähellä, odota siihen saakka. Älä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä tai jos sinulla on ongelmia käyttäessäsi nenäsumutetta, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allergiset reaktiot: hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi

Allergiset reaktiot Avamysille ovat harvinaisia ja alle yksi potilas tuhannesta voi saada niitä. Pienellä joukolla ihmisiä allergiset reaktiot voivat kehittyä vakavammiksi, jopa henkeä uhkaaviksi, jos niitä ei hoideta. Oireita ovat:

 • hengityksen vinkuminen, yskiminen ja hengitysvaikeudet
 • äkillinen heikotus tai sekavuus (mikä saattaa johtaa pyörtymiseen tai tajuttomuuteen)
 • kasvojen turvotus
 • ihottumat tai ihon punoitus.

Monissa tapauksissa nämä ovat merkkejä vähemmän vakavista haittavaikutuksista. Sinun tulee kuitenkin tietää, että nämä ovat mahdollisesti vakavia, joten jos huomaat joitain näistä oireista: Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä)

 • Nenäverenvuodot (yleensä vähäisiä), erityisesti silloin, jos käytät Avamysiä yli kuuden viikon ajan yhtäjaksoisesti.

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle 1 potilaalla kymmenestä)

 • Nenän limakalvon haavaumat, jotka voivat aiheuttaa nenän ärsytystä ja epämiellyttävää tunnetta. Niistäessäsi nenästä voi tulla verijuovia nenäliinaan.
 • Päänsärky
 • Hengenahdistus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle 1 potilaalla sadasta)

 • Nenän sisäpuolen kipu, polte, ärsytys, arkuus tai kuivuus.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta) • Pieniä reikiä (perforaatioita) nenän väliseinässä.

Tuntematon (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella)

 • Lasten pituuskasvun hidastuminen.
 • Näön hämärtyminen tai ohimenevät näkökyvyn muutokset pitkäaikaisessa hoidossa
 • Puristavasta tunteesta rintakehällä johtuva hengitysvaikeus.

Nenään käytettävät kortikosteroidit voivat vaikuttaa elimistösi normaaliin hormonituotantoon, erityisesti jos käytät suuria annoksia pitkään. Lapsilla tämä haittavaikutus voi aiheuttaa kasvun hidastumista muihin verrattuna.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Avamysin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Avamys-nenäsumute on parasta säilyttää pystysuorassa asennossa. Laita korkki aina paikoilleen käytön jälkeen.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Avamys-nenäsumute tulee käyttää 2 kuukauden kuluessa avaamisesta.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Avamys sisältää

 • Vaikuttava aine on flutikasonifuroaatti. Yhdestä suihkeesta vapautuu 27,5 mikrogrammaa flutikasonifuroaattia.
 • Muut aineet ovat vedetön glukoosi, dispergoituva selluloosa, polysorbaatti 80, bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti, puhdistettu vesi (ks. kohta 2).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lääkevalmiste on valkoinen nenäsumutesuspensio ruskeassa lasipullossa, jossa on pumppu. Pullo on luonnonvalkoisessa muovikotelossa, jossa on vaaleansininen korkki ja sivussa annospainike. Kotelossa on aukko, josta voi nähdä pullon sisällön. Avamysiä on saatavana 30, 60 ja 120 annoksen pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Myyntilupa:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk, Citywest Business Campus

Dublin 24, Irlanti

Potilastiedote/-tiedotteet

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös