Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Microgynon 30

 • Anticonceptiepil op basis van 2 hormonen
 • Zeer betrouwbaar voorbehoedsmiddel
 • Niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven

Over Microgynon 30

Microgynon 30 is een anticonceptiepil op basis van twee hormonen. Microgynon 30 wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.

Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, worden 'combinatiepillen' genoemd. De twee verschillende vrouwelijke hormonen in Microgynon zijn levonorgestrel (een hormoon met progesteron-achtige werking) en ethinylestradiol (een hormoon met oestrogene werking).

Anticonceptiepillen met twee hormonen zijn zeer betrouwbaar. Als de tabletten trouw en regelmatig worden ingenomen, is de kans op zwangerschap zeer klein.

Gebruik/werking

Volg bij het gebruik van Microgynon 30 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zonodig met wat water. Het is belangrijk dat u geen tabletten vergeet of overslaat. Dat kan de betrouwbaarheid van dit anticonceptiemiddel namelijk doen verminderen.

In de bijsluiter staat op welk moment u het beste kunt starten met deze pil. Dat hangt onder andere af van het soort voorbehoedsmiddel dat u gebruikt voordat u overstapt op Microgynon 30.

Dosering

Neem iedere dag 1 tablet in. De strip bevat 21 tabletten. Volg de richting van de pijlen die op de strip zijn aangegeven tot u alle 21 tabletten heeft ingenomen. Daarna neemt u 7 dagen geen tablet. In de loop van deze stopweek krijgt u een lichte menstruatie (onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2e of 3e dag na de laatste tablet Microgynon 30. U bent ook in de stopweek beschermd tegen een zwangerschap.

Begin op de 8e dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. U begint dus steeds op dezelfde dag van de week met een nieuwe strip en krijgt de onttrekkingsbloeding ook elke maand op ongeveer op dezelfde weekdag. In de bijsluiter staat beschreven hoe u deze dag kunt verschuiven en hoe u de menstruatie kunt uitstellen.

Alcohol/autorijden

Er geldt geen waarschuwing wat betreft het drinken van alcohol of autorijden.

Te veel ingenomen of pil vergeten

Heeft u meerdere tabletten tegelijk ingenomen? U kunt last krijgen van misselijkheid, overgeven of vaginaal bloedverlies. Overleg met een arts als een kind meerdere tabletten heeft ingenomen.

Bent u vergeten om Microgynon 30 in te nemen? Als u niet meer dan 12 uur te laat bent, kunt u de vergeten tablet alsnog innemen. Bent u toch meer dan 12 uur te laat? In de bijsluiter staat wat u in dat geval moet doen. Als u een tablet vergeet, kan de betrouwbaarheid van deze pil verminderen. Of dit het geval is, hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld in welke week u de pil vergeten bent en hoeveel pillen u vergeten bent.

Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven of ernstige diarree krijgt, is er een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet. Neem zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip in, binnen 12 uurna het tijdstip waarop u normaal uw pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn, volgt u het advies in de bijsluiter.

Wanneer niet gebruiken

Microgynon 30 is niet voor iedereen een geschikt anticonceptiemiddel. Gebruik deze pil niet in de volgende situaties:

 • Als u een bloedstolsel (veneuze trombose) in een been, in de longen of elders heeft (gehad);
 • Als u een aandoening van de (slagaderlijke) bloedvaten heeft gehad, zoals bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte (hersenen);
 • Als u een ernstig verhoogd risico heeft voor het krijgen van trombose. In de bijsluiter staat wanneer het risico op trombose ernstig verhoogd is.
 • Als u een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) heeft (gehad);
 • Als u een ernstige leveraandoening of geelzucht heeft (gehad).
 • Als u een gezwel in uw lever heeft, of heeft gehad;
 • Als u borstkanker of kanker aan de geslachtsorganen heeft, of heeft gehad;
 • Als u ongewone bloedingen uit de schede heeft met onbekende oorzaak;
 • Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Microgynon 30.

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl u Microgynon 30 al gebruikt, dan moet u onmiddellijk stoppen met deze pil en contact opnemen met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In bepaalde gevallen kunnen extra controles tijdens het pilgebruik nodig zijn. Dit geldt voor onder andere de volgende situaties:

 • U rookt;
 • U heeft suikerziekte;
 • U bent veel te zwaar;
 • U heeft verhoogde bloeddruk;
 • U lijdt aan een bepaalde hart of vaatziekte;
 • U lijdt aan een bepaalde bloedafwijking;
 • U lijdt aan epilepsie, migraine of een bepaalde vorm van kanker;
 • U lijdt aan een lever of galblaasaandoening.

Meer situaties waarin extra voorzichtigheid geboden is, staan beschreven in de bijsluiter. Overleg met een arts als een van deze situaties voor u geldt.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, mag u Microgynon 30 niet gebruiken.

Het gebruik van Microgynon 30 wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding geeft. Als u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact opnemen met uw arts.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Sommige geneesmiddelen kunnen tot gevolg hebben dat de pil minder goed werkt. Hiertoe behoren onder andere:

 • Medicijnen tegen epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine, topiramaat, felbamaat);
 • Medicijnen tegen tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine en rifabutine);
 • Medicijnen tegen HIV infecties (bijvoorbeeld ritonavir, nevirapine);
 • Bepaalde antibiotica (bijvoorbeeld ampicilline, tetracycline, griseofulvine);
 • Kruidenmiddelen die sintjanskruid (Hypericum perforatum) bevatten. Dit effect kan nog tenminste 2 weken voortduren nadat de behandeling met sint-janskruid is gestaakt.

Microgynon 30 kan de werking van andere medicijnen verminderen. Dit is bekend van cyclosporine en van lamotrigine (een anti-epilepsiemiddel). Verminderde werking van lamotrigine kan leiden tot een verhoogd aantal epilepsie-aanvallen.

Vertel altijd aan een arts welke geneesmiddelen u allemaal gebruikt. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Microgynon 30 wordt meestal goed verdragen, maar kan ook bijwerkingen geven.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruiksters) zijn:

 • Depressieve stemming of andere stemmingsveranderingen;
 • Hoofdpijn;
 • Misselijkheid, buikpijn;
 • Pijnlijke, gevoelige borsten;
 • Gewichtstoename.

Bijwerkingen die soms voorkomen (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruiksters) zijn:

 • Minder zin in seks;
 • Huiduitslag, soms met jeuk en bultjes;
 • Overgeven, diarree;
 • Grotere borsten;
 • Vasthouden van vocht.

In de bijsluiter staat een overzicht van de minder vaak voorkomende bijwerkingen. Ook leest u in de bijsluiter meer over de relatie tussen pilgebruik en een (licht) verhoogde kans op een aantal ernstige aandoeningen, zoals bepaalde vormen van kanker en trombose.

Samenstelling

De werkzame bestanddelen zijn levonorgestrel en ethinylestradiol. Elke tablet Microgynon 30 bevat 0,030 milligram ethinylestradiol en 0,150 milligram levonorgestrel.

De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, maiszetmeel, povidon 25 (E1201),

magnesiumstearaat (E470B), sacharose, povidon 700.000, polyethyleenglycol 6.000,

calciumcarbonaat (E170), talk (E553b), montanglycolwas (E192), titaniumdioxide (E171), glycerol

85% (E442) en ijzeroxidepigment (geel, E172).

De fabrikant van Microgynon 30 is:

Bayer Schering Pharma AG
Berlijn, Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Microgynon 30 hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 28-02-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven