Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Yasmin

 • Anticonceptiepil
 • Bevat 2 vrouwelijke geslachtshormonen
 • Zeer betrouwbaar
 • Niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven

Over Yasmin

Yasmin is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk drospirenon en ethinylestradiol. Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, worden ‘combinatiepillen’ genoemd.

Gebruik

Neem elke dag rond dezelfde tijd 1 tablet Yasmin in, zonodig met wat water. U mag de tabletten met of zonder voedsel innemen.

De blisterverpakking (strip) bevat 21 tabletten. Bij elke tablet staat de dag van de week gedrukt waarop deze moet worden ingenomen. Volg de richting van de pijl tot alle 21 tabletten zijn ingenomen.

Neem vervolgens 7 dagen geen tablet in. Op de tweede of derde dag van deze ‘stopweek’ begint een lichte menstruatie (onttrekkingsbloeding).

Begin op de achtste dag na de laatste Yasmin-tablet (dus na de zevendaagse stopweek) met een volgende strip, ook als de menstruatie nog niet over is. Dit betekent dat u elke strip steeds op dezelfde dag van de week begint en dat de menstruatie elke maand op dezelfde dagen valt.

Als u Yasmin op deze manier gebruikt, bent u ook tijdens de stopweek beschermd tegen zwangerschap.

In de bijsluiter leest u op welk moment u het beste kunt starten met de eerste strip. Bijvoorbeeld na het gebruik van een ander voorbehoedsmiddel of na een zwangerschap.

Te veel ingenomen/pil vergeten/stoppen met Yasmin

Als u te veel van Yasmin heeft ingenomen, of als een kind tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten om Yasmin in te nemen?

 • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem de tablet dan in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.
 • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen zwangerschap verminderd zijn. Hoe meer tabletten u vergeten bent, hoe groter de kans om zwanger te worden. In de bijsluiter staat wat u moet doen als u meer dan 12 uur te laat bent.

Bij maagdarmstoornissen:

Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet overgeeft of ernstige diarree krijgt, is er een kans dat de werkzame stoffen van Yasmin niet volledig in uw lichaam worden opgenomen. Neem in dit geval zo snel mogelijk (binnen 12 uur nadat u de pil heeft ingenomen) een tweede tablet in uit een reservestrip. Als dit niet mogelijk is of als de 12 uur voorbij zijn, volgt u het advies over vergeten tabletten in de bijsluiter. U kunt ook met een arts of apotheker overleggen.

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van Yasmin. In de bijsluiter leest u meer over dit onderwerp.

Wanneer niet gebruiken

Yasmin is niet voor iedere vrouw geschikt. Gebruik deze anticonceptiepil niet in de volgende situaties:

 • Als u een bloedstolsel in een bloedvat van een been (trombose), van een long (longembolie) of ander orgaan heeft (gehad);
 • Als u een hartaanval of beroerte heeft (gehad);
 • Als u een aandoening heeft (gehad) die een voorteken kan zijn voor het krijgen van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris) of voor een beroerte (bijvoorbeeld een TIA);
 • Als u een aandoening heeft die de kans op een bloedstolsel (trombose) in de slagaders kan verhogen, zoals diabetes met beschadigde bloedvaten, een sterk verhoogde bloeddruk of een zeer hoog vetgehalte in het bloed (cholesterol of triglyceriden);
 • Als u een bloedstollingsstoornis heeft (bijvoorbeeld proteïne-C-deficiëntie);
 • Als u een bepaalde vorm van migraine (met zogenaamde focale neurologische symptomen) heeft (gehad);
 • Als u een leveraandoening heeft (gehad) en de werking van uw lever nog niet normaal is;
 • Als uw nieren niet goed werken (nierfalen);
 • Als u een gezwel in uw lever heeft (gehad);
 • Als u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen heeft (gehad) of als er een vermoeden is dat u dat heeft;
 • Als u bloedverlies uit uw vagina heeft en de oorzaak niet duidelijk is;
 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen in Yasmin (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In sommige situaties wordt uw gezondheid misschien vaker gecontroleerd als u Yasmin of een andere combinatiepil gebruikt. Bijvoorbeeld als u lijdt aan een bepaalde aandoening, zoals:

 • Diabetes;
 • Een lever- of galblaasaandoening;
 • Een depressie;
 • De ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

Een volledig overzicht van alle situaties die vragen om extra voorzichtigheid met Yasmin vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts als u niet zeker weet of Yasmin geschikt is voor u.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik deze anticonceptiepil niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Sommige geneesmiddelen kunnen de bescherming van Yasmin tegen zwangerschap verminderen, of kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken. Het gaat hierbij om geneesmiddelen voor de behandeling van:

 • Epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine);
 • Tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine);
 • Hiv-infecties (ritonavir, nevirapine);
 • Andere infecties (antibiotica zoals griseofulvine, penicilline, tetracycline);
 • Hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen (bosentan).

Ook het kruidenmiddel sint-janskruid heeft een wisselwerking met Yasmin.

Yasmin kan de werking van andere medicijnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld geneesmiddelen die cyclosporine bevatten en het anti-epilepsiemiddel lamotrigine.

Vertel het de arts als u een van bovenstaande medicijnen of andere geneesmiddelen (met of zonder recept) gebruikt. Meld andere (tand)artsen of apothekers ook altijd dat u Yasmin gebruikt. Artsen en apothekers weten of en hoe lang u eventueel aanvullende anticonceptie moet gebruiken.

Bijwerkingen

Yasmin wordt doorgaans goed verdragen. Toch kunnen er bijwerkingen optreden.

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 gebruiksters):

 • Menstruatiestoornissen, tussentijds bloedverlies;
 • Pijn in de borsten, gevoelige borsten;
 • Hoofdpijn;
 • Neerslachtigheid;
 • Migraine;
 • Misselijkheid;
 • Vaginale afscheiding of schimmelinfectie.

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 1.000 gebruiksters):

 • Vergroting van de borsten;
 • Veranderde zin om te vrijen;
 • Verhoogde of verlaagde bloeddruk;
 • Overgeven, diarree;
 • Acne, huiduitslag, ernstige jeuk, haaruitval (alopecia);
 • Ontstekingen in de vagina;
 • Vochtophoping en wijzigingen van het lichaamsgewicht

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 10.000 gebruiksters):

 • Allergische reacties (overgevoeligheid);
 • Astma;
 • Afscheiding uit de tepel;
 • Verminderde gehoorscherpte;
 • Een blokkade van een bloedvat veroorzaakt door een bloedstolsel dat ergens anders in het lichaam is gevormd;
 • Erythema nodosum (gekenmerkt door pijnlijke blauwrode huidknobbels) en erythema multiforme (gekenmerkt door huiduitslag met cirkelvormige roodheid of blaren).

Let op: het gebruik van de combinatiepil (zoals Yasmin) wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op trombose (bloedstolsel in een ader) en bepaalde vormen van kanker. In de bijsluiter leest u meer over dit onderwerp.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling

De werkzame stoffen in Yasmin zijn drospirenon en ethinylestradiol. Elke tablet bevat 3 milligram drospirenon en 0,030 milligram ethinylestradiol.

De andere stoffen in Yasmin zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, gepregelatiniseerd maïszetmeel, povidon K25, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol 6000, talk, titaniumdioxide (E171) en geel ijzeroxidepigment (E172).

De fabrikant van Yasmin is:

Bayer Pharma AG
Müllerstrasse 170-178
13353 Berlin
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Yasmin hier downloaden.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 17-01-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven