Directly go to the content
Fucibet

Fucibet

Fucibet är en antiinflammatorisk kräm. Detta läkemedels aktiva ämnen är: Fucidinsyra, ett antibiotikum att använda på huden, samt Betametason, ett starkt verkande binjurebarkhormon (kortikosteroid). Fucibet är inflammationshämmande och lindrar medföljande symptom såsom klåda, flagning, rodnad och förtjockning. För att kunna beställa detta läkemedel behöver du ha läkarrecept.

Vad är Fucibet?

Fucibet är en antiinflammatorisk kräm. Detta läkemedels aktiva ämnen är:

  • Fucidinsyra, ett antibiotikum att använda på huden, samt
  • Betametason, ett starkt verkande binjurebarkhormon (kortikosteroid).

Fucibet är inflammationshämmande och lindrar medföljande symptom såsom klåda, flagning, rodnad och förtjockning. För att kunna beställa detta läkemedel behöver du ha läkarrecept.

Vad används medicinen för?

Behandling med Fucibet hjälper vid inflammerade eksem och andra hudåkommor med eksemaktiga, bakterieinfekterade områden. Det aktiva ämnet betametason lindrar eksembesvär såsom klåda, rodnad och förtjockning. Den tillförda fucidinsyran dödar bakterierna som orsakar infektionen och gör på så vis huden oskadd och smärtfri på nytt.

Hur använder du Fucibet?

Fucibet finns både som kräm och salva. Smörj in produkten tunt på den angripna huden. Täck de behandlade områdena med förband endast om läkaren ordinerat detta. Undvik att få Fucibet i ögonen, och använd det inte på eller runt ögonlocken. Tvätta händerna noggrant efter applicering. Rådfråga läkaren ifall du inte märker av nån förändring efter sju dagar.

Dosering

Ordinerar läkaren inte annat är den vanligaste doseringen av Fucibet:

  • Vuxna och barn: smörj in angripet område två gånger dagligen.

Använd inte Fucibet under längre än två veckor om detta inte ordinerats av läkaren. Avvik inte från ordinerad dos, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Läkemedelsbehandling kan medföra biverkningar, även om alla inte drabbas. Den som använder Fucibet kan bland annat drabbas av:

  • Hudirritation där krämen eller salvan applicerats;
  • Förtunning av den behandlade huden;
  • Bristningar (streckformade ärr på huden).

Kontakta läkare om du drabbas hårt av dessa besvär eller av en biverkning som inte omnämns i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Fucibet är inte lämpat åt alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot fucidinsyra, betametason eller annat förekommande hjälpämne;
  • Har akne på det angripna området, eller om hudåkomman är en följd av en virus- eller svampinfektion;
  • Lider av hudsjukdomen ikotys.

Använder du andra hudmediciner behöver du rådfråga läkare om dessa kan kombineras med Fucibet. Läs mer om kontraindikationer i bipacksedeln.

Graviditet och amning / körförmåga / alkohol

Rådfråga läkare ifall du vill kunna använda Fucibet säkert om du är gravid eller ammar. Detta läkemedel har inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.