Meny

Amoxicillin

Amoxicillin är en antibiotikakur. Det verksamma ämnet amoxicillin tillhör penicillin-antibiotika, en av de mest använda medicinerna vid en bakteriell infektion. Amoxicillin gör så att cellväggen i bakterien försvagas. Härigenom dör bakterien och försvinner infektionen. Fördelen med Amoxicillin är att medicinen även får användas av barn och gravida kvinnor.

Vad är Amoxicillin?

Amoxicillin är en antibiotikakur. Det verksamma ämnet amoxicillin tillhör penicillin-antibiotika, en av de mest använda medicinerna vid en bakteriell infektion. Amoxicillin gör så att cellväggen i bakterien försvagas. Härigenom dör bakterien och försvinner infektionen. Fördelen med Amoxicillin är att medicinen även får användas av barn och gravida kvinnor.

För vad används medicinen?

Amoxicillin är ett s.k. bredspektrum-antibiotikum: medicinen dödar många olika bakteriesorter. Läkare föreskriver denna kur också vid olika infektioner, såsom:

 • Luftvägsinfektioner, som bronkit, inflammation i mellanörat, bihåleinflammation (sinusit), lunginflammation, halskatarr;
 • Sjukdomen Lyme;
 • Könssjukdomar som klamydia;
 • Mag-/tarminfektioner;
 • Hjärnhinneinflammation;
 • Hudinfektioner;
 • Blåskatarr.

En antibiotikakur hjälper bara om infektionen har förorsakats av en bakterie. Beror dina besvär på en virusinfektion eller en annan orsak, då föreskriver inte läkaren någon antibiotikakur.

Hur använder du Amoxicillin?

Detta läkemedel finns att få i många olika former. För vuxna föreskriver läkaren för det mesta en vattenlöslig tablett eller kapsel. Den vattenlösliga tabletten ska först lösas i ett halvt glas vatten. Rör om vätskan ordentligt och drick sedan upp den direkt. Kapslarna ska sväljas hela utan att tuggas sönder med tillräckligt mycket vatten. Avverka alltid hela antibiotikakuren. Har du glömt att inta en dos? Gör det då så snabbt som möjligt, om det inte nästan är tid att inta följande dos. I så fall kan du inta dosen i slutet av kuren, så att du ändå har svalt alla tabletterna eller kapslarna.

Dosering

Amoxicillin finns att få i olika styrkor (250 mg och 500 mg). Läkaren avgör vilken styrka du behöver, hur ofta du ska inta Amoxicillin och hur länge kuren varar. Det beror bl.a. på vilken åkomma du använder detta antibiotikum för. I allmänhet gäller följande riktlinjer:

 • Vuxna och barn med en vikt över 40 kilo: två till tre gånger om dagen 500 mg.

Fördela dessa doser så jämnt som möjligt över dagen. För barn som väger mindre än 40 kilo föreskriver läkaren an annan dosering.

Biverkningar

Som vid andra mediciner, kan Amoxicillin ge biverkningar. De besvär som ibland rapporteras är, bl.a.:

 • Mag-/tarmbesvär (illamående, magont, rinnande diarré);
 • Hudutslag eller klåda. Ta kontakt med läkaren om du får besvär av detta;
 • Svampinfektion i mun eller vagina.

I bipacksedeln står en fullständig översikt över biverkningarna. Rådfråga läkaren om du får mycket besvär av dessa eller andra besvär.

När får du inte använda detta läkemedel?

Amoxicillin är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte denna antibiotikakur om du:

 • Är överkänslig för amoxicillin eller andra penicillin-antibiotika.

Tala med läkaren om användningen av Amoxicillin om du lider av en njuravvikelse eller en annan allvarlig åkomma. Detta läkemedel kan ha en växelverkan med andra mediciner, som vissa blodförtunnande medel. Ange vid din beställning vilka andra läkemedel du använder så att läkaren kan ta hänsyn till dessa.

Graviditet / bilkörning / alkohol

En Amoxicillinkur kan i samråd med läkaren säkert användas under en graviditet och vid amning, om du håller dig till den rekommenderade doseringen. Det finns inga varningar beträffande bilkörning och användning av alkohol.

Tillbaka till toppen