Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Kairasec

Kairasec är ett läkemedel som sänker blodtrycket och som förbättrar hjärtats pumpkraft. Det verksamma ämnet candesartan cilexetil tillhör medicingruppen angiotensin II-receptorblockerare. Tabletterna fins att tillgå i olika styrkor.

Kairasec är ett läkemedel som sänker blodtrycket och som förbättrar hjärtats pumpkraft. Det verksamma ämnet candesartan cilexetil tillhör medicingruppen angiotensin II-receptorblockerare. Tabletterna fins att tillgå i olika styrkor.

Vad är Kairasec?

Kairasec sänker blodtrycket. Det verksamma ämnet candesartan cilexetil sörjer även för att hjärtat inte behöver arbeta så hårt för att pumpa runt blodet. Vid långvarig användning av den här medicinen minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

När används Kairasec?

Läkarna skriver ut Kairasec mot olika sjukdomar, däribland:

 • Högt blodtryck. För det mesta märker du inget av högt blodtryck. Men om blodtrycket är högt under en längre tid, kan det orsaka skada på blodkärlen och organen. Därigenom ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

 • Hjärtsvikt. Vid den här sjukdomen har hjärtat svårt för att pumpa runt blodet. Därigenom uppstår det skador som andnöd, trötthet och svullna vrister, genom ansamling av vätska.

Det verksamma ämnet i Kairasec (candesartan cilexetil) är en så kallad angitensin ll-receptorblockerare. Medicinen sörjer för att blodkärlen slappnar av. På så sätt kan blodet lättare genomströmma och minskar trycket på kärlväggarna. Vid användning av Kairasec utsöndrar njurarna dessutom mer salt. Detta hjälper även till att sänka blodtrycket. Ett lågt blodtryck minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kairasec förbättrar även konditionen i hjärtmuskeln. Därigenom minskar besvären vid hjärtsvikt och avtar risken för en hjärtsjukdom.

Hur används Kairasec?

En läkare kan tala om för dig hur du ska använda den här medicinen. De allmänna reglerna för användning av Kairasec är:

 • Svälj tabletten hel med lite vätska.

 • Du kan ta den här medicinen med eller utan mat.

 • Har du mycket besvär av yrsel vid den här medicinen? Ta då tabletten innan du går och lägger dig. Du får inte köra bil eller arbeta med tunga maskiner om du är yr. Vanligtvis minskar yrseln när kroppen vant sig vid den (förhöjda) doseringen.

 • Var försiktig med alkohol. Alkohol kan förvärra biverkningar såsom yrsel.

 • Det kan dröja några veckor innan effekten av Kairasec är optimal. Fortsätt i alla fall med att ta medicinen som vanligt varje dag.

 • Har du glömt att ta tabletten? Gör det ändå, om det inte nästan är dags för nästa dos. Du kan även hoppa över den glömda tabletten och fortsätta med det vanliga schemat. Ta aldrig en dubbel dos för att ta igen den glömda tabletten.

Ytterligare information om användningen av den här medicinen hittar du i bipacksedeln.

Vilka doseringar finns?

Kairasec finns att tillgå i tabletter på 8 mg, 16 mg och 32 mg. Läkaren bestämmer vilken styrka som passar bäst vid dina besvär och hur ofta du ska ta medicinen dagligen. De allmänna riktlinjerna för användning av Kairasec är:

Vid högt blodtryck

 • Vuxna: 8 mg dagligen.

 • Barn från 6 till 18 år: 4 mg dagligen.

Vid hjärtsvikt

 • Vuxna: 4 mg dagligen.

Läkaren kan eventuellt öka dosen om det behövs. Det här läkemedlet är inte lämpat för barn yngre än 6 år och det får i alla fall inte användas av barn yngre än 1 år.

Vilka är biverkningarna av Kairasec?

Läkemedel kan även ge biverkningar, även om inte alla användare har att göra med dessa. Biverkningarna av Kairasec är bland annat:

 • Yrsel på grund av för lågt blodtryck. Rådgör med en läkare om det inte är bättre efter några veckor;

 • Huvudvärk;

 • Luftrörsinfektion (förkylning, influensaaktiga symptom);

 • Höga halter av kalium i blodet;

 • Minskad effekt i njurarna.

En översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du får besvär av biverkningar.

När får du inte använda Kairasec?

Det här läkemedlet är inte lämpat för alla. Användningen av Kairasec avråds bland annat i följande fall:

 • Om du är överkänslig mot candesartan cilexetil eller mot ett av hjälpämnena i tabletten (se bipacksedeln);

 • Om du är gravid. Det här läkemedlet kan vara skadligt för barnet;

 • Om du har en allvarlig leversjukdom eller om du har en blockering av gallblåsan;

 • Om du har diabetes eller en njurfunktionsstörning och om du äter någon blodförtunnande medicin på basis av aliskiren.

I vissa fall måste du vara extra försiktig med användningen av Kairasec. Till exempel om du:

 • Har lågt blodtryck;

 • Har haft en stroke;

 • Har lever- eller njurproblem eller om du genomgår en njurdialys;

 • Nyligen har genomgått en njurtransplantation;

 • Har (haft) besvär av kraftiga kräkningar, och/eller diarré;

 • Lider av en viss binjuresjukdom (Conns syndrom).

Vill du amma? Rådgör då med en läkare. Det är förmodligen bättre att byta till ett annat läkemedel.

Ytterligare information om dessa ämnen hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du antar att du inte får använda Kairasec, eller bara använda det om du är extra försiktig.

Kan Kairasec användas i kombination med andra läkemedel?

Kairasec har en växelverkan med några andra läkemedel, däribland:

 • Andra blodtryckssänkande läkemedel, till exempel läkemedel ur gruppen betablockerare eller ACE-hämmare;

 • Inflammationshämmande smärtstillare (NSAID), såsom ibuprofen, naproxen, diclofenac och acetylsalicylsyra;

 • Läkemedel som ökar kaliumhalten i blodet, till exempel kaliumsupplement eller saltersättningar som innehåller kalium;

 • Heparin (ett blodförtunnande läkemedel);

 • Vätskedrivande tabletter (diuretika);

 • Litium (ett medel mot psykiatriska sjukdomar).

En fullständig översikt över alla läkemedel som har en växelverkan med Kairasec hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du använder något av de här läkemedlen och dessutom även vill använda Kairasec.

Var kan jag köpa Kairasec?

Kairasec finns endast tillgängligt på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Kairasec utan recept?

Det här läkemedlet finns inte att tillgå utan recept. Fråga en läkare om ett recept om du vill beställa Kairasec.

Källor

Kollegium för bedömning av läkemedel. (oktober 2019). Kairasec 8 mg tabletter (information för användaren). Databas för läkemedelsinformation. Rådfrågat den 16 december 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,107581

Nederländska föreningen för farmaci. (Den 3 februari 2020). Candesartan. Apotheek.nl. Rådfrågat den 16 december 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/candesartan

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). FK Online. Rådfrågat den 16 december 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/candesartan

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen