Meny

Metronidazol

Metronidazol bekämpar vissa bakterier och encelliga organismer (parasiter, amöbor). Dess aktiva ämne metronidazol dödar dessa sjukdomsalstrare så att besvären de åsamkar upphör. Metronidazol används mot många olika infektioner och är receptbelagt.

Vad är Metronidazol?

Metronidazol bekämpar vissa bakterier och encelliga organismer (parasiter, amöbor). Dess aktiva ämne metronidazol dödar dessa sjukdomsalstrare så att besvären de åsamkar upphör. Metronidazol används mot många olika infektioner och är receptbelagt.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Metronidazol vid diverse infektioner, exempelvis:

 • Trikomonaskolpit - en sexuellt överförbar åkomma som innebär ökad vaginal utsöndring, smärta när man kissar, klåda i och runt vaginan och (hos män) ibland inflammerad urinblåsa.
 • Giardiasis - en tarminfektion orsakad av en parasit. Denna åkomma leder till magknip och diarré. Framförallt drabbas barn av giardiasis.
 • Bakteriell vaginos - en bakteriell infektion som medför vaginala besvär såsom klåda och ökad utsöndring.
 • Bakteriella hudinfektioner med öppna, stinkande sår.
 • Magsår, ofta i kombination med annan medicinering. Metronidazol dödar bakterien helicobacter pylori, som orsakar mag- och tarmsår.

Hur använder du Metronidazol?

Metronidazol tas som en kur på mellan en till 10 dar. Fullfölj alltid kuren. Avbryts kuren i förväg kan infektionen återuppstå. Svälj tabletten otuggad med tillräckligt med vätska. Ta gärna Metronidazol under eller strax efter måltid för att minska risken för bukbesvär. Obs: Vi sexuellt överförbara infektioner, exempelvis trikomonaskolpit och gardnerella vaginalis, behöver båda parter behandlas för att förhindra att smittas på nytt.

Dosering

Metronidazol finns tillgängligt som tabletter på 200, 400 och 500 mg. Läkaren avgör vilken styrka som behövs och hur länge medicinen behöver tas. Ordinerar läkaren inte annat gäller följande dosering vid behandling av en trikomonaskolpitinfektion:

 • Vuxna: 1 tablett på 500 mg två gånger om dan under 6 dars tid.

Andra doseringar gäller för andra åkommor. Ta inte detta läkemedel under längre än 10 dar på raken om läkare inte ordinerat detta. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Precis som med andra mediciner kan man under behandling med Metronidazol drabbas av biverkningar, exempelvis:

 • Bukbesvär (bland andra illamående, diarré, magknip, minskad aptit);
 • Metallisk smak i munnen;
 • Bölder i munnen;
 • Belagd eller missfärgad tunga.Rådfråga läkare vid svåra biverkningar. I bipacksedeln finns vidare information om biverkningarna.

När får du inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Metronidazol är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot metronidazol eller annat förekommande hjälpämne;
 • Har en avvikande blodbild;
 • Lider av neurologiska besvär.

Rådfråga läkare om du lider av andra hälsoproblem eller tar andra mediciner. Läkaren känner till när du säkert kan ta Metronidazol.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Metronidazol vid graviditet eller amning endast om läkare ordinerat detta.

Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet.

Metronidazol kan i kombination med alkohol medföra svåra biverkningar. Avstå helt från starkdryck under den tid du behandlas med detta läkemedel.

Patientinformation
Tillbaka till toppen