Meny

Saxenda

Saxenda är ett avmagringsmedel. Det verksamma ämnet liraglutid stimulerar produktionen av insulin genom bukspottkörteln. Detta svarar bl.a. för en mättnadskänsla och hjälper dessutom att hålla blodsockerspegeln stabil. Saxenda kan uteslutande fås med recept.

Vad är Saxenda?

Saxenda är ett avmagringsmedel. Det verksamma ämnet liraglutid stimulerar produktionen av insulin genom bukspottkörteln. Detta svarar bl.a. för en mättnadskänsla och hjälper dessutom att hålla blodsockerspegeln stabil. Saxenda kan uteslutande fås med recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver detta avmagringsmedel bara för personer som har en allvarlig övervikt (obesitas). Du kommer ifråga för behandling med Saxenda om din BMI är 27 punkter eller högre. Obesitas ökar risken för vissa åkommor, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och ett högt blodtryck. Dessutom ger övervikt ofta olika obehag, som överbelastade leder och andfåddhet. Genom viktminskning, minskar dessa risker och känner du dig bättre.

Hur använder du Saxenda?

Saxenda ska injekteras under huden. Spruta in vätskan i låret eller i buken, såsom anges i bipacksedeln. Injektera aldrig i ett blodkärl eller i en muskel. Det spelar ingen roll vilken tidpunkt på dagen du injekterar Saxenda. Det är viktigt att kombinera användningen av Saxenda med en diet. Dessutom är det förståndigt att du rör dig mer. På så sätt har du det största utbytet av denna medicin och går du snabbare ner i vikt. Läs före användning bipacksedeln. I denna står precis beskrivet hur du ska använda Saxenda.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Saxenda som följer:

  • Vuxna: en gång om dagen 1 injektion.

Läkaren ska den första veckan föreskriva en låg dosering (0,6 mg). Sedan höjs doseringen gradvis, till den slutliga standarddoseringen på 3 mg per dag. Saxenda finns att få i olika doseringar i påfyllda injektionssprutor.

Biverkningar

Du kan vid användningen av Saxenda få besvär av biverkningar, bl.a.:

  • Mag-tarmbesvär (illamående, kräkning, diarré);
  • Låga blodsockervärden;
  • Huvudvärk;
  • Yrsel.

De flesta biverkningarna avtar efter ett par dagar. Är det inte fallet, ta då kontakt med läkaren. Användningen av Saxenda nämns också i samband med en lätt ökad risk för sköldkörtelcancer och bukspottkörtelinflammation. Läs bipacksedeln för mer information om de eventuella biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?

Saxenda är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta avmagringsmedel om:

  • Du är överkänslig för liraglutid eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Du eller någon i din släkt lider av eller har haft sköldkörtelcancer eller cancer i andra körtlar.

Överlägg med läkaren om användningen av Saxenda om du lider av en annan åkomma, såsom diabetes, cancer eller epilepsi. Saxenda har en växelverkan med andra mediciner. Uppge därför alltid vilka läkemedel eller kosttillskott du använder så att läkaren kan ta hänsyn till detta.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Saxenda om du är gravid eller ammar. Denna medicin kan ibland förorsaka biverkningar som yrsel och sömnighet. Kör inte något fordon om du har besvär av detta. Starksprit kan framkalla biverkningarna av Saxenda eller förvärra dem. Dessutom passar inte alkohol i en kalorifattig diet. Konsumtion av alkohol avråds därför.

Patientinformation
Tillbaka till toppen