Meny

Spironolacton

Spironolakton är ett kaliumsparande diuretika vars aktiva ämne spironolakton låter kroppen avskräda mer fukt och natrium så att blodtrycket sänks och hjärtats pumpkraft förbättras. Om du vill göra en förfrågan på Spironolakton, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Spironolakton?

Spironolakton är ett kaliumsparande diuretika vars aktiva ämne spironolakton låter kroppen avskräda mer fukt och natrium så att blodtrycket sänks och hjärtats pumpkraft förbättras.

Om du vill göra en förfrågan på Spironolakton, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas denna medicin mot?

Läkare ordinerar Spironolakton bland annat vid hjärtsvikt, ödem (kvarblivande fukt) och särskilda sorters högt blodtryck. Spironolakton hämmar hormonet aldosterons verkan. Aldosteron är ett ämne som styr avskrädet av kalium och natrium.

Vid för hög aldosteronproduktion kan kroppen hålla kvar mer salt och fukt, varpå blodtrycket stiger. Spironolakton gör så att mer salt och överflödig fukt avskräds, vilket sänker blodtrycket och förbättrar hjärtats pumpkraft.

Spironolakton ordineras även vid kaliumbrist efter att man tagit andra diuretika. Spironolakton gör så kroppen inte avskräder något extra kalium, vilket andra diuretika ofta gör och vilket kan orsaka kaliumbrist. Kaliumbrist kan ge hjärtklappning. Spironolakton upphäver kaliumbristen så att hjärtklappningen lindras.

Hur tas Spironolakton?

Ta Spironolaktontabletten under måltid. Ta högst 100 mg om gången. Ordinerar läkaren över 100 mg om dan måste dessa delas upp på flera doseringar under dagens lopp. För barn kan man pulverisera tabletten och lösa upp den i ett halvt glas vatten.

Dosering

Spironolakton finns tillgänglig i olika styrkor. Läkare känner till vilken dosering som passar vilka besvär. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 25 till 200 mg om dan.
 • Barn: 3 mg per kroppsviktskilo uppdelat på flera doseringar om dan.
 • Åldringar: inled med minsta möjliga dosering och höj därefter doseringen stegvis tills önskad effekt uppnåtts.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Detta läkemedel kan orsaka biverkningar. De besvär man kan komma att drabbas av är bland andra:

 • Huvudvärk;
 • Illamående, kräkning, diarré;
 • Trötthet, sömnighet;
 • Hög kaliumbild och/eller låg natriumbild i blodet;
 • Hos kvinnor: känsliga bröst, menstrueringsproblem, förändrat vaginalt avskräde, sänkt libido, mörkare röst;
 • Hos män: erektionsstörningar, sänkt libido, impotens, förstorade bröstkörtlar;

Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en översikt av möjliga biverkningar.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Spironolakton lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot Spironolakton eller annat hjälpämne;
 • Svår njursjukdom eller om ens njurfunktion helt plötsligt upphör;
 • För låg natriumhalt eller för hög kaliumhalt i blodet;
 • Pågående behandling med kaliumbevarande diuretica, kaliumtillskott eller en kombination av ace-hämmare och angoitensin-receptorantagonister (mot högt blodtryck).

Den som har andra hälsoproblem eller tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkare innan den tar Spironolakton. Vidare information i dessa ämnen finns i bipacksedeln.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Spironolakton är olämpligt för gravida kvinnor. Den som ammar bör ta denna medicin endast om det ordinerats av läkare.

Detta läkemedel kan ibland orsaka yrsel. Den som drabbas bör ej bege sig ut i trafiken.

Alkohol kan förstärka Spironolaktons biverkningar. Begränsa alkoholintaget, eller avstå, under tiden behandlingen med denna medicin pågår.

Tillbaka till toppen