Meny

Trisequens

Trisequens är en form av hormone replacement therapy (HRT), eller också kallad hormonterapi. Läkare föreskriver detta läkemedel till kvinnor som har obehag av klimakteriebesvär. De verksamma ämnena i Trisequens är estradiol (östrogen) och noretisteron (progesteron). Dessa hormoner svarar för att den rubbade hormonbalansen återställs, varigenom besvären avtar. Trisequens är en receptbelagd medicin.

Vad är Trisequens?

Trisequens är en form av hormone replacement therapy (HRT), eller också kallad hormonterapi. Läkare föreskriver detta läkemedel till kvinnor som har obehag av klimakteriebesvär. De verksamma ämnena i Trisequens är estradiol (östrogen) och noretisteron (progesteron). Dessa hormoner svarar för att den rubbade hormonbalansen återställs, varigenom besvären avtar. Trisequens är en receptbelagd medicin.

För vad används medicinen?

Trisequens hjälper vid kroppsliga och psykiska besvär som är följden av övergången. Från ungefär det 45e levnadsåret producerar äggstockarna mindre östrogener. Många kvinnor får härigenom obehag av övergångsbesvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Vaginala obehag;
 • Nattsvettning;
 • Sömnproblem;
 • Humörsvängningar, ångest eller depressioner.

Estradiol i Trisequens kompletterar östrogenunderskottet, varigenom obehagen minskar eller försvinner. Noretisteron svarar för att livmoderslemhinnan inte börjar växa för mycket. Vid användningen av denna medicin uppträder varje månad en bortfallsblödning. Trisequens är därför lämpligt för kvinnor som fortfarande har sin livmoder i behåll och som ännu menstruerar (oregelbundet).

Hur använder du Trisequens?

En karta Trisequens innehåller 28 tabletter i tre olika färger:

 • De blåa tabletterna (estradiol) intar du från dag 1 t.o.m. dag 12.
 • De vita tabletterna (estradiol och noretisteron) intar du från dag 13 t.o.m. dag 22.
 • De röda tabletterna (estradiol) intar du från dag 23 t.o.m. dag 28.

Sedan fortsätter du direkt vidare med en ny karta. Inta tabletterna vid en fast tidpunkt med lite vatten. Det kan göras med eller utan föda. Under den sista veckan i cykeln får du en bortfallsblödning. Trisequens levereras i en kalenderförpackning. I bipacksedeln läser du hur du använder denna.

Dosering

Den vanliga doseringen av Trisequens är som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen.

Biverkningar

Hormonterapi med Trisequens kan ge biverkningar. Det är då fråga om besvär som:

 • Spända eller ömmande bröst;
 • Huvudvärk eller migrän;
 • Illamående;
 • Oregelbundna blödningar;
 • Fasthållande av vätska;
 • Mindre lust att ha sex;
 • Humörsvängningar.

Har du obehag av dessa eller andra besvär eller går inte biverkningarna över av sig själv, ta då kontakt med läkaren. I bipacksedeln står en fullständig översikt över eventuella biverkningar, såsom ett antal allvarliga (men sällsynta) åkommor.

När får du inte använda detta läkemedel?

Trisequens är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för estradiol, noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en leversjukdom;
 • Lider eller har lidit av bröstcancer eller någon annan form av cancer som är känslig för hormoner;
 • Lider av en njur- eller blodsjukdom, om du har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller när livmoderslemhinnan växer onormalt mycket.

Uppge till läkaren om du har andra hälsoproblem eller om du använder mediciner. Läkaren vet om du tryggt kan inta Trisequens.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte detta läkemedel om du är gravid eller ammar. Trisequens är inte något preventivmedel. Använd ett kompletterande antikonceptionsmedel om chansen finns att du fortfarande är fruktsam. Det finns inga restriktioner vad beträffar bilkörning eller användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen