Meny
Smärta fibromyalgi människor som dricker kaffe
  • Fibromyalgi
  • Smärta

Fibromyalgi

Seanste uppdateringen:

Fibromyalgi kallas ibland också för reumatism i kroppens mjuka delar eller muskelreumatism. Vid denna åkomma uppträder besvär i musklerna och i bindväven. För vissa människor har fibromyalgi en stor effekt på deras livskvalitet, andra har bara lätta besvär.

Fibromyalgi symptom

Symptom som kan förekomma vid fibromyalgi är bl.a.:

  • Smärta (stickande, svidande eller molande värk), t.ex. i nacken, ryggen, benen eller på andra ställen av kroppen;
  • Styrkeförlust eller möda att utföra vissa rörelser;
  • Stelhet, framförallt på morgonen, men också efter långt stillasittande;
  • Stickningar eller en tung känsla i armar eller ben;
  • Huvudvärk;
  • Sömnproblem;
  • Tungsinthet, växlande sinnesstämning.

Fibromyalgi är en kronisk åkomma. Besvären kan under förloppet minska eller tillta, men upphör i regel aldrig helt. Åkommans förlopp skiljer per person.

Orsaker till fibromyalgi

Man har ännu inte funnit någon orsak till fibromyalgi. Det är också svårt att ställa diagnosen, då det vid människor med fibromyalgi inte kan hittas några avvikelser i blodet, skelettet och i bind- eller muskelvävnaden. Fibromyalgi fastställs därför på grund av besvären och uteslutning av andra åkommor.

Fibromyalgi behandling

Det finns inte någon medicin mot Fibromyalgi. Behandlingen består huvudsakligen av smärtlindring. Om det inte hjälper, kan en läkare föreskriva inflammationshämmande eller starkare smärtstillare. Vid sömnproblem kan sömnmedel hjälpa. I vissa fall kan antidepressiva medel hjälpa mot besvären av fibromyalgi. Överlägg alltid först med en läkare. Förutom medicinering är det för behandlingen viktigt att motionera. Genom regelbunden motion håller du dig i form. Motion hjälper dessutom bra mot besvär som sömnproblem och tungsinthet. En läkare eller fysioterapeut kan ge anpassade motionsråd.

Tillbaka till toppen