Spedra

Spedra

Spedra är ett nytt erektionsmedel. Den aktiva substansen är avanafil, en fosfodiesterashämmare, ett läkemedel som påverkar blodflödet till penis. Detta läkemedel ser till att erektionsproblem tillfälligt kan upphävas, vilket gör att tillfredsställande sexuella utövanden kan bli möjliga igen. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Spedra 50 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

892,31 SEK

Spedra 50 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.399,84 SEK

Spedra 50 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.779,46 SEK

Spedra 50 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.223,03 SEK

Spedra 50 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.007,03 SEK

Spedra 50 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.811,65 SEK

Spedra 50 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

7.999,83 SEK

Spedra 100 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

951,11 SEK

Spedra 100 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.531,88 SEK

Spedra 100 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.987,84 SEK

Spedra 100 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.586,15 SEK

Spedra 100 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.762,14 SEK

Spedra 100 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.232,12 SEK

Spedra 100 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

10.155,81 SEK

Spedra 200 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.325,57 SEK

Spedra 200 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.147,73 SEK

Spedra 200 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.934,82 SEK

Spedra 200 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.736,35 SEK

Spedra 200 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.500,33 SEK

Spedra 200 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

7.705,83 SEK

Spedra 200 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

14.072,68 SEK

Vad är Spedra?

Spedra är ett nytt erektionsmedel. Den aktiva substansen är avanafil, en fosfodiesterashämmare, ett läkemedel som påverkar blodflödet till penis. Detta läkemedel ser till att erektionsproblem tillfälligt kan upphävas, vilket gör att tillfredsställande sexuella utövanden kan bli möjliga igen. Spedra fungerar snabbare än de flesta andra erektionspiller: inom 20 till 30 minuter efter intag av detta impotenspiller finns det möjlighet att få erektion igen. Detta gör att du kan njuta av sex snabbare och mer spontant.

Vad används läkemedlet för?

Spedra föreskrivs vid erektionsproblem, också kallat impotens eller erektil dysfunktion (ED). Vid denna åkomma blir penis inte styv vid sexuell stimulans, även om upphetsning finns. Orsaken: störningar i blodflödet vilket gör att otillräckligt med blod samlas i penis. Spedra ser till att blodkärlen vidgas, vilket gör att mer blod strömmar till svällkropparna. Penis kan på detta sätt åter uppnå en god erektion.

Hur använder du Spedra?

Svälj Spedra-tabletten en halvtimme innan du vill vara sexuellt aktiv. Detta erektionsmedel verkar enbart i kombination med sexuell upphetsning. Medicinen verkar snabbast om du tar det på tom mage, men kan även tas innan, under eller efter en måltid. Tar du det efter en måltid så kan det ta något längre innan tabletten verkar.

Dosering

Spedra finns som tabletter med 50 mg, 100 mg och 150 mg. Läkaren avgör vilken styrka som föreskrivs för dig. Om läkaren inte råder annat, är den rekommenderade dosen:

 • Vuxna över 18 år: Intag av 1 tablett i föreskriven styrka, en halvtimme innan sexuell aktivitet. Maximal daglig dos: 1 tablett.

Du läser mer om dosering av detta erektionsmedel i bipacksedeln.

Biverkningar

Spedra kan, liksom andra läkemedel, orsaka biverkningar, bl.a.:

 • Huvudvärk;
 • Rodnad;
 • Täppt näsa;
 • Yrsel, trötthet, dåsighet;
 • Dimsyn eller andra ögonproblem.

Har du mycket problem med biverkningar, tala med din läkare. Läs bipacksedeln för en fullständig lista med möjliga biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Spedra är inte ett lämpligt erektionsmedel för alla. Använd inte detta läkemedel om du:

 • Är överkänslig mot avanafil eller något hjälpämne som finns i tabletten;
 • Är kvinna eller är yngre än 18 år;
 • Använder läkemedel som innehåller nitrater, tar läkemedel mot hiv eller aids, eller använder vissa typer av svampdödande medel (läkaren vet vilka mediciner det handlar om);
 • Lider av allvarliga avvikelser i ett av organen;
 • Lider eller har lidit av hjärt-, kärl- eller ögonproblem.

Spedra kan interagera med vissa mediciner. Meddela därför alltid läkaren vilka andra mediciner du använder. Detta förhindrar att du upplever obehagliga biverkningar eller andra problem.
Se bipacksedeln för en fullständig lista över kontraindikationer och varningar.

Graviditet och amning / körning / alkohol

Spedra får inte användas av kvinnor.
Detta erektionsmedel kan orsaka biverkningar så som dimsyn, yrsel och trötthet. Lider du av någon av dessa, ge dig då inte ut i trafiken.

Alkohol kan utlösa eller förvärra biverkningar så som yrsel. Dessutom hämmar sprit erektionsförmågan. Använd därför måttlig eller inget alkohol när du tar Spedra.