AccountBasket
 • Mensförskjutning
 • Mensförskjutning

Mensförskjutning

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Vissa kvinnor väljer att skjuta upp mensen av olika anledningar, t.ex. när speciella tillfällen ska planeras eller för att undvika mensbesvär under semestern eller vissa andra aktiviteter. Mensen kan förskjutas genom användning av hormonella preventivmetoder, t.ex. p-piller.

Säkerhet och biverkningar i samband med mensförskjutning

Mensförskjutning med hjälp av hormonella preventivmedel är i allmänhet säkert, men metoden kan ge biverkningar i form av genombrottsblödningar, huvudvärk, humörsvängningar och ömhet i brösten. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och att informera läkaren om du får biverkningar.

Anledningar till mensförskjutning

Det finns olika anledningar till att kvinnor väljer att förskjuta sin mens. Vissa kvinnor vill undvika att få mens vid speciella tillfällen, t.ex. under semestern eller i samband med bröllop eller sportevenemang. Kvinnor med allvarliga menstruationsbesvär kan välja att förskjuta sin mens för att slippa besvären.Effecten van uitstel op vruchtbaarheid

Effekter av mensförskjutning på fertilitet

Mensförskjutning påverkar i allmänhet inte en kvinnas fertilitet på lång sikt. När användandet av ett hormonellt preventivmedel avbryts, återgår mensen oftast till sitt vanliga mönster, varefter kvinnan blir fertil på nytt. När man slutar att använda preventivmedel är det dock viktigt att nämna att det kan dröja ett antal månader innan menstruationscykeln är helt återställd och chansen att bli gravid har återgått till det normala. Detta beror på att kroppens hormonbalans behöver tid på sig för att återställas efter användning av preventivmedel. Hur länge det dröjer varierar från kvinna till kvinna, men det allmänna rådet är att vänta tre menstruationscykler innan du försöker bli gravid. 

Säkerhetsåtgärder vid användning av preventivmedel för att förskjuta mensen

Användning av hormonella preventivmedel för att förskjuta mensen ska alltid ske under överinseende av en läkare. Det är viktigt att följa läkemedlets instruktioner med avseende på dos och tidsintervall, och att tala med läkare om du får biverkningar eller känner dig orolig. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att användning av hormonella preventivmedel visserligen förskjuter mensen, men inte skyddar mot sexuellt överförbara infektioner (STI). Det är därför viktigt att vidta kompletterande åtgärder, t.ex. att använda kondom, för att skydda sig mot STI.

Fördelar: 

 1. Lindring av menstruationsbesvär: Hos vissa kvinnor kan mensförskjutning leda till minskade problem med menssmärta, kramper och andra menscykelrelaterade besvär. 
 2. Planering av speciella tillfällen: Att kunna förskjuta mensen i samband med speciella tillfällen, t.ex. under semestern eller i samband med bröllop eller sportevenemang, kan vara praktiskt för att slippa att få besvär just då. 
 3. Förbättrad livskvalitet: För kvinnor med allvarliga menstruationsbesvär kan mensförskjutning innebära en förbättring av livskvaliteten genom en minskning av de symptom som normalt sett försvårar vardagen. 

Nackdelar:

 1. Genombrottsblödningar: Vid mensförskjutning med hormonella preventivmedel kan vissa kvinnor få genombrottsblödningar, d.v.s. blödningar som spontant kan uppträda mellan mensblödningarna. 
 2. Potentiella biverkningar: Användande av hormonella preventivmedel för att förskjuta mensen kan orsaka biverkningar såsom huvudvärk, humörsvängningar, ömhet i brösten och illamående. 
 3. Ovisshet angående effekter på lång sikt: Även om mensförskjutning under kortare perioder i allmänhet anses vara säkert, är effekterna av långvarig användning av hormonella preventivmedel för att förskjuta mensen fortfarande okända och kräver vidare forskning.  

Metoder och hormonella alternativ för mensförskjutning

Metoderna för att förskjuta mensen varierar beroende på vilket hormonellt preventivmedel du använder:

Vid användning av vanligt p-piller, hormonring eller hormonplåster:

 • Om du använder ett kombinerat p-piller, hormonring eller hormonplåster som preventivmedel, kan du hoppa över stoppveckan. 
 • Börja direkt med en ny tablettkarta, p-ring eller ett nytt p-plåster på den dag som stoppveckan skulle ha inletts. 
 • Denna metod kan användas under högst ett år med p-pillerkarta och upp till 6 veckor i följd med p-ring eller p-plåster. 

(Observera: Detta är inte möjligt vid användning av minipiller.) 

Om du inte använder något hormonellt preventivmedel:

 • Om du inte använder något hormonellt preventivmedel, kan du ta ett hormon (gestagen) för att förskjuta mensen. 
 • Exempel på hormoner som kan användas för detta är lynestrenol och noretisteron. 

Slutsats

Att förstå hur menstruationscykeln fungerar och på ett tidigt stadium ta reda på möjliga orsaker till oregelbunden menstruation är avgörande faktorer för att kunna bibehålla god hälsa. Genom att vara uppmärksam på förändringar i ditt menstruationsmönster och omedelbart söka läkarvård vid ihållande symptom, kan du på ett proaktivt sätt bibehålla ditt välbefinnande och tackla eventuella underliggande hälsoproblem. Var ständigt uppmärksam på förändringar och ta inga onödiga risker som kan påverka din hälsa. 

Vi på Dokteronline är alltid redo att stå dig till tjänst med professionell rådgivning och en mängd behandlingar. Upptäck hur vi kan hjälpa dig. 

Alla behandlingar
Tillbaka till start