AccountBasket
  • Blåskatarr
  • Blåskatarr

Vikten av förebyggande av och medvetenhet om blåskatarr hos kvinnor

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Blåskatarr, eller cystit, är en vanlig åkomma som framför allt drabbar kvinnor. Blåskatarr definieras som en infektion i urinblåsan som oftast orsakas av överväxt av bakterier som tagit sig in i blåsan via urinröret. Även om blåskatarr inte är något livshotande tillstånd, kan det orsaka besvär och smärta – och i vissa fall leda till allvarliga komplikationer, såsom inflammation i njurarna. Många kvinnor vet dock inte varför de ständigt drabbas av blåskatarr. I den här artikeln försöker vi tydliggöra hur det ligger till med den saken.

Symptom vid blåskatarr

Ett av de vanligaste symptomen vid blåskatarr är ökad urineringsfrekvens, ofta i kombination med en brännande känsla när du kissar. Andra symptom är bl.a. blåsträngning, grumlig eller blodig urin och buk- eller ryggsmärta. I vissa fall kan feber uppstå, vilket tyder på en mer allvarlig infektion. Om detta inträffar, bör du omedelbart ta kontakt med en läkare.

Riskfaktorer hos kvinnor

Förutom hormonella förändringar har kvinnor även specifika anatomiska kännetecken som ökar risken för att drabbas av blåskatarr. Kvinnor har relativt kort urinrör, vilket gör det lättare för bakterier att ta sig in i urinblåsan, och detta ökar risken för infektion. Denna anatomiska egenskap i kombination med hormonella förändringar, t.ex. under menstruationscykeln, kan öka risken för blåskatarr ytterligare. Dessutom kan sexuell aktivitet göra det lättare för bakterier att ta sig in i urinröret, vilket även det ökar risken för infektion.  

Kvinnor löper i allmänhet större risk att drabbas av blåskatarr än män, eftersom kvinnors relativt korta urinrör gör det lättare för bakterier att tränga in i urinblåsan. 

Hormonella förändringar: 

  • Yngre kvinnor har ofta ökad risk att drabbas på grund av anatomiska och hormonella faktorer – deras extra korta urinrör gör det lättare för bakterier att tränga in i urinblåsan. Hormonsvängningar under menstruationscykeln kan påverka pH-värdet i slidan, vilket skapar en gynnsam miljö för överväxt av bakterier. Sexuell aktivitet kan öka risken ytterligare genom att bakterier kan ta sig in genom urinröret. 
  • Äldre kvinnor har ofta ökad risk att drabbas på grund av åldersrelaterade förändringar. Efter menopaus avtar östrogennivåerna, vilket kan leda till minskat naturligt försvar mot bakterier. Nedsatt rörelseförmåga och underliggande hälsoproblem kan göra det svårare att gå på toaletten regelbundet, vilket ökar risken för infektion.    

Andra riskfaktorer är: sexuell aktivitet, användning av vissa preventivmetoder, nedsatt immunförsvar, diabetes och även stel bäckenbottenmuskulatur som kan göra det svårare att tömma urinblåsan helt och hållet.

Förebyggande åtgärder

Utöver regelbundna kontroller är det också viktigt för kvinnor att vara medvetna om riskfaktorer och förebyggande åtgärder för att kunna undvika att få blåskatarr. Detta innefattar att dricka tillräckligt med vatten för att regelbundet tömma blåsan, att undvika ämnen som irriterar urinblåsan (t.ex. koffein och alkohol), att bära underkläder av bomull och att undvika parfymerade produkter för intimhygien. Hos kvinnor med bäckenbottenbesvär kan fysioterapi bidra till ökad avslappning i bäckenbottenmuskulaturen och underlättande av urinering, vilket minskar risken för blåskatarr. 

Förebyggande åtgärder för yngre kvinnor: 

SV-SE 1 blaasontsteking

Förebyggande åtgärder för kvinnor i klimakteriet och efter menopaus:

SV-SE 2 blaasontsteking

Eftersom varje kropp är unik, kan individuella behov variera. Om du ofta får blåskatarr eller oroar dig för något, gör du klokt i att kontakta en specialläkare för personlig rådgivning och möjliga behandlingsalternativ. 

Tidig diagnosticering och behandling

Det är framför allt av stor vikt att söka läkarvård på ett tidigt stadium vid symptom på blåskatarr. Tidig diagnosticering och behandling kan bidra till förebyggande av komplikationer och snabbare tillfrisknande. 

Komplikationer orsakade av obehandlad blåskatarr kan variera från milda till mer allvarliga besvär, bl.a: 

SV-SE 3 blaasontsteking

Samband mellan svampinfektion i slidan och blåskatarr

Svampinfektion i slidan och blåskatarr kan påverka varandra på grund av gemensamma riskfaktorer, såsom hormonella förändringar och rubbad bakterieflora i slidan. När bakteriefloran rubbas, skapas en miljö som gynnar överväxt av bakterier, vilket kan leda till blåskatarr. 

Det är viktigt för kvinnor att vara medvetna om detta samband och att på ett tidigt stadium söka läkarvård vid symptom på bägge åkommor för att kunna förbygga komplikationer. Mer information om svampinfektioner i slidan hittar du i vår artikel Förstå, behandla och förebygg infektioner i slidan.  

Slutsats

I artikeln betonas vikten av förebyggande åtgärder och ökad medvetenhet hos kvinnor med blåskatarr. Genom ökad kunskap om symptom, riskfaktorer och förebyggande åtgärder, kan kvinnor aktivt vidta åtgärder för att bibehålla sin urinvägshälsa. Tidig diagnosticering och behandling är avgörande för förebyggande av komplikationer och snabbt tillfrisknande. Det är viktigt att ständigt vara uppmärksam på symptom, vidta förebyggande åtgärder och söka läkarvård på ett tidigt stadium. Om du ofta får blåskatarr eller oroar dig för något, gör du klokt i att kontakta en specialläkare för personlig rådgivning och möjliga behandlingsalternativ. 

Var uppmärksam på symptom, vidta förebyggande åtgärder och sök läkarvård på ett tidigt stadium för att bibehålla din urinvägshälsa. 

Alla behandlingar
Tillbaka till start