Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Opioid Policy

Opioida smärtstillande medel kan vara vanebildande och beroendeframkallande vid långvarig användning. Även om Dokteronline.com inte är någon läkare eller något apotek – och därför inte heller är inblandad i och/eller har inflytande på förskrivning och leverans av opioida smärtstillande medel – vill de ändå garantera en säker och korrekt användning av dessa medel. För detta gäller följande riktlinjer:

1. Dokteronline.com kan sätta dig i kontakt med en registrerad och oberoende EU-läkare, som kan hjälpa dig och eventuellt förskriva en behandling med ett opioid smärtstillande medel. Vid behandlingar med ett opioid smärtstillande medel finns det dock gränser när det gäller dosering och antal kapsyler/tabletter/droppar. Vi hänvisar till sidan Gränsvärden för opioider.

2. Om en ny begäran för opioida smärtstillande medel överskrider den tillåtna gränsen, skriver läkaren antingen inte ut något recept åt dig eller skickar det först när den gällande intervallgränsen har löpt ut, detta efter läkarens val. 

3. Om inte dina svar i det medicinska frågeformuläret är tillräckligt specifika för läkaren för att kunna ställa en medicinsk diagnos, kommer du att bli ombedd att tillhandahålla mer information om dina besvär eller ditt tillstånd. Exempelvis, om du endast har angett ‘smärta’ eller ‘huvudvärk’ är det ofta otillräcklig information för att läkaren ska kunna ställa rätt medicinsk diagnos, på basis av vilken läkaren kan skriva ut ett recept.

4. Läkaren kommer att vara särskilt noga och återhållsam med förskrivningar av opioida smärtstillande medel åt ungdomar (under 25 år) eftersom det är ovanligt att den här åldersgruppen behöver dessa läkemedel.

5. Om misstanken finns att det till förmån för en och samma person görs konsultationsbegäran, på olika sätt och/eller på olika vägar, för en behandling med ett opiod smärtstillande medel, kan den läkare som skriver ut ett opioid smärtstillande medel besluta att inte förskriva den begärda behandlingen med ett opioid läkemedel. Samtidigt förbehåller Dokteronline.com sig rätten att, i liknande fall, inte skicka din begäran vidare till den förskrivande läkaren.

6. Om läkaren beslutar att inte skriva ut opioida smärtstillande medel, är detta beslut endast baserat på en medicinsk bedömning angående din situation. Vid ett negativt råd från läkaren, kommer förmodligen varje liknande, ny begäran vägras. Vi råder dig i så fall att kontakta din egen husläkare.

7. Om vi upptäcker något oegentligt missbruk av våra tjänster, kommer du (ditt konto) att hamna på den interna ‘svarta listan’, dvs. du kommer inte längre att kunna använda tjänsterna hos Dokteronline.com. Oegentlig användning är det absolut fråga om när det görs konsultationsbegäran genom olika konton.

Tillbaka till toppen