Menu

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DOKTERONLINE

Accept af vores generelle vilkår og betingelser

Ved at bruge vores tjenesteydelser, som tilbydes på websitet, accepterer du vores vilkår og betingelser (som defineret herunder), inklusive vores fortrolighedserklæring (som defineret herunder). Du anmoder os udtrykkeligt om at bede apotekerne (som angivet herunder), på dine vegne og på dit ansvar, at levere produkterne (som angivet herunder) til dig. Du accepterer, at du ved at acceptere disse vilkår og betingelser indgår en aftale direkte med et apotek, herunder det pågældende apoteks leveringsfrister. Desuden accepterer du aftalen om behandling med en læge (som angivet herunder) i tilfælde af en konsultation (som angivet herunder). Der henvises til afsnittet 'Parter, forhold og aftaler' i disse vilkår og betingelser. Du viser og garanterer herved, at du har læst og forstået alle disse vilkår og betingelser uden nedsat dømmekraft som følge af (men ikke begrænset til) psykisk sygdom, psykisk handicap, beruselse, lægemiddel eller noget andet sundhedsmæssigt eller andet problem, som kan forringe din dømmekraft. Du accepterer og bekræfter, at vilkårene og betingelserne fra tid til anden uden varsel kan blive ændret. Sørg for, at du regelmæssigt holder dig selv opdateret omkring den nyeste version af vilkårene og betingelserne (som offentliggjort på websitet). Oplysninger eller anbefalinger på websitet (som angivet herunder) skal udelukkende bruges som vejledning, og ikke som en endelig anbefaling om at udføre en bestemt handling eller vælge en bestemt behandling. Firmaet, Dokteronline og andre professionelle, som tilbyder tjenesteydelser gennem websitet, påtager sig intet ansvar for nogen medicinske, juridiske eller økonomiske hændelser eller udfald, der relaterer til tjenesteydelser.

Definitioner

I disse vilkår og betingelser anvendes følgende definitioner:

 • 'Force majeure': En hændelse, som opstår som følge af direkte, øjeblikkelige og eksklusive naturkræfter, ukontrolleret og menneskelig påvirkning, og uden menneskelig indgriben, og er af en sådan karakter, at den ikke kunne forhindres eller undslippes ved nogen form for forudseenhed eller fornuft, eller ved nogen rimelig grad af omhu.
 • 'Aftale': Aftalen, som indgås, når du accepterer vores vilkår og betingelser.
 • 'Transportselskab': Velrenommerede forsendelses- og kurerfirmaer, såsom, men ikke begrænset til, UPS/DHL/Royal Mail/Parcel Force/TNT.
 • 'Firma': eMedvertise NV med handelsnavnet Dokteronline, et firma registreret i Curaçao med registreringsnummer 108686 med hovedsæde i Willemstad, Curaçao, Kongeriget Nederlandene, som ejer dette website, og som tilbyder tjenesteydelsen, som beskrevet i tjenesteydelserne herunder inden for disse generelle vilkår og betingelser.
 • 'Konsultation': Lægekonsultation baseret på online medicinske spørgeskemaer, telefonsamtaler, videokonsultation, sikker beskedtjeneste og billedvurdering, hvor en læge baseret på en medicinsk vurdering afgør, om patienten er egnet til behandling, og efterfølgende kan udskrive en recept, som vil blive sendt til et apotek.
 • 'Indhold': Alt indhold såsom tekst, oplysninger, billeder og lyd, der er stillet til rådighed via Dokteronline.
 • 'Kunde': Enhver besøgende på websitet, som accepterer vore vilkår og betingelser, og anmoder om behandling.
 • 'Læge': En uafhængig læge, der er licenseret i den retskreds, han/hun bor i, som vil gennemgå det medicinske spørgeskema og trække en afgørelse om, hvorvidt der skal udskrives en recept eller ej til dig (hvis relevant).
 • 'Dokteronline' eller 'Website': Dette website, /dk/, inklusive indhold og tjenesteydelser.
 • 'Medicinsk spørgeskema': Spørgsmål fra en læge til vurderingen af en medicinsk anamnese.
 • 'Adgangskode': Et hemmeligt ord eller kode.
 • 'Patient': En kunde der bruger konsultation.
 • 'Apotek': En uafhængig forhandler af produkter, i tilfælde af receptpligtige lægemidler vil dette være et uafhængigt licenseret og registreret EU-apotek, og i tilfælde af ikke-receptpligtige lægemidler kan det være en anden udbyder.
 • 'Apotekets vilkår og betingelser': Apotekets vilkår og betingelser, som vedrører aftalen mellem apoteket og kunden (som vil blive præsenteret for kunden på tidspunktet for købet, hvis relevant).
 • 'Fortrolighedserklæring': Erklæringen herunder under overskriften Fortrolighedserklæring.
 • 'Produkter': De produkter, der nævnes på websitet, og for hvilke der findes oplysninger om på websitet, enten receptpligtige eller ej.
 • 'Henvisning': Ordren, på vegne af en kunde og på dennes ansvar, til at anmode apoteker om at udlevere produkter til en kunde og/eller arrangere en konsultation med en læge.
 • 'Tjenesteydelser': Information om helbred, livsstil, klager, løsninger om produkter samt online tjenesteydelse til forbrugere, som består i, på kundernes vegne og i kundernes navn, at indgå aftaler med apoteker med henblik på udlevering af produkter, og hvis relevant arrangering af konsultation.
 • 'Anvendte sprog': De sprog, der er angivet på websitet, og som anvendes af de personer, der er bosiddende i et land, hvor et af disse sprog er hovedsproget.
 • 'Generelle vilkår og betingelser': Disse generelle vilkår og betingelser.
 • 'Behandling' og/eller 'Anmodning om behandlingsanmodning': Behandlingen (der anmodes om på websitet) med specifikke produkter, som udbydes, sælges og leveres af et apotek eller anden tjenesteydelse, som tilbydes af firmaet.

Generel beskrivelse af tjenesteydelser

1. Tjenesteydelserne

Dokteronline.com er et informationswebsite samt en online forbrugertjenesteydelse. Dokteronline.com tilbyder ikke selv produkter, men garanterer sikker, hurtig og diskret levering af ægte produkter fra regulerede apoteker. Dokteronline.com er ikke et online apotek eller internetapotek, men derimod udbyder af en forbrugertjenesteydelse. Websitet indeholder oplysninger om alle typer helbredsproblemer, og angiver behandlinger (også med lægemidler). De nævnte produkter tilbydes ikke af Dokteronline.com, men Dokteronline.com giver deres kunder mulighed for at anmode om en behandling (muligvis med lægemidler). De nævnte priser er prisen på de produkter, der leveres, på vegne af og på kundens ansvar, af et uafhængigt apotek, og, hvis relevant, på konsultation med en læge. I tilfælde af, at en kunde anmoder om en behandling, og beder Dokteronline.com om at arrangere dette, vil Dokteronline.com finde et egnet apotek (f.eks. baseret på produkttilgængelighed, afstand til kunden og produktpris). Dokteronline.com samarbejder ikke med apoteker og er ikke associeret med apoteker. Med hver kundeanmodning kan Dokteronline.com frit vælge et apotek. Dokteronline.com modtager heller ingen provision fra apotekerne. Omvendt virker det på samme måde: Apoteker er frit stillede til at acceptere kunder fra Dokteronline.com, og de modtager ingen provision fra Dokteronline.com. Dokteronline.com tilbyder ikke produkter, men tilbyder en (kommunikations-) tjenesteydelse, som anmoder apoteker, på vegne af kunden og på dennes ansvar, om at sælge og levere produkter til kunden. Prisen på produkter fra apoteker kendes som regel i forvejen af Dokteronline.com, og de forhandles ikke på vegne af kunder eller apotek. Prisen på produkter, inklusive forsendelsesomkostninger, er inkluderet i prisen for den tjenesteydelse, der er angivet på websitet.

I tilfælde af, at en kunde anmoder om en behandling med receptpligtige lægemidler, og beder Dokteronline.com arrangere dette, vil Dokteronline.com finde en egnet læge (f.eks. baseret på tilgængelighed). Dokteronline.com samarbejder ikke med læger, og er ikke bundet til bestemte læger. Med hver kundeanmodning kan Dokteronline.com frit vælge en læge. Dokteronline.com modtager heller ingen provision. Omvendt virker det på samme måde: Læger er frit stillede til at tilbyder konsultationer til kunder fra Dokteronline.com, og de modtager ingen provision fra Dokteronline.com. Lægen modtager et normalgebyr fra Dokteronline.com for en konsultation, og dette gebyr er inkluderet i prisen på den tjenesteydelse, der er angivet på websitet. Den ønskede behandling vil blive videregivet til en læge af Dokteronline.com på vegne af en kunde, men Dokteronline.com har ingen indflydelse på lægekonsultationen. Lægen er fuldstændig uafhængig, og er på ingen måde påvirket af Dokteronline.com om at ordinere bestemte lægemidler.

Oplysningerne fra Dokteronline gives kun til generel information, og erstatter på ingen måde professionel lægerådgivning (herunder men ikke begrænset til evaluering eller behandling fra din læge eller anden kvalificeret sundhedstjenesteudbyder). Intet på websitet må bruges til behandling eller diagnosticering af en medicinsk eller helbredsmæssig tilstand, eller som erstatning for et forhold til din læge eller anden kvalificeret sundhedstjenesteudbyder. Sundhedsoplysningerne fra Dokteronline og de interaktive svar (hvis nogen) udgør ikke professionel lægerådgivning. Du accepterer, at vi anbefaler dig at søge andre kilder for bekræftelse af de modtagne oplysninger, og kontakte din egen læge eller anden kvalificeret sundhedstjenesteudbyder ved rørende dine symptomer eller medicinske tilstand. For medicinske bekymringer, herunder afgørelser om lægemidler og andre behandlinger, accepterer du, at altid råder dig til at kontakte din egen læge eller anden kvalificeret sundhedstjenesteudbyder. Hvis du har mistanke om, at du har et medicinsk problem eller tilstand, skal du straks kontakte en læge eller anden kvalificeret sundhedstjenesteudbyder. I alvorlige tilfælde skal du straks søge akuthjælp og straks ringe til alarmnummeret i dit land. Du må aldrig ignorere medicinsk anbefaling, eller vente med at søge hjælp pga. noget, du har læst på dette website (herunder men ikke begrænset til live chat, e-mails, telefonsupport) og/eller som gives af lægerne. Du accepterer, at vi anbefaler, at ingen lægemidler, kosttilskud eller behandlinger, som er beskrevet på dette website og/eller fra tjenesteydelserne, skal tages eller påbegyndes uden først at have rådført sig med sin læge eller anden kvalificeret sundhedstjenesteudbyder. Tilliden til oplysninger, som findes på dette website og/eller gives af lægerne, er helt på dit eget ansvar.

Websitet ordinerer ikke lægemidler eller stiller diagnoser om medicinske tilstande. Du vil ikke bruge websitet og/eller oplysningerne fra websitet til at behandle medicinske tilstande eller medicinske akuttilfælde, eller til at søge råd om eller løse juridiske, medicinske eller økonomiske problemer. Alle anbefalinger og/eller oplysninger, der opnås direkte eller indirekte fra websitet og/eller af lægen, skal bruges på dit eget ansvar.

For helbredsmæssige anbefalinger især, men ikke kun, anbefaler vi, at du, inden du handler på nogen anbefaling, kontrollerer, at en sådan handling er anvendelig og egnet ved at rådføre dig med din læge eller anden kvalificeret sundhedstjenesteudbyder, eller ved at indhente en anden og tredje mening fra andre lægesagkyndige. Du accepterer, at der er begrænsninger forbundet med konsultationer eller andre tjenesteydelser uden fysisk undersøgelse, personlig rådgivning eller omfattende undersøgelser på stedet. Hverken Dokteronline eller deres ejere, ledere, direktører, ansatte, repræsentanter, partnere, annoncører eller associerede selskaber påtager sig noget ansvar for forkert, unøjagtig, ufuldstændig eller misvisende oplysninger, som gives af websitet og/eller fra konsultationen.

2. Sådan virker det

Når du besøger vores website for første gang, har du mulighed for at registrere dig, inden du bruger vores tjenesteydelser, eller med det samme vælge en af vores tjenesteydelser, og registrere dig i løbet af processen. Vi tilbyder flere typer tjenesteydelser, som er beskrevet i "Generel beskrivelse af vores tjenesteydelser" i disse vilkår og betingelser. På websitet finder du desuden en menu kaldet: "Sådan virker det", som forklarer, hvordan det virker.

Alle vores medicinske spørgeskemaer er blevet nøje udarbejdet af læger, og er i overensstemmelse med den medicinske bedste praksis. Du kan ikke indsende et medicinsk spørgeskema og modtage medicinsk behandling uden først at registrere dig på websitet. Når du registrerer dig på websitet, vil du oprette en online elektronisk patientjournal. Professionelle etiske regler og juridiske begrænsninger kan begrænse den tilladte mængde og hyppighed for et produkt, der leveres til dig, og der er derfor ingen forpligtelse om at levere den mængde, der overstiger det relevante maksimum, og du vil kun blive opkrævet for den mængde, der leveres. Vi forbeholder os retten til at afvise behandlingsanmodninger.

Behandlingsanmodninger accepteres efter vores eget samt lægernes og apotekernes skøn, og vi forbeholder os retten til at afvise behandlingsanmodninger uden forklaring. For visse produkter kan der være yderligere regler, som er fastsat ved lov eller for din egen sikkerhed, og disse vil være offentliggjort på websitet.

3. Hvordan du bør bruge vores tjenesteydelser

Ved at anmode om behandling gennem websitet bekræfter du, at:

 • Du er juridisk i stand til at indgå bindende kontrakter;
 • Du er mindst 18 år gammel; hvis du er under 18, skal du bruge dine forældres eller værges samtykke for at kunne anmode om behandling på dette website;
 • Du er bosiddende i et land, hvor en af de anvendte sprog er hovedsproget;
 • Du indgår en aftale med et apotek, og accepterer deres vilkår og betingelser (som vil blive oplyst til kunden på det relevante stadie i processen, hvis relevant) som reglerne for dit forhold med et sådant apotek;
 • Produkterne er kun til eget forbrug; og du tilgår websitet på et sprog, som du forstår/mestrer, og vi gør opmærksom på, at du er eneansvarlig for at sikre, at det er lovligt i det land, du bor i, at bruge vores tjenesteydelse.

Du skal bruge website og tjenesteydelser med omhu og i overensstemmelse med nedenstående:

 • Forudsætningen for konsultation afhænger af, at du udfylder alle spørgeskemaer, der findes på websitet, sandfærdigt og ærligt. Du skal oplyse og fremlægge alle relevante oplysninger sandfærdigt efter bedste viden.
 • Du har ikke tilladelse til at registrere dig mere end én gang.
 • Undlad venligst at registrere eller udfylde spørgeskemaer på andres vegne end dig selv, medmindre du har den pågældende persons fuldmagt til at gøre dette, og vi modtager den pågældende persons udtrykkelige samtykke.
 • Vi kan ikke holdes ansvarlige for nogen skaber som følge af:
  1. din undladelse af at levere (og konstant ajourføre) fuldstændige, sandfærdige og nøjagtige oplysninger i din patientjournal og i alle spørgeskemaer, som du udfylder, eller andre oplysninger, du giver os;
  2. din undladelse af at følge den anbefaling, der gives på websitet, eller din undladelse af at videregiver oplysninger fra websitet til den egen sundhedstjenesteudbyder.
 • Annuller din behandlingsanmodning og returner produktet til apoteket inden for 7 hverdage fra modtagelsen, så vil du modtage en tilbagebetaling inden for 30 dage fra modtagelsen på apoteket; eller
 • anmod apoteket om at erstatte produktet.
 • alle betingelser, garantier og andre vilkår, som kan være antydet af vedtægter eller lovbestemmelse;
 • ethvert ansvar for direkte, indirekte eller resulterende tab eller skade, som en bruger måtte opleve i forbindelse med brugen af vores websites og tjenesteydelser, ethvert websites forbundet til vores website og ethvert materiale, der er offentliggjort derpå, herunder, men ikke begrænset til, ethvert ansvar for:
  • tab af indtægt eller omsætning;
  • tab af forretning;
  • tab af fortjeneste eller kontrakter;
  • tab af forventede opsparinger;
  • tab af data;
  • tab af goodwill;
  • spildt administrations- eller kontortid; og
  • for ethvert tab eller skade, hvordan de end er opstået, og hvad end det skyldes skadevoldende handling (herunder forsømmelse), kontraktbrud eller andet, selvom det var forudsigeligt.
 • dit brud på disse vilkår og betingelser;
 • din uautoriserede eller ulovlige brug af websitet;
 • enhver fejlrepræsentation foretaget af dig i forbindelse med din brug af websitet;
 • uautoriseret eller ulovlig brug af websitet af enhver anden person, der anvender din adgangskode; og/eller
 • krav fremsat af andre personer eller entiteter end parterne i denne aftale, som følge af eller i forbindelse med din brug af websitet, herunder de oplysninger, som opnås gennem websitet.
 • bekræfte modtagelsen af klager hurtigst muligt;
 • informere dig om, hvor længe det vil tage at få løst klagen; og
 • holde dig informeret i løbet af processen.

Varemærker og ophavsret

Alt indhold, såsom tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale downloads, datasamlinger og software ejes af Dokteronline eller deres indholdsudbydere, og er beskyttet af internationale love om ophavsret. Indholdet, herunder koder og software, eller dele deraf, må ikke ændres, reproduceres, genudgives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, uploades, offentliggøres, overføres, vises offentligt, fungere som basis for udarbejdelse af afledte værker, eller på anden vis udnyttes til noget kommercielt formål uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra firmaet.

Alt indhold, du downloader eller udskriver, må ikke ændres på nogen måde, og skal indeholde alle meddelelser om ophavs- og ejendomsrettigheder, som findes i sådant indhold. Ethvert forsøg på at fabrikere beviser imod websitet er forbudt. Enhver uautoriseret eller ikke-godkendt brug af noget af indholdet er i strid med ophavsretten, og underkaster dig alle civilretlige og strafferetlige sanktioner, der er fastsat iht. nationale og internationale love om ophavsret.

Vira, hacking og andre lovovertrædelser

Du må ikke misbruge vores website ved bevidst at introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er skadeligt eller teknologisk ødelæggende. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores website, serveren hvor websitet er gemt, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet med vores website. Hvis du overtræder denne klausul, vil du begå lovbrud. Vi vil rapportere en sådan lovovertrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder på at afsløre din identitet for dem. I tilfælde af et sådant brud vil din ret til at bruge vores website straks ophøre.

Vi vil ikke være ansvarlige for tab eller skader som følge af et Denial of Service-angreb, vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, som kan påvirke dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet privatejet materiale pga. din brug af vores website eller din download af materiale, der offentliggjort derpå, eller på andre websites, der linker til dette.

Børnepolitik

Er du under 18, må du kun bruge vores website i samråd med en forælder eller værge.

Jura

Lovene i Curaçao vil regulere denne aftale, og du accepterer at underkaste dig retskredsene under Curaçaos domstole. Klarna Checkout-køb vil dog være underlagt UK-lovgivning.

Hele aftalen

Denne aftale indeholder hele aftalen mellem dig og Dokteronline, hvad angår sagens genstand deri, og tilsidesætter enhver anden mundtlig eller skriftlig kommunikation, der relaterer dertil. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne aftale, til enhver tid og uden varsel. Vi accepterer at offentliggøre alle ændrede versioner af denne aftale på websitet, og sådanne ændrede versioner vil træde i kraft i det øjeblik, de offentliggøres på websitet. Det er til enhver tid dit ansvar at læse den nyeste version af denne aftale, inden du bruger websitet, for at sikre, at du accepterer vilkårene og betingelserne i eventuelle rettelser foretaget i denne aftale. Du accepterer, at disse standarder for varsling om ændringer i denne aftale er rimelige. Hvis du bruger websitet, efter at have modtaget en meddelelse om rettelse i denne aftale, vil det betragtes som din accept af at være bundet af vilkårene i rettelsen.

Ophør

Din ret til at tilgå og bruge website vil straks ophøre uden yderligere varsel, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser. Vi kan til enhver tid opsige denne aftale eller dele deraf og/eller din ret til at bruge websitet, med eller uden grund. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at nedlægge eller foretage ændringer i websitet.

Alle rettigheder, der er fastsat til fordel for Dokteronline i disse vilkår og betingelser, er ligeledes fastsat til fordel for alle repræsentanter, mellemmænd eller tredjeparter, som Dokteronline benytter sig af for at opfylde sine forpligtelser iht. disse vilkår og betingelser.

Overdragelse og frafald

Dokteronline kan tildele denne aftale, helt eller delvist, efter vores eget skøn. Du må ikke tildele dine rettigheder iht. denne aftale uden skriftlig tilladelse fra Dokteronline. Du anerkender og accepterer hermed, at dette er personligt baseret på kravene til din medicinske tilstand, som angivet i det medicinsk spørgeskema, og du accepterer, at du ikke vil udlevere, sælge eller på nogen vis distribuere produkterne til tredjeparter. Ethvert forsøg fra din side på at tildele dine rettigheder iht. denne aftale uden vores tilladelse er ugyldig. Dokteronlines frafald pga. et brud på en bestemmelse i denne aftale må ikke fungere eller anses som et frafald af noget andet eller efterfølgende brud af samme eller anden bestemmelse.

Adskillelighed

Hvis af en eller anden grund en domstol i en kompetent retskreds finder, at en bestemmelse i aftalen, eller en del deraf, ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse i aftalen opretholdes til det maksimalt tilladt omfang for at påvirke parternes hensigt, og resten af denne aftale skal holdes adskillelig, gyldig og effektiv, som hvis bestemmelser, er ikke kan håndhæves, ikke var en del af den.

Generelt

Med undtagelse af forpligtelsen til at betale penge, skal hverken du eller Dokteronline holdes ansvarlig på nogen vis for udeladelsen af eller forsinkelsen i at opfylde hele eller dele af aftalen, direkte eller indirekte som følge af enhver årsag eller omstændighed, som er uden for rimelig kontrol, herunder men ikke begrænset til force majeure.

Afsnitsoverskrifter

Afsnitsoverskrifter er kun til hjælp, og må ikke anses som en del af denne aftale eller tolkes som variation, ændring eller tilpasning af vilkårene og betingelserne heri.

Tilbage til toppen