Doxycycline

 • antibiootti
 • monenlaisiin bakteeritulehduksiin
 • kuuri tulee viedä loppuun
 • ei saa käyttää raskauden yhteydessä
 • voi vähentää ehkäisypillerin tehoa

Tietoa Doxycycline-valmisteesta

Lääkkeen vaikuttava aine on doksisykliini, joka kuuluu antibiootteihin. Tätä lääkettä käytetään doksisykliinille herkkien bakteerien kasvun estämiseen.

Doxycycline 100 mg PCH -valmistetta käytetään doksisykliinille herkkien bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon, kuten:

 • hengitysteiden tulehdukset
 • nielun, nenän ta korvien tulehdukset
 • virtsatietulehdukset
 • sukupuolielinten tulehdukset (syfilis)
 • iho- ja pehmytkudostulehdukset, kuten Borrelia burgdorferi -bakteerin aiheuttamat tulehdukset
 • Lymen tauti (punkin puremasta aiheutunut tulehdus)
 • leptospiroosi
 • silmien tulehdukset (trakooma)
 • ruoansulatuskanavan tulehdukset
 • tulehdukset, joiden oireet ovat flunssankaltaisia (Q-kuume, pilkkukuume).

Käyttö ja vaikutus

Käytä Doxycycline 100 mg PCH -valmistetta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Pyydä tarvittaessa lisätietoa lääkäriltä tai apteekista.

Annostus

Jos lääkäri ei ole toisin määrännyt, lääkettä käytetään seuraavasti:

 • Aikuiset ja yli 8-vuotiaat lapset, jotka painavat yli 50 kg

Aloitusannostus: 2 tablettia (200 mg) kerralla ensimmäisen vuorokauden aikana (24 h). Toisesta vuorokaudesta lähtien tavanomainen annostus on 1 tabletti (100 mg) vuorokaudessa.
Doxycycline-valmistetta tulee ottaa vielä 1-2 vuorokautta tulehdusoireiden häviämisen jälkeen. Vakavampien tulehdusten tai kroonisten virtsatietulehdusten hoidossa voidaan annostusta nostaa kahteen tablettiin (200 mg) vuorokaudessa (24 h).

 • Alle 8-vuotiaat lapset, jotka painavat 50 kg tai vähemmän:

Annostus riippuu lapsen painosta. Hoidon ensimmäisenä päivänä annostus on 4 mg painokiloa kohden kerta-annoksena. Toisesta päivästä lähtien otetaan 2 mg painokiloa kohden (kerran vuorokaudessa).
Doxycycline 100 PCH -valmisteella ei voida toteuttaa alle 100 mg:n annostusta (jatkoannostus lapsille, jotka painavat alle 50 kg). Siihen täytyy käyttää toisia doksysykliiniä sisältäviä lääkkeitä.

Tiettyjen sairauksien hoitoon voidaan tarvita erityisiä annostuksia. Se pätee myös iäkkäisiin henkilöihin, joilla on maksasairaus. Saat lisätietoa tästä pakkausselosteesta.

Valmisteen käyttö

Ota tabletit runsaan veden kanssa pystyasennossa istuen. Voit ottaa tämän valmisteen myös ruoan kanssa. Älä mene makuuasentoon heti tabletin nielemisen jälkeen, sillä se voi aiheuttaa ruokatorven ärtymistä. Älä siis ota tablettia juuri ennen nukkumaan menoa.

Käytä koko lääkekuuri loppuun, vaikka sinulla ei olisi enää oireita. Jos lopetat tämän lääkkeen käytön liian aikaisin, tulehdus saattaa uusiutua.

Auton ajaminen

Doxycycline-valmiste saattaa joskus aiheuttaa huimausta. Odota, kunnes oireet ovat ohi, ennen auton ajamista tai koneiden käyttöä. Pidä silmällä lapsia, jotka käyttävät näitä lääkkeitä, erityisesti ulkona leikkiessä.

Olet ottanut liian paljon tai liian vähän Doxycycline-valmistetta tai haluat lopettaa sen käytön

Jos olet ottanut liian suuren annoksen Doxycycline 100 mg PCH -valmistetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta ja jatka normaalia annostusaikataulua noudattaen. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohdetun annostuksen.

Älä lopeta Doxycycline-valmisteen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.

Milloin valmistetta ei tule käyttää

Doxycycline-valmiste ei sovi kaikille. Älä käytä Doxycycline 100 mg PCH -valmistetta seuraavissa tapauksissa:

 • olet allerginen (yliherkkä) doksisykliinille, muille tetrasykliineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle
 • vastasyntyneille tai alle 8-vuotiaille lapsille, koska Doxycycline‑valmiste saattaa vaurioittaa pienten lasten hampaita ja tehdä luista hauraampia
 • raskauden tai imetyksen aikana.

Milloin tulee olla erityisen varovainen tätä valmistetta käytettäessä?

Keskustele lääkärin kanssa Doxycycline‑valmisteen käytöstä seuraavissa tilanteissa:

 • sinulla on yliherkkyys tai resistenssi tetrasykliiniryhmän antibiooteille
 • sinulla on verenhyytymissairaus ja/tai sinua hoidetaan verenhyytymistä estävillä lääkkeillä
 • tämän lääkehoidon aikana ilmenee uusia tulehduksia
 • sinulle tulee hoidon aikana paha ripuli, johon liittyy kuumetta
 • auringonvalolle tai ultraviolettisäteilylle altistumisen jälkeen ilmenee ihotulehdus (voimakas ihon palaminen)
 • käytät Doxycycline-valmistetta pitkäaikaisesti, jolloin veriarvosi voidaan tarkistaa.

Raskaus ja imetys

Älä käytä tätä lääkettä raskauden aikana. Doxycycline-valmiste voi vaurioittaa sikiöä. Tätä lääkettä käyttäessäsi huolehdi toimivasta ehkäisystä raskauden ehkäisemiseksi.

Huomaa: Doxycycline-valmiste saattaa vähentää ehkäisypillerien tehoa! Lisäksi suositellaan muun ehkäisyn käyttöä (esimerkiksi kondomi), kunnes ensimmäinen menstruaatio doksisykliinikuurin lopettamisen jälkeen on kokonaan ohi.

Doxicycline-valmistetta erittyy äidinmaitoon. Tästä syystä doksisykliinin käytön aikana ei saa imettää.

Käytätkö myös muita lääkkeitä?

Doxycycline-valmisteella on yhteisvaikutuksia toisten lääkkeiden kanssa. Yhteisvaikutus tarkoittaa, että (lääke)valmisteet vaikuttavat samanaikaisesti käytettessä toistensa tehoon tai haittavaikutuksiin. Tämä voi tapahtua yhdistettäessä Doxicycline-valmisteen käyttö seuraaviin lääkkeisiin:

 • penisilliinit (tietyn tyyppiset antibiootit)
 • lääkkeet, jotka estävät veren hyytymistä, kuten asenokumaroli ja fenprokumoni
 • rautavalmisteet ja mahahappoa neutraloivat lääkkeet (sisältävät alumiinia, kalsiumia, magnesiumia tai vismuttia)
 • epilepsian hoitoon käytettävät lääkkeet (karbamatsepiini, fenytoiini ja barbituraatit)
 • nukutusaine metoxifluraani.

Huomaa, että yllä mainitut lääkket saatetaan tuntea toisella nimellä, esimekiksi tuotemerkillä. Tässä kappaleessa mainitaan vain lääkkeen vaikuttava aine, ei tuotemerkkiä. Lue aina käyttämäsi lääkkeen pakkausseloste hyvin ja tarkista, mikä on sen vaikuttava aine.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät tai olet hiljattain käyttänyt muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

Haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin Doxycycline 100 mg PCH voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Muun muassa seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

 • ruoansulatusongelmat, kuten pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, ripuli, kielen tulehdukset tai sen värjäytyminen mustaksi, nielemisvaikeudet ja suolistotulehdukset
 • emättimen, suun tai anuksen (hiiva)tulehdus
 • anuksen kutina
 • luiden haurastuminen kasvuvaiheessa
 • hampaiden pysyvä värjäytyminen
 • valoyliherkkyys

Pakkausselosteesta löydät yhteenvedon vielä harvinaisemmista haittavaikutuksista. Ota yhteyttä lääkäriin, jos saat vaikeita tai vakavia haittavaikutuksia. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Koostumus

Vaikuttava aine on doksisykliinihyklaatti, joka vastaa 100 mg doksisykliinia tablettia kohden.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa (E460i), kolloidinen piidioksidi (E551), magnesiumstearaatti (E470b), natriumtärkkelysglykolaatti, hydroksipropyylimetyyliselluloosa (E464), makrogoli 6000, talkki (E553b), titaanioksidi (E171), silikoniemulsio ja metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri.

Doxycycline 100 mg PCH:n valmistaja on:

Pharmachemie B.V. Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Alankomaat

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 21-02-2024 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös