Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Leflunomide

Wat is Leflunomide?

Leflunomide behoort tot de groep immunosuppressiva; geneesmiddelen die de afweer onderdrukken en ontstekingen remmen. Daardoor verminderen gewrichtsklachten zoals pijn, zwelling en stijfheid. Leflunomide is een zogenaamde “DMARD” of “Disease Modifying Antirheumatic Drug”; een medicijn dat het ziekteverloop bij reuma beïnvloedt. Het effect van Leflunomide is gewoonlijk na 4 tot 6 weken merkbaar en kan nog verder toenemen tot na 4 tot 6 maanden.

Wanneer wordt Leflunomide gebruikt?

Artsen schrijven Leflunomide voor bij de volgende aandoeningen:

 • Reumatoïde artritis (reuma): reuma is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de eigen cellen, in dit geval van de gewrichten. Daardoor ontstaan er ontstekingen in de gewrichten en kunnen de gewrichten op termijn ook beschadigd raken. De gewrichtsontstekingen geven klachten als pijn, stijfheid en zwelling in bijvoorbeeld de handen, polsen, enkels of voeten.
 • Artritis psoriatica (gewrichtsklachten bij psoriasis): psoriasis is een ziekte van de huid die bij sommige mensen ook klachten van de gewrichten kan geven. Vermoedelijk ontstaan deze klachten op dezelfde wijze als bij reuma, namelijk als gevolg van een auto-immuunreactie van het lichaam op de eigen cellen (van huid maar ook gewrichten).

Leflunomide remt de afweer van het lichaam en onderdrukt daarmee de ontstekingsverschijnselen in de gewrichten. Daardoor verminderen de klachten. Leflunomide wordt meestal pas voorgeschreven als andere reumamedicijnen onvoldoende werken.

Hoe wordt Leflunomide gebruikt?

Gebruik dit medicijn altijd volgens de aanwijzingen van een arts. De algemene richtlijnen voor het gebruik van Leflunomide zijn als volgt:

 • Neem de tablet bijvoorbeeld met een glas water in, zonder te kauwen;
 • Als u last heeft van misselijkheid, kan het helpen de tablet tijdens een maaltijd in te nemen;
 • Kies bij voorkeur een vast tijdstip waarop u het medicijn inneemt, zo verkleint u de kans een dosis te vergeten;
 • Bent u toch een dosis vergeten? Neem deze dan zo snel mogelijk alsnog in, maar doe dat alleen als het nog meer dan 8 uur duurt voor u de volgende dosis dient in te nemen. Als het minder dan 8 uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen, kunt u de vergeten tablet beter overslaan en verdergaan met het gebruikelijke schema;
 • Leflunomide kan klachten als duizeligheid geven. Als u last heeft van deze bijwerking, kan het gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen of machines te bedienen. Duizeligheid treedt overigens vooral op tijdens de eerste dagen van gebruik;
 • Drink liever geen alcohol zolang u behandeld wordt met dit medicijn. Zowel Leflunomide als sterke drank kunnen de lever beschadigen. Gebruikt u beiden, dan verhoogt dat de kans op een leveraandoening;

In de bijsluiter vindt u meer informatie over het gebruik van Leflunomide.

Welke doseringen zijn er?

Leflunomide is verkrijgbaar in tabletten van 10 en 20 mg. Een arts bepaalt en controleert de juiste dosering. De algemene richtlijnen voor het doseren van Leflunomide zijn als volgt:

 • Bij reumatoïde artritis:
  • Volwassenen: de eerste 3 dagen een dosering van 100 mg per dag, daarna eenmaal per dag 10-20 mg, afhankelijk van de ernst van de ziekte.
 • Bij artritis psoriatica:
  • Volwassenen: de eerste 3 dagen een dosering van 100 mg per dag, daarna eenmaal per dag 20 mg.

Voor mensen met een nieraandoening of die ouder dan 65 jaar zijn, gelden dezelfde voorschriften. Het wordt afgeraden Leflunomide te laten gebruiken door kinderen jonger dan 18 jaar omdat er onvoldoende bewijs is voor de veiligheid en werkzaamheid.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over de dosering van dit medicijn.

Wat zijn de bijwerkingen van Leflunomide?

Bij het gebruik van Leflunomide kunt u last krijgen van bijwerkingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid, braken en buikpijn;
 • Gewichtsverlies;
 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Vermoeidheid;
 • Blaren of aften in de mond;
 • Smaakverlies of -verandering;
 • Huiduitslag (ook bijvoorbeeld eczeem, jeuk, galbulten);
 • Peesontsteking;
 • Hoge bloeddruk;
 • Meer kans op infecties van bijvoorbeeld de luchtwegen. Dat komt omdat de afweer wordt verminderd;
 • Bloedarmoede en bloedingen;
 • Ontsteking van lever of alvleesklier.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter. Raadpleeg een arts als u last krijgt van hevige of ernstige bijwerkingen.

Wanneer mag u Leflunomide niet gebruiken?

Leflunomide is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. De tabletten mogen bijvoorbeeld niet gebruikt worden in de volgende situaties:

 • U bent overgevoelig voor leflunomide, andere geneesmiddelen uit de medicijngroep DMARD’s, immunosuppressiva of voor een van de hulpstoffen in de tablet;
 • U bent zwanger of probeert zwanger te worden. Dit geneesmiddel kan afwijkingen veroorzaken bij het ongeboren kind. U mag tijdens het gebruik van Leflunomide niet zwanger worden tot 2 jaar na het stoppen met het medicijn. Ook mannen van wie de partner probeert zwanger te worden, mogen dit geneesmiddel niet gebruiken omdat het medicijn de zaadcellen beschadigt;
 • U geeft borstvoeding. Dit medicijn wordt uitgescheiden in de moedermelk en dat kan gevaarlijk zijn voor het kind;
 • U heeft een ziekte waardoor uw afweersysteem minder goed werkt (bv. aids);
 • U heeft een verminderde beenmergfunctie;
 • U heeft een ernstige infectie;
 • U heeft een nier- of leveraandoening.

Een arts zal voor en tijdens de behandeling een aantal bloedwaarden controleren op bijvoorbeeld lever- of stollingsafwijkingen.

Meer informatie over de contra-indicaties en andere waarschuwingen vindt u in de bijsluiter.

Kan Leflunomide in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

Sommige medicijnen hebben een wisselwerking met Leflunomide. Daardoor kan bijvoorbeeld de kans op bijwerkingen toenemen of kunnen de medicijnen minder goed werken. Het gaat onder andere om de volgende geneesmiddelen:

 • Medicijnen die schadelijk zijn voor de lever;
 • Andere immuunsysteemonderdrukkers, zoals methotrexaat of teriflunomide;
 • Bloedverdunnende middelen, zoals acenocoumarol en fenprocoumon;
 • Vaccins die zijn verkregen uit een levend verzwakt micro-organisme;
 • Colestyramine en actieve kool;
 • Rosuvastatine (een cholesterol verlagend medicijn);
 • Rifampicine (een middel tegen tuberculose en hersenvliesontsteking).

Meer informatie over de wisselwerking van Leflunomide met andere geneesmiddelen vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts als u behandeld wordt met een van deze medicijnen en daarnaast Leflunomide wilt gaan gebruiken.

Waar kan ik Leflunomide kopen?

Leflunomide is uitsluitend verkrijgbaar bij een (online) apotheek.

Kan ik Leflunomide krijgen zonder recept?

Dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft een recept van een arts nodig om Leflunomide te kunnen bestellen.

Bronvermelding

Centrafarm BV. (2017 december). Bijsluiter Leflunomide CF 10/20 mg, filmomhulde tabletten. Geraadpleegd op 19 juni 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h106041.pdf

KNMP. (2020, 21 januari). Leflunomide - Apotheek.nl. Geraadpleegd op 19 juni 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/leflunomide#!

Nederlands Huisartsen Genootschap. (2017, 2 november.) Ik heb Reumatoïde Artritis | Thuisarts. Geraadpleegd op 19 juni 2020, van https://thuisarts.nl/reumatoï-artritis/ik-heb-reumatoï-artritis

Zorginstituut Nederland. (z.d.). Leflunomide - Farmacotherapeutisch Kompas. Geraadpleegd op 19 juni 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/l/leflunomide

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 21-02-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven