Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Amfepramon

Wat is amfepramon?

De werkzame stof amfepramon, ook wel bekend onder de naam diethylpropion, is een eetlustremmer. Het middel beïnvloedt het centrale zenuwstelsel en zorgt ervoor dat het hongergevoel onderdrukt wordt. Hierdoor is een dieet makkelijker vol te houden. Medicijnen op basis van amfepramon (diethylpropion) zijn verkrijgbaar in de sterktes van 25 mg en 75 mg (langdurige werking). Dit geneesmiddel is receptplichtig; het wordt uitsluitend voorgeschreven door een arts.

Waar wordt amfepramon (diethylpropion) voor gebruikt?

Obesitas

Artsen schrijven medicijnen met amfepramon voor bij ernstig overgewicht (obesitas). Mensen met ernstig overgewicht hebben een groter risico op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en andere ernstige aandoeningen. Amfepramon vermindert de eetlust en helpt daardoor bij het afvallen. Dit afslankmiddel is alleen bedoeld voor mensen met een BMI van 30 of hoger, tenzij een arts anders adviseert.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar?

Eetlustremmers met amfepramon (diethylpropion) zijn verkrijgbaar als tabletten en capsules. Er is een snelwerkende tablet/capsule en een tablet/capsule met een langdurige werking. De laatste heeft een speciale coating waardoor de werkzame stof geleidelijk aan wordt vrijgegeven.

Hoeveel mag ik ervan innemen?

Neem per keer niet meer dan 1 tablet of capsule in.

Hoe vaak mag ik het gebruiken?

De aanbevolen dosering voor afslankmiddelen op basis van amfepramon (diethylpropion) is als volgt:

 • Bij gebruik van de snelwerkende tablet/capsule à 25 mg: driemaal daags een uur voor de maaltijd 1 tablet/capsule innemen;
 • Bij gebruik van een langwerkende tablet/capsule à 75 mg: eenmaal daags 1 tablet/capsule innemen halverwege de ochtend.

Hoelang mag ik het blijven innemen?

Bent u na vier weken niet of nauwelijks afgevallen, dan zal de behandeling worden gestaakt. Valt u wel goed af met behulp van amfepramon (diethylpropion), dan bepaalt een arts hoe lang u het afslankmiddel mag blijven gebruiken. Afslankmedicijnen met amfepramon zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Bent u een dosis vergeten, neem die dan alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende tablet of capsule. Neem nooit een dubbele hoeveelheid van het medicijn om de vergeten dosis te compenseren.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Tijdens de behandeling met dit medicijn kunt u last krijgen van bijwerkingen, waaronder:

Vaak

 • misselijkheid, overgeven
 • droge mond
 • duizeligheid
 • slaapproblemen
 • verstopping (obstipatie)
 • depressie, stemmingswisselingen of andere psychische problemen
 • huiduitslag

Soms

 • verwarring

Zelden

 • Hartproblemen, zoals pijn op de borst of hartfalen.

Meld het een arts als u last krijgt van bijwerkingen. Zoek direct medische hulp als u last krijgt van ernstige bijwerkingen, zoals een hevige allergische reactie. Een compleet overzicht van de mogelijke bijwerkingen is na te lezen in de bijsluiter.

Heeft amfepramon (diethylpropion) wisselwerkingen met andere medicijnen?

De werkzame stof amfepramon kan de werking van de volgende medicijnen beïnvloeden ( en omgekeerd):

 • MAO-remmers (worden gebruikt bij depressie);
 • Bepaalde medicijnen tegeneen hoge bloeddruk;
 • Insuline en andere bloedsuikerverlagende medicijnen.

Een arts weet welke medicijnen u beter niet kunt combineren met de werkzame stof amfepramon.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

 • Zwangerschap: gebruik deze eetlustremmer niet als u zwanger bent.
 • Borstvoeding: medicijnen met amfepramon (diethylpropion) zijn niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven.
 • Vruchtbaarheid: er gelden geen waarschuwingen wat betreft vruchtbaarheid bij gebruik van dit medicijn.

Kan ik bij gebruik van amfepramon autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

 • Autorijden: medicijnen op basis van amfepramon kunnen uw rijvaardigheid beïnvloeden. Neem uitsluitend deel aan het verkeer als u geen last heeft van klachten als duizeligheid of vermoeidheid.
 • Alcohol: het gebruik van sterke drank wordt afgeraden als zolang u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan de bijwerkingen van amfepramon uitlokken of versterken. Daarnaast past alcohol niet in een caloriebeperkt dieet.
 • Voeding: Gebruik eetlustremmers als amfepramon (diethylpropion) in combinatie met een aangepast dieet om af te vallen. Een arts of diëtist(e) kan u hierover adviseren.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

Als u dit medicijn langere tijd heeft gebruikt, is het verstandig om de dosering stapsgewijs te verlagen. Dit vermindert de kans op ontwenningsverschijnselen.
Welke medicijnen bevatten amfepramon (diethylpropion)?

Amfepramon (diethylpropion) is de werkzame stof in de eetlust onderdrukkende medicijnen Tenuate en Regenon.

Bronnen:

Tenuate. (z.j.).Geraadpleegd op 31-10-2018, op https://www.rxlist.com/tenuate-drug/patient-images-side-effects.htm#info

Tenuate. (2017). Geraadpleegd op 31-10-2018, op https://www.drugs.com/tenuate.html

Regenon. (z.j.). Geraadpleegd op 31-10-2018, op https://nl.health-root.com/regenon-933

Terug naar boven