Directly go to the content
Fenoximetylpenicillin

Fenoximetylpenicillin

Fenoximetylpenicillin är ett antibiotika ur gruppen penicillin och är ett såkallat smalspektrumantibiotika, vilket innebär att medlet endast dödar ett visst antal bakteriesorter. Om du vill göra en förfrågan på Fenoximetylpenicillin, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Fenoximetylpenicillin?

Fenoximetylpenicillin är ett antibiotika ur gruppen penicillin och är ett såkallat smalspektrumantibiotika, vilket innebär att medlet endast dödar ett visst antal bakteriesorter.

Om du vill göra en förfrågan på Fenoximetylpenicillin, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen för?

Fenoximetylpenicillin är framförallt bra mot streptokocker – en särskild bakteriesort som bland annat orsakar scharlakansfeber och halsinfektion. Den smittsamma scharlakansfebern är vanlig bland barn och känns igen på symptom såsom feber, halsinfektion, hudutslag och bubblig, röd tunga. Läkare ordinerar även detta läkemedel vid hudinfektioner, exempelvis infekterade eksem, rosfeber eller infekterade liggsår. Fenoximetylpenicillin dödar de bakterier som orsakar infektionen, och besvären avtar inom några dar.

Hur använder man Fenoximetylpenicillin?

Fenoximetylpenicillin finns tillgängligt som tabletter och (sockerfri) dryck. Inta läkemedlet på tom mage, helst en eller två timmar före måltid. Läs i bipacksedeln hur medicinen ska tas. Ta medicinen vid spridda tillfällen under dan, exempelvis var sjätte timma. Det är viktigt att kuren fullföljs, även om man snart mår bättre. Avslutas antibiotikakuren för tidigt kan infektionen återuppstå.

Dosering

Läkaren avgör vilken dosering som bäst passar besvären och hur länge medicinen behöver tas. Såvida läkaren inte ordinerar annorlunda är den gängse doseringen:

  • Vuxna och barn äldre än 12 år: 250 mg – 500 mg var 6:e timma.
  • Barn på mellan 6 till 12 år: 250 mg var 6:e timma.
  • Barn på mellan 1 och 6 år: 125 mg var 6:e timma.

För barn på under 6 år gäller annan dosering. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar antibiotika kan drabbas av biverkningar. Detta gäller även Fenoximetylpenicillin, även om de flesta tar denna medicin problemfritt. De biverkningar som eventuellt kan uppstå är blandandra:

  • Bukbesvär såsom illamående, magknip, kräkning och/eller diarré;
  • Överkänslighetsreaktioner på huden, såsom nässelros eller utspridda fuktsamlingar.

Den som drabbas av biverkningar bör uppsöka läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns vidare information i ämnet.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Fenoximetylpenicillin lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot Fenoximetylpenicillin eller medicinens andra hjälpämnen (se bipacksedelns översikt);
  • Överkänslighet mot andra sorters penicillin.

Den som tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkare om ifall dessa kan kombineras med Fenoximetylpenicillin. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer och andra anmärkningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Ta Fenoximetylpenicillin under graviditet och amning endast under inrådan av läkare. Detta läkemedel påverkar inte trafiklämpligheten. Fenoximetylpenicillin har ingen växelverkan med alkohol.