Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Testavan

 • Höjer testosteronhalten
 • Avsett att endast användas av män
 • Appliceras på huden
 • Får inte användas av personer med prostatacancer

Om Testavan

Detta läkemedel är ett ofärgat gel som innehåller testosteron, ett manligt könshormon som normalt sett produceras i kroppen. Testavan används som kompensationsbehandling av vuxna män med nedsatt testosteronproduktion, s.k. hypogonadism. Läkemedlet hjälper till att höja testosteronhalten till normal nivå.

Hur fungerar testosteron?

Testosteron bildas i kroppen och utsöndras i testiklarna hos män.

 • Det bidrar till bildandet av sädesvätska och till utvecklandet och bibehållandet av manliga kännetecken såsom sänkning av rösten och ökad kroppsbehåring.
 • Det är nödvändigt för att man ska kunna ha ett normalt sexliv och kunna bli sexuellt upphetsad.
 • Det befrämjar också bibehållandet av muskelmassan och -styrkan.

När används detta läkemedel?

Testavan används för att ersätta testosteronbristen hos män med olika hälsoproblem orsakade av testosteronbrist (manlig hypogonadism). Bristen kan påvisas genom att man gör två olika mätningar av testosteronnivån i blodet. Det måste även föreligga kliniska tecken och symptom såsom:

 • impotens (erektionsproblem)
 • infertilitet
 • minskad libido
 • trötthet
 • depressiva tankar
 • nedsatt bentäthet till följd av låg hormonnivå
 • utebliven/försenad sekundär könskarakteristik, som t.ex. förändring av röstläge och fettfördelning
 • minskad ansikts- och kroppsbehåring

Användning/verkan

Använd Testavan enligt din läkares instruktioner. Känner du dig osäker, rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Dosering: hur stor gelvolym ska du använda?

 • Den rekommenderade startdosen för Testavan är 23 mg testosteron (ett pumptryck). Dosen appliceras en gång dagligen vid ungefär samma tid, helst på morgonen. Vissa patienter kan behöva en högre dosering.
 • Den högsta rekommenderade dosen är 69 mg testosteron per dag (tre pumptryck).

Din läkare föreskriver hur stor dos Testavan du ska använda. Doseringen bestäms av två mätningar som måste utföras regelbundet, nämligen:

 • Testosteronnivån i blodet.
 • I vilken grad läkemedlet har effekt på just dig.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontakta läkare om du har använt mer gel än den föreskrivna dosen eller om du tycker att läkemedlet har för stark eller för svag effekt.

Användning av Testavan

Var noga med att följa instruktionerna i bipacksedeln för optimal effekt av detta läkemedel.
Gelen appliceras på huden med hjälp av en applikator. Läkemedlet tas upp av kroppen via huden.

Applicera gelen på ett rent, torrt och oskadat område på överarmen eller axeln. Följ anvisningarna i bipacksedeln noga. Där kan du läsa hur du ska förbereda gelpumpen före det första appliceringstillfället och hur applikatorn ska användas.

Läkemedlet får aldrig appliceras på könsorganen (penis och testiklar), irriterad, sprucken eller skadad hud eller öppna sår.

Efter användning av gelapplikatorn:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten direkt om du råkat få gel på dem.
 • Testavangel är brandfarligt tills det torkat. Undvik därför rökning och att vara nära eld tills gelen har torkat.
 • Låt applikationsområdet torka helt och hållet innan du tar på dig kläder.
 • Bär kläder som täcker applikationsområdet för att undvika överföring av läkemedlet till andra.
 • Vänta i minst 2 timmar innan du duschar, simmar eller badar.
 • Du bör tvätta applikationsområdet med tvål och vatten före sexuellt umgänge eller annan hudnära kontakt.

När ska läkemedlet inte användas?

Testavan ska inte användas av kvinnor eller unga män under 18 år. Låt inte kvinnor eller barn komma i kontakt med Testavan eller röra vid hudområden där du har applicerat Testavan. Detta gäller speciellt gravida kvinnor eftersom läkemedlet kan orsaka fosterskador.

För att garantera din partners och andras säkerhet bör du tvätta applikationsområdet med tvål, t.ex. vid duschning, före sexuellt umgänge eller annan kroppsnära kontakt. Om detta inte är möjligt, kan du bära en T-tröja som täcker applikationsområdet under kontaktperioden.

Använd inte Testavan:

 • Om du är allergisk mot testosteron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Samtliga ämnen anges under rubriken “Sammanställning”.
 • Om du har eller misstänks ha prostatacancer.
 • Om du har eller misstänks ha bröstcancer (en sällsynt sjukdom hos män).

Varningar och försiktighet

Behandling med testosteron kan påskynda utvecklingen av existerande prostatacancer. Din läkare kommer att ta nödvändiga prover före behandlingen och gör sedan regelbundna kontroller.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Testavan om du har eller någon gång har haft något av följande:

 • Om du har svårigheter att kissa (urinera) p.g.a. Förstorad prostatakörtel.
 • Om du har skelettcancer.
 • Om du har högt blodtryck eller behandlas för högt blodtryck.
 • Om du har allvarlig hjärt-, lever- eller njursjukdom.
 • Om du har en ischemisk hjärtsjukdom.
 • Om du har trombofili (problem med blodkoagulationen).
 • Om du har epilepsi.
 • Om du har migrän.
 • Om du har andningssvårigheter när du sover; detta är mer sannolikt om du är överviktig eller har en kronisk lungsjukdom.

Andra läkemedel och Testavan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel. Testavan kan påverka hur dessa läkemedel verkar och din dos kan behöva justeras.

Det är speciellt viktigt att meddela läkare eller apotekspersonal om du tar:

 • Blodförtunnande läkemedel: Testavan kan förstärka effekten av dessa läkemedel.
 • Kortikosteroider eller läkemedel som kan öka produktionen av dessa hormoner: både kortikosteroider och Testavan kan göra att mer vätska ansamlas i din kropp.
 • Insulin (vid diabetes): du kan behöva minska din insulindos under behandlingen med Testavan.

I bipacksedeln hittar du mer information om vilka varningar som gäller vid användning av Testavan.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • hudirritation där gelen har applicerats (såsom hudutslag, torrhet och rodnad)
 • höga halter av blodfetter (triglycerider) i blodet
 • förhöjt blodtryck
 • ökade nivåer av prostataspecifikt antigen (PSA), ett protein som kan användas för att påvisa prostatasjukdom
 • förhöjd procentandel röda blodkroppar i blodet (hematokrit)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • förhöjt hemoglobin (den komponent i de röda blodkropparna som transporterar syre)
 • huvudvärk

I bipacksedeln hittar du en översikt över samtliga möjliga biverkningar. Tala med läkare om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen är testosteron. Övriga innehållsämnen i detta läkemedel är: etanol 96%, propylenglykol (E1520), dietylenglykolmonoetyleter, karbomer 980, trolamin, dinatriumedetat och renat vatten.

Ett gram gel innehåller 20 mg testosteron. Varje pumptryck ger 1,15 g gel (1,25 ml) innehållande 23 mg testosteron.

Tillverkare av Testavan är: Ferring Controlled Therapeutics Limited, 1 Redwood Place, Peel Park Campus, East Kilbride, G74 5PB, Storbritannien.

Bipacksedeln

Läs informationen i bipacksedeln innan du börjar använda Testavan.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 11-10-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen