Tetralysal

Tetralysal är ett antibiotikum: en medicin mot bakterieinfektioner. Dess aktiva ämne lymecyklin tillhör gruppen tetracyklinantibiotika. Denna medicin har ihjäl olika sorters bakterier. Tetralysal upptas snabbt av kroppen och sprids via blodet till dom inflammerade vävnaderna. Tetralysal har visats ge god effekt vid akne. Detta läkemedel kan endast fås mot recept.

Vad är Tetralysal?

Tetralysal är ett antibiotikum: en medicin mot bakterieinfektioner. Dess aktiva ämne lymecyklin tillhör gruppen tetracyklinantibiotika. Denna medicin har ihjäl olika sorters bakterier. Tetralysal upptas snabbt av kroppen och sprids via blodet till dom inflammerade vävnaderna. Tetralysal har visats ge god effekt vid akne. Detta läkemedel kan endast fås mot recept.

Vad är lymecyklin?

Lymecyklin är bakteriehämmande och är ett så kallade bredspektrumantibiotika vilket används för bland annat infektioner i underlivet och akne. Ämnet hämmar bakteriernas ämnesomsättning så att de inte kan föröka sig. Behandlar man akne med lymecyklin dämpas inflammationen i huden.

Tetralysal som akne behandling

Läkare ordinerar en Tetralysalantibiotikakur särskilt vid hudinfektion, exempelvis svår akne (kvisslor med underhudsinfektion) eller rosacea (rödfläckig/a kinder, panna, näsa eller haka). Tetralysal fungerar vid akne genom att det reducerar bakteriernas tillverkning av protein och gör att de inte kan föröka sig lika lätt. Resultatet blir mindre antal finnar och inflammationer.

Hur tas Tetralysal?

Ta en kapsel Tetralysal med ett stort glas vatten före måltiden. Tugga inte sönder kapseln, utan svälj den hel. Fullfölj alltid kuren även om symptom som smärta, feber eller hudinflammationer försvinner tidigt. Avslutar du Tetralysalintaget i förväg kan infektionen återuppstå då alla bakterier inte utrotats. Läkare avgör hur länge antibiotikakuren behöver vara - mellan åtta dagar till flera veckor.

Dosering

Ordinerar läkare inte annat gäller följande doseringsråd:

  • Vuxna och barn på över 12 år: 1 kapsel på 300 mg en till två gånger dagligen under ordinerad tidsperiod.

Tetralysalkapslar är olämpliga för barn yngre än 12. Avvik inte från ordinerad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Under Tetralysalbehandling kan man ibland drabbas av biverkningar, som exempelvis:

  • Bukbesvär (buksmärta, illamående, kräkningar och/eller rinnande diarré);
  • Huvudvärk;
  • Yrsel;
  • Hudutslag;
  • Hudöverkänslighet mot solljus: undvik direkt solljus och solariesola inte under medicineringen.

Rådfråga läkare ifall du drabbas svårt av dessa eller andra besvär. Läs mer om detta antibiotikums eventuella biverkningar i bipacksedeln.

När kan detta läkemedel inte tas?

Läkemedlet Tetralysal är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot lymecyklin eller annat förekommande hjälpämne;
  • Är gravid eller ammar;
  • Lider av en svår njur- eller leveråkomma;
  • Undergår behandling med retinoid (vitamin A-derivata).

Rådfråga läkare ifall du säkert kan ta Tetralysal om du lider av hälsoproblem. Tetralysal har växelverkan med ett antal andra läkemedel, bland andra vissa antikoaguleringsmedel och viss antibiotika. Ange vid beställning vilka mediciner du tar, då läkare känner till om dessa kan kombineras med Tetralysal. Obs: Använd inte Tetralysal efter att förpackningens bäst-före-datum utlöpt, då detta kan orsaka njurskador.

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Ta inte Tetralysal ifall du är gravid eller ammar. Detta läkemedel kan förorsaka yrsel. Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas. Alkohol kan frammana eller förvärra Tetralysals biverkningar. Var därför försiktig med alkoholintag under tiden som du tar denna medicin.

Patientinformation
Informationsjournal

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen