Tamsulosin

Tamsulosin (aktivt ämne: tamsulosin) är en medicin tillhörande gruppen alfablockerare. Detta läkemedel gör musklerna i prostatan och urinblåsan avslappnade, så att kissningsproblem avtar. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Tamsulosin MR 400 mcg 30 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

745,24 SEK
Patientinformation

Vad är Tamsulosin?

Tamsulosin (aktivt ämne: tamsulosin) är en medicin tillhörande gruppen alfablockerare. Detta läkemedel gör musklerna i prostatan och urinblåsan avslappnade, så att kissningsproblem avtar.

Om du är vill göra en förfrågan på Tamsulosin, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Tamsulosin tas vid kissningsproblem till följd av en godartat förstorad prostata. Prostatan är en körtel som växer hos de flesta äldre män. Därigenom kan urinblåsan, som omges av prostatan, bli ihopklämd. Detta kan leda till kissningsproblem såsom svårighet att kissa, mycket efterdroppning eller överdriven kissnödighet. Tamsulosin slappnar av prostatans och urinblåsans släta muskulatur så att kissningsproblemen avtar genom att urinen lättare kan strömma genom.

Hur används Tamsulosin?

Ta Tamsulosinkapseln efter frukosten om morgonen. Svälj kapseln hel med tillräckligt med vatten. Den som glömt ta Tamsulosin kan ännu göra detta om det inte redan är dags för nästa kapsel. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en utebliven.

Dosering

Tamsulosin finns tillgängligt hos de anknutna internetapoteken. En läkare avgör vilken dosering som passar besvären bäst. Den gängse doseringen är:

  • Vuxna: 1 kapsel på 0,4 mg en gång om dan (morgonen).

Tamsulosin är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte, men under behandlingen med Tamsulosin kan biverkningar uppstå. De biverkningar som kan förekomma är bland andra:

  • Yrsel;
  • Onormal sädestömning;
  • Huvudvärk;
  • Hjärtklappning;
  • Rinnande näsa, nästäppa;
  • Bukbesvär.

Rådfråga läkare om biverkningarna inte avtar av sig själva eller är mycket svåra. I bipacksedeln finns vidare information om denna medicins biverkningar.

När får man inte använda denna medicin?

Läkemedlet Tamsulosin är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot tamsulosin eller annat förekommande hjälpämne;
  • Lider av svåra leverproblem;
  • Om du får blodtryckssvallningar om du reser eller sätter dig.

Rådfråga läkaren om du kan ta Tamsulosin ifall du lider av njurfunktionsstörningar eller andra hälsoproblem, eller om du snart ska undergå operation. Tamsulosin har växelverkan med vissa andra läkemedel. Ange vilka andra mediciner du tar under internetkonsultationen om så är fallet.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Tamsulosin ges oftast inte till kvinnor. Är det ändå så i ditt fall, så ta inte medicinen ifall du är gravid eller ammar - om inte läkaren ordinerat detta. Detta läkemedel kan medföra biverkningar såsom yrsel. Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas. Alkohol kan förstärka yrsel eller andra biverkningar. Drick måttligt med alkohol, eller låt bli.