AccountBasket
  • Gå ner i vikt
  • Gå ner i vikt

Amycretin: Innovativ viktnedgång under utveckling av Novo Nordisk

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Miljontals människor världen behöver gå ned i vikt och söker efter effektiva sätt att bli av med överflödiga kilon. Novo Nordisk, känt för bantningsläkemedlen Ozempic och Wegovy, har nu utvecklat ett nytt bantningsläkemedel: Amycretin. För närvarande befinner sig läkemedlet i en testfas, och även om det är för tidigt att dra definitiva slutsatser, har redan goda resultat uppnåtts av försökspersoner som sökte efter ett effektivt sätt att gå ned i vikt.

Överviktsepidemin

Fetma är ett växande hälsoproblem med allvarliga följder för folkhälsan världen över. Att gå ned överflödiga kilon kan dock vara en utmaning p.g.a. olika faktorer, såsom ärftlighet, livsstil och ämnesomsättningsprocesser. Inom medicinen forskas det ständigt på innovativa lösningar på detta problem. 

Amycretin: ett nytt sätt att gå ned i vikt

Amycretin, som utvecklas av Novo Nordisk, bygger på ett nytt sätt att gå ned i vikt genom att rikta in sig på de biologiska mekanismer som har att göra med aptitreglering och matsmältning. Detta bantningsläkemedel har framställts för att på ett ännu mer effektivt sätt (jämfört med traditionella metoder) kunna bli av med överflödiga kilon. 

Hur Amycretin verkar

Amycretin riktar in sig på glukagonlik peptid 1-hormonet (GLP-1), vilket spelar en viktig roll för aptitregleringen och förstärker mättnadskänslan. Hormonet stimulerar även ett annat hormon – amylin – vilket minskar hungerskänslor och fördröjer magtömningen. Tidiga tester visade att patienter som tog Amycretin gick ned över 13 procent av sin ursprungliga vikt på 12 veckor, medan behandling med Wegovy ger en viktnedgång på maximalt 6 procent. 

Tillgång till Amycretin

Amycretin befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium, och ytterligare kliniska tester krävs för att bekräfta läkemedlets verkan och säkerhet innan det kan godkännas för försäljning. Novo Nordisk förväntar sig kunna göra läkemedlet tillgängligt för konsumenter i slutet på decenniet. 

Slutsats

Amycretin är ett nytt bantningsläkemedel under utveckling som förväntas bli mycket effektivt. Allt eftersom den medicinska vetenskapen utvecklas kan Amycretin bidra till en hoppfull framtid för människor världen över. 

Vill du veta mer om ämnet övervikt?  

Alla behandlingar
Tillbaka till start