AccountBasket
 • Astma
 • Astma

Andningen som livlina

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Andningen ser vi ofta som en självklarhet, men för personer med astma kan den utgöra en utmaning. Trots att det finns effektiva läkemedel, fortsätter astma att påverka många patienters livskvalitet. Den här artikeln handlar om vikten av icke-medicinska behandlingsmetoder, t.ex. andningsträning, som kan hjälpa personer med astma att ta kontrollen över sina symptom och leva ett aktivt liv. Naturligtvis kan den här informationen även användas om du skulle börja hyperventilera eller få andra andningsbesvär.

Vikten av en sund andning

En sund andning är av största vikt för personer med astma för att de ska kunna ta kontrollen över sina symptom och leva ett aktivt, tillfredsställande liv.  

Den kraftfulla effekten av andningsträning vid astma

Trots att läkemedlen blir allt mer effektiva, fortsätter astma att i hög grad påverka människors känslor och liv. Mot bakgrund av detta blir icke-medicinska behandlingsmetoder, som t.ex. andningsträning, allt viktigare. Det är dock ovanligt att läkare rekommenderar andningsträning, och för de flesta patienter är tillgången till sådan träning begränsad p.g.a. brist på lämpliga fysioterapeuter och otillräcklig integrering av adningsträning i standardvården. 

Andningsträningsprogram kan dock ha stor inverkan på livskvaliteten hos astmapatienter med otillräcklig kontroll över sin sjukdom, trots att dessa program har ringa effekt på lungfunktionen och inflammationerna inuti luftvägarna. Andningsträning kan erbjudas på ett kostnadseffektivt sätt i form av självstyrda digitala audiovisuella program, och på så sätt kan även de totala vårdkostnaderna minskas. 

Vilka andningsövningar kan du själv göra?

Samtliga övningar kan utföras i hemmet när du inte känner av andnöd. Det är dock viktigt att observera att även om andningsövningar kan förbättra din kondition, finns det inga bevis för att övningarna kan ersätta behandlingen med dina astmaläkemedel.  

Informera din läkare om vilka andningsövningar du brukar göra, och ha alltid inhalatorn tillhands.  

Pursed Lip-andning
Andas in djupt medan du räknar till två – du andas in genom näsan och håller munnen stängd. Forma läpparna som om du ska blåsa ut ett ljus och andas långsamt ut medan du räknar till fyra. Se till att fullfölja utandningen så att ingen luft blir kvar i lungorna.

Buteyko-andning   

 • Andas in på normalt sätt. 
 • När du andats ut, håller du andan genom att knipa försiktigt i näsan med tummen och pekfingret. 
 • Håll andan tills du känner dig tvungen att andas in – och andas in. 
 • Andas normalt i 10 sekunder. 
 • Upprepa samma mönster flera gånger – varje kontrollerad andningspaus följs av normal andning.  

Diafragma-andning
Att lära dig att andas djupare kan hjälpa dig att undvika hyperventilering (snabb andning som kan leda till andnöd) under astma-attacker. Vid diafragma-andning förflyttas in- och utandningen från bröstet till buken.  

När du andas djupare, tvingas luften nedåt mot diafragman (den stora muskeln under lungorna som hjälper dig att andas in och ut). Buken ska röra sig utåt och inåt när du andas på detta sätt.  

Öva diafragma-andning i en bekväm sittande ställning. Placera ena handen på bröstkorgen och den andra på buken. Medan du andas in och ut ser du till så att handen på bröstet inte rör sig, till skillnad från handen på buken som rör sig utåt och inåt. 

Icke-medicinska behandlingsmetoder som kan hjälpa dig att andas något friare:

 • Minskat antal allergener i blodet, t.ex. husdjur och dammkvalster.
 • Sluta röka – gör detta under intensiv vägledning eller be om råd hur du bäst kan gå tillväga.  (Använd inte e-cigaretter och undvik rökiga lokaler.)
 • Promenera dagligen i måttlig takt i minst en halvtimme. 
 • Håll koll på din vikt. 
 • Gå på regelbundna kontroller. 
 • Gör andningsövningar. 

Skulle du behöva vägledning, är de läkare som samarbetar med oss ständigt redo att stå dig till tjänst.   

Ta första steget mot ett liv med friare andning.

Alla behandlingar
Tillbaka till start