AccountBasket
 • Alkoholism
 • Alkoholism

Återhämtning efter alkoholkonsumtion

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

År 2022 uppgav närapå 8 av 10 vuxna att de under det gångna året druckit alkohol. Återhämtning efter alkoholkonsumtion kräver omsorgsfull eftertanke och väl övervägda beslut. Vare sig om du har konkreta avsikter att sluta dricka eller fortfarande tvivlar på alkoholens påverkan på din hälsa, kan denna handledning ge dig värdefulla insikter och sakkunnig vägledning som kan stötta dig på din väg mot återhämtning.

Hur många människor har problem med alkohol?

Intressant nog angav 36 procent av de personer som dricker mer än 14 glas i veckan att de helst vill dricka mindre. 63 procent av personerna ovan uppgav ingen önskan om att dricka mindre, eftersom de inte ser alkoholkonsumtion som ett problem. Påfallande nog är drygt en tredjedel av alla män nöjda med sin nuvarande alkoholkonsumtion, trots att de oftare dricker mer och även starkare drycker än kvinnor i allmänhet. 

Varför dricker vi alkohol? Detta varierar mellan män och kvinnor: män uppger oftare att de dricker för smakens skull, för att lättare kunna slappna av på fester eller för att bli salongsberusade eller rentav fulla. Ungdomar uppger ofta att de dricker för nöjes skull, även om att dricka för smakens skull är det viktigaste skälet för samtliga åldersgrupper. 

Varför alkohol har skadlig inverkan på hälsan

Alkohol och dess nedbrytningsprodukter har avsevärd påverkan på kroppen. Alkohol som konsumeras hamnar först i blodbanan och når sedan olika organ som eventuellt kan komma till skada. Särskilt känsliga områden där skada kan uppstå är munhålan, halsen, matstrupen, magsäcken, hjärnan, levern och tarmsystemet.  

Ofta är skador som uppstår mindre allvarliga, och kroppen kan återhämta sig genom att personen helt slutar att dricka alkohol. Det är viktigt att veta att graden av skada tilltar ju högre alkoholkonsumtionen är. Ett enda glas alkohol om dagen kan vara skadligt – kvinnor som dricker ett glas om dagen har visat sig ha större risk för att drabbas av bröstcancer. Det är av största vikt att öka kännedomen om dessa hälsorisker.  

Hur påverkas kroppen av alkohol?

Alkoholkonsumtion innebär olika hälsorisker. Nedan hittar du en tydlig översikt över olika sjukdomar som personer som dricker alkohol dagligen har större risk att drabbas av jämfört med personer som inte dricker alkohol. 

Återhämtning Alkohol SV
Hälsoriskerna ovan betonar hur pass allvarliga följder alkoholkonsumtion kan få, och kunskap om detta kan öka motivationen till att sluta dricka alkohol. Glas vin står för alkoholhaltig dryck.

Upptäck de positiva effekterna med att sluta dricka alkohol

Att sluta dricka alkohol har otaliga fördelar för välbefinnandet. Redan efter några dagar börjar du känna dig annorlunda. Kroppen återhämtar sig och positiva effekter börjar märkas. Några av de positiva effekter du kan känna av när du slutat dricka alkohol är: 

 • Förbättrad sömnkvalitet 
 • Tilltagande vitalitet och uppmärksamhet 
 • Stärkt immunförsvar 
 • Klarare hy 
 • Viktnedgång 
 • Förbättrat sexliv 
 • Ökad glädje 
 • Effektivare träningsresultat 
 • Minskad risk för allvarliga sjukdomar 
 • Ökad fertilitet 

Kort sagt, att sluta dricka alkohol resulterar inte bara i positiva förändringar i kroppen fysiskt sett, utan även i ökat välbefinnande.  

Hur reagerar kroppen när man slutar dricka alkohol?

Efter det att man druckit sitt sista glas börjar genast nedbrytningen av alkohol i kroppen, vilket kan ge vissa besvär under de första timmarna. Under denna process påverkar alkoholen vissa signalsubstanser i hjärnan, t.ex. GABA och glutamat, vilket kan leda till abstinensbesvär såsom frossa, svettningar och illamående. Nedan hittar du en översiktstabell över hur kroppen reagerar när du slutar dricka alkohol.

Återhämtning Alkohol SV

Hur tar du första steget mot ett liv utan alkohol?

Nu när du läst om vilken inverkan alkohol har på ditt liv, inser du sannolikt hur viktigt det är att få rätt vägledning. Följande plan hjälper dig att steg för steg sluta dricka alkohol: 

 1. Överväg nackdelar och fördelar: Skriv upp nackdelarna med alkoholkonsumtion och ange fördelarna med att dricka mindre eller helt sluta dricka alkohol. Jämför fördelar som t.ex. ökad energi och lägre kostnader med nackdelar såsom bakfylla och nedsatt självkänsla.  
 2. Fatta ett beslut: Bestäm dig för att dricka mindre eller helt sluta dricka alkohol. Fastställ ett startdatum och tänk ut hur länge du vill hålla dig till din plan. 
 3. Sätt upp mål och håll koll på hur det går: Sätt upp ett tydligt mål och håll koll på hur mycket du dricker. Bestäm dig för hur många glas du vill dricka per dag eller per vecka och håll koll på om du lyckas nå dina mål.  
 4. Förbered dig på att få abstinensbesvär: Var förberedd på att du kan känna av abstinensbesvär under 3-7 dagar. Var uppmärksam på lindriga symptom såsom försämrad nattsömn och nervositet, men även på allvarligare symptom såsom epileptiska anfall och delirium. 
 5. För dagbok: Sätt upp regler för dig själv och skriv upp dessa. Du kan t.ex. bestämma dig för att undvika sociala situationer eller att kontakta en vän när det känns som svårast. 
 6. Förbered dig på sug efter alkohol och risksituationer: Tänk ut vad du kan göra när du känner sug efter alkohol och lär dig känna igen risksituationer. Välj t.ex. aktiviteter som att ta en dusch eller springa en runda. Och gör upp en plan för situationer som innebär extra hög återfallsrisk. 

Med hjälp av stegen ovan ger du dig själv rätt verktyg för att kunna anta utmaningen och sträva efter ett liv utan alkohol. 

Råd för ett liv utan alkohol

Tänk positivt Försök tänka positivt, även i svåra situationer. Påminn dig själv om att du inte behöver alkohol för att känna dig bra. Var stolt över att du inte har druckit på länge. Ge dig själv komplimanger och tänk ut belöningar för dina framsteg. 

Förbered dig på svåra situationer Förbered dig väl inför utmanande situationer och hitta sätt att distrahera dig själv. Be andra att inte erbjuda dig alkohol. Sök stöd hos personer som kan hjälpa dig att undvika svåra situationer.  

Kunde du inte låta bli att dricka? Om du råkat ta ett glas alkohol av gammal vana, se det inte som ett misslyckande. Ställ bort glaset, ta en paus och försök distrahera dig själv. Dra lärdom av situationen och förbered dig inför nästa gång. 

Att hantera ett återfall Ett återfall betyder inte att du aldrig kommer att lyckas. Analysera orsaken till återfallet, skriv upp vad som hände och diskutera det med någon du litar på. Låt inte besvikelsen leda till ökad alkoholkonsumtion; lär dig av situationen och förbli motiverad. 

Försök distrahera dig själv när sug efter alkohol uppstår Undvik situationer som du förr förknippade med att dricka och var noga med vad du svarar om du blir erbjuden alkohol. Tänk ut alternativa aktiviteter att ta till i svåra situationer – du kan t.ex. koncentrera dig på att andas lugnt, ta en promenad, läsa en bok eller prata med vänner. Förebygg alkoholkonsumtion genom att aktivt distrahera dig själv. 

Ta första steget mot återhämtning! Upptäck kraften i läkemedel på din resa mot återhämtning.

Alla behandlingar
Tillbaka till start