AccountBasket
 • Medical Advisory Board
 • Medical Advisory Board

Medical Advisory Boards nyckelroll för Dokteronline

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

I hanteringen av de tjänster vi erbjuder är tillit och transparens av största vikt, eftersom vi på Dokteronline strävar efter att våra kunder ska känna sig trygga i samband med varje behandling. Vi vill härmed bjuda in dig till en titt bakom kulisserna, där säkerhet och bekvämlighet är centrala begrepp.

Säkerhet och bekvämlighet

Säkerheten är vår högsta prioritet, vad gäller såväl dina medicinska och personliga uppgifter som beställningen av läkemedel. Vårt huvudmål är att göra det möjligt för dig att på ett säkert och bekvämt sätt kunna beställa läkemedel online som sedan levereras hem till dig. Vi tror starkt på eHealth-vårdmodellen. Denna modell gör det möjligt för människor världen över att på ett diskret och enkelt sätt förbättra sin hälsa, oavsett var de befinner sig. Även i avsides belägna områden med begränsad tillgång till medicinska tjänster offline.

Hur kan vi garantera full säkerhet?

Det är här Medical Advisory Board kommer in i bilden! Vi på Dokteronline sätter stort värde på säkerhet och kvalitet. Därför har vi, utöver våra interna experter, tagit hjälp av Medical Advisory Boards sakkunniga team.  

Våra experter – såväl interna som externa – engagerar sig helhjärtat för säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet och sköter arbetet bakom kulisserna för att se till så att Dokteronline kan erbjuda tjänster av högsta kvalitet som uppfyller alla obligatoriska säkerhetsnormer. 

Rådgivning och vägledning

Medical Advisory Board erbjuder rådgivning och vägledning på onlineplattformar såsom Dokteronline och SeeMe-nopause. MAB hjälper oss med följande: 

 • Att bedöma kvaliteten på medicinska onlinefrågelistor 
 • Att verifiera produktinformation 
 • Att kontrollera artiklar och ge feedback 
 • Att ge råd angående marknadstrender och lagändringar 
 • Att vara tillgängliga för allmän rådgivning och stöd 

Kort sagt: MAB:s medlemmar är ständigt redo att stötta oss i vår strävan att ständigt förbättra kvaliteten på de tjänster vi erbjuder dig. 

Medical Advisory Board har även andra viktiga uppgifter: 

 • Policyrådgivning: Att bistå Dokteronline med råd angånde utvecklingen av kliniska riktlinjer, sjukhusstandarder och folkhälsostrategier. 1. Att hjälpa till vid detektering av felaktig produktinformation. 2. Att utföra grundliga kontroller av alla medicinskt relaterade artiklar, baserat på fakta och vetenskapliga undersökningar. 
 • Forskning och utvärdering: Att utvärdera vetenskapliga bevis och forskningsresultat. Baserat på utvärderingarna ger MAB rekommendationer gällande nya behandlingsmetoder och läkemedel. Dessutom bedömer MAB befintliga behandlingars effektivitet och säkerhet. 
 • Utbildning: Att utbilda Dokteronlines medarbetare för ökad kunskap i medicinska frågor. Detta bidrar till en förbättring av plattformens kvalitet. I utbildningen ingår även organisation av workshops om nya utvecklingar inom området. 
 • Etik och lagstiftning: Att bistå med råd i etiska frågor rörande medicinsk forskning, behandlingar, patientvård och hälsopolitik, samt att främja efterlevnad av rättsliga och etiska normer inom hälsovården. 

Människan bakom ämbetet:

Arco Verhoog

Farmaceut | Aktiv medlem i MAB  

Jag har lång erfarenhet som farmaceut och en lång jobbmeritlista från apotek i Nederländerna, Sint Maarten och Curaçao. Som engagerad yrkesman inom hälsovården har jag en väl uppbyggd expertis inom olika områden: farmaci, coaching, palliativ sedering och farmakoterapi. Jag har varit rådgivare för MAB sedan 2019. 

Arco Verhoog
Arco Verhoog

Haintly Sparing-Juliana

Apoteksassistent | Medicinsk rådgivare | Aktiv medlem i MAB  

Plattformen sammanför modern teknologi, läkare, kunder och medicin. Min uppgift är att fungera som medicinsk kunskapsbank och erbjuda samtliga inblandade parter sakkunnig medicinsk rådgivning. Medicinsk innovation är en viktig del av mitt arbete. 

Haintly Sparing-Juliana
Haintly Sparing-Juliana

Jael Loefstop  

Husläkare | Aktiv medlem i MAB

Att stimulera patienter till att göra väl övervägda val och välja rätt läkemedel vid hälsoproblem är oerhört viktigt. Som medlem i MAB ingår jag i ett sakkunnigt team som tillhandahåller vetenskapligt bevisad information om läkemedel för att vara kunderna till så stor hjälp som möjligt i hälsofrågor. 

Jael Loefstop
Jael Loefstop

Kahlil Elhage  

Husläkare | Aktiv medlem i MAB

Plattformen sammanför modern teknologi, läkare, kunder och medicin. Min uppgift är att fungera som medicinsk kunskapsbank och erbjuda samtliga inblandade parter sakkunnig medicinsk rådgivning. Medicinsk innovation är en viktig del av mitt arbete. 

Kahlil Elhage
Kahlil Elhage

Marrit van Distel

Interimschef | Ordförande i MAB  

Jag tycker det är viktigt för människor att kunna ta kontrollen över sin hälsa, förutsatt att detta möjliggörs på ett ansvarsfullt sätt. MAB spelar en nyckelroll i denna process, och som ordförande överbryggar jag klyftan mellan processens medicinska, etiska och kommersiella aspekter.  

Marrit van Distel
Marrit van Distel

Vill du ingå i vårt team? Det är möjligt:

Medical Advisory Board betraktar inte eHealth-världen ur ett rent medicinskt perspektiv, utan använder sig av en mängd olika discipliner vid insamlandet av information. Teamets medlemmar är nyfikna och mycket intresserade av både affärsidéer och kundmodeller – plattformens byggstenar. Med andra ord: MAB:s öppensinnade policy gör det möjligt att utforska och undersöka vitt skilda strategier. Genom detta arbetssätt kan MAB förstå och hjälpa kunderna på bästa sätt. 

Är du legitimerad läkare eller farmaceut? Vill du bli medlem i MAB, var god kontakta ordföranden för mer information. 

Alla behandlingar
Tillbaka till start