AccountBasket
  • Hösnuva
  • Hösnuva

Pollensäsong

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Pollensäsongen är här igen – för många innebär detta en period med besvär och irritation som orsakas av hösnuva. Vad många inte vet är att hösnuvesymptom har ett direkt samband med frisättning av histamin när kroppen reagerar på allergen som t.ex. pollen. Histamin är ett bioaktivt ämne som spelar en viktig roll för kroppens immunförsvar, men som även orsakar de besvärliga symptom som uppstår vid allergiska reaktioner. Låt oss titta närmare på mekanismerna bakom histamin och hur det påverkar kroppen under pollensäsongen.

Vad är histamin?

Histamin är ett ämne som produceras i kroppen som reaktion på olika utlösande faktorer, som t.ex. allergener, infektioner eller inflammationer. Histamin utsöndras till största del från mastceller och basofila granulocyter (olika slags blodkroppar), vilka befinner sig på ställen där kroppen oftast kommer i kontakt med yttervärlden, t.ex. i slemhinnorna i näs- och munhålan. Histamin fyller en viktig funktion vid inflammationer och diverse viktiga funktioner i tarmsystemet.

Var frisätts histamin och vilken effekt har det?

Histamin orsakar olika reaktioner i kroppen, bl.a. utvidgning av blodkärlen (vasodilatation), vilket i sin tur resulterar i nästäppa, ögonklåda och rinnande näsa vid allergiska reaktioner. Histamin stimulerar också utsöndringen av magsyra, vilket är nödvändigt för en sund matsmältning.

  1. Histamin i hjärnan: Histamin i hjärnan kan sägas fungera som signalsubstans: det sköter kommunikationen mellan nervcellerna. Detta är viktigt för sömnrytmen och kognitiva funktioner i kroppen. 
  2. Histamin i magsäcken: Stora mängder histamin lagras i och frigörs av celler i magsäcken. Detta spelar en roll för regleringen av magsyreutsöndringen för en sund matsmältning. 

En oregelbunden histaminnivå kan leda till symptom som t.ex. huvudvärk, klåda, hudutslag, trötthet och matsmältningsbesvär. Personer som lider av tillstånd såsom histaminintolerans kan behöva anpassa sin diet för att hålla symptomen under kontroll.  

Histamin och hösnuva

Många människor drabbas av hösnuva under vissa årstider, då histamin spelar en stor roll. När immunförsvaret detekterar allergener – som t.ex. pollen – stimuleras mastcellerna att frisätta histamin, vilket i sin tur resulterar i symptom såsom nysningar, ögonklåda och rinnande näsa.  

Slutsats

Histamin är ett essentiellt ämne i kroppen som spelar en viktig roll vid allergiska reaktioner och andra kroppsliga processer. Större insikt i histaminets verkan kan hjälpa oss att hantera tillstånd såsom hösnuva och andra allergiska reaktioner på ett mer effektivt sätt.  

Vilka åtgärder kan du själv vidta? 

Vill man sänka histaminnivån i kroppen och minska symptom orsakade av hösnuva, finns det olika strategier att tillämpa: 

  1. Anpassning av diet: Vissa livsmedel är rika på histamin eller stimulerar frisättning av histamin i kroppen. Genom att undvika livsmedel som t.ex. fermenterade produkter, lagrad ost, rödvin, citrusfrukter, rökt kött, puls och alkohol kan du eventuellt sänka histaminnivån i kroppen. 
  2. Antihistaminpreparat: Det finns olika antihistaminpreparat som blockerar effekten hos histamin i kroppen, och på så sätt minskar symptom såsom klåda, nysningar och nästäppa. Antihistaminer finns både i tablettform och som nässpray.  
  3. Naturliga kosttillskott: Vissa naturliga kosttillskott, såsom C-vitamin, koppar och vita,i, har antihistaminliknande egenskaper och kan hjälpa till att minska frisättningen av histamin i kroppen. 
  4. Luftrenare: Genom att använda luftrenare i bostaden kan allergener i luften såsom pollen avlägsnas, vilket medför nedsatt exponering för histaminutlösande faktorer. 

Det är alltid klokt att först rådgöra med en läkare innan du ändrar din diet eller börjar ta kosttillskott eller läkemedel, i synnerhet om du även lider av andra medicinska tillstånd eller redan använder andra läkemedel. Hos Dokteronline kan du ansöka om en konsultation för personlig rådgivning och vägledning. 

Källor

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7463562/

https://www.news-medical.net/health/What-Does-Histamine-Do.aspx 

Alla behandlingar
Tillbaka till start