AccountBasket
 • Impotens
 • Impotens

Psykologiska komplikationer vid erektil dysfunktion i partnerförhållanden

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

I denna artikel tittar vi närmare på vilken psykologisk inverkan erektil dysfunktion (ED) har på såväl män som på kvinnor i ett partnerförhållande. Vi undersöker hur förhållanden – baserade på tillgivenhet, kommunikation, ärlighet, ansvarsfullhet och sårbarhet – påverkas när den sexuella intimiteten konfronteras med ED. Läs vidare för ökad insikt och praktiska lösningar för en gemensam tackling av dessa utmaningar.

Hur påverkar ED ditt förhållande?

I varje förhållande är tillgivenhet en viktig ingrediens, liksom kommunikation, ärlighet, ansvarsfullhet och sårbarhet. När den sexuella intimiteten påverkas av erektil dysfunktion (ED), kan det lätt kännas övermäktigt att ta itu med problemet. 

Många män med erektil dysfunktion känner sig generade eller skäms, i synnerhet när problemen uppstår gång efter gång under samlag. Att undvika att prata om erektionsproblem kan dock orsaka oro och problem i förhållandet. 

Att inte kunna prata med sin partner om erektionsproblem kan resultera i självförebråelse, ängslan, osäkerhet, smärta och t.o.m. ilska. Brist på information kan leda till att partnern tolkar impotens som bristande sexlust eller som ett tecken på eventuell otrohet. Att berätta om liknande oroskänslor och att kommunicera öppet är oerhört viktigt för att bibehålla de känslomässiga banden i förhållandet. 

Välbefinnande, tillit, öppenhet och kommunikation

Det finns många angenäma sätt att njuta av varandra. Uppmuntra till aktiviteter såsom att smeka och massera varandra för ömsesidig njutning. Hitta nya sätt att koppla av och njuta tillsammans. Samtala mer och njut av att vara tillsammans. 

För mer djupgående information går det bra att kontakta någon expert eller att beställa en konsultation genom oss.   

Behandlingsalternativ

När erektionsproblem uppstår, är det viktigt att beakta såväl det fysiska som det psykiska hälsotillståndet för att möjliggöra adekvat rehabilitering och ett ökat välbefinnande. Nedan följer ett antal viktiga steg – allt ifrån att genomgå en läkarundersökning till att sträva efter en sundare livsstil – som ger dig bättre inblick i orsakerna till ED och som hjälper dig att mer effektivt ta itu med problemet. 

 • Genomgå en läkarundersökning: Beställ tid hos din läkare för att fastställa eventuella hälsorisker eller medicinska orsaker till dina erektionsproblem. 
 • Rådgör med sjukvårdspersonal angående läkemedel: Fråga din läkare om något av de läkemedel du ordinerats kan påverka din sexuella förmåga, och utforska möjliga alternativ. 
 • Specialutbildad terapeut: Överväg att söka experthjälp hos en sexolog om du och din partner känner att ni kört fast. 
 • Behandling av mentala hälsofaktorer: Ta itu med faktorer såsom ängslan, stress, depression och relationsproblem för att lindra dina erektionsproblem. Rådgör med en psykolog eller psykiatriker. 
 • Sträva efter att bibehålla en sund livsstil: Motionera regelbundet, följ en välbalanserad diet och lär dig mer om stresshantering. Sluta röka till fördel för din sexuella hälsa. Wat te doen als je partner ED heeft?

Vad kan du göra om din partner har ED?

Diagnosen ED behöver inte innebära slutet på ett förhållande, vare sig det är sexuellt eller känslomässigt. Att leva med en partner med erektil dysfunktion kräver både tålamod, kommunikation och förståelse. 

 • Erbjud stöd samtidigt som du är lyhörd för din partners behov. 
 • Medge att problemet existerar utan att peka på någons skuld. 
 • Undanröj alla prestationskrav. 
 • Försök slappna av. 
 • Öka graden av fysisk intimitet. 
 • Delta aktivt i behandlingsprocessen. 

Överväg att söka experthjälp, t.ex. hos en sexolog, och upptäck effektiva behandlingsalternativ tillsammans. Se till att du som partner deltar så mycket som möjligt i själva behandlingsprocessen. 

SV_SE Artikel 'Psychologische complexiteit van erectiestoornissen in partnerrelaties '
(PDF) The role of the sexual partner in managing erectile dysfunction (researchgate.net)

Vad bör du undvika som partner?

Hur viktigt det än är att fokusera på din partner, måste du även tänka på ditt eget välbefinnande för att kunna vara till hjälp. Undvik att dra dig undan från din partner och att avstå helt från sex, eftersom det kan öka risken för att missförstånd uppstår.

Intimitet hos äldre

Allt eftersom man åldras i ett långt förhållande övergår sexualiteten i ett bredare spektrum, där fokus flyttas från att endast ha samlag till diverse former av samhörighet. 

Vissa äldre finner tillfredsställelse i mindre frekvent sexuell aktivitet. Alternativa aktiviteter, såsom en gemensam hobby eller promenader i naturen, kan utgöra rika källor till njutning och intimitet. Att välkomna detta breda spektrum berikar förhållanden, befrämjar en sund livsstil och betonar hur divers sexualitet kan te sig när vi blir äldre. 

Dessutom har sexuell intimitet stor positiv inverkan på känslolivet hos äldre. Intimitet gör det lättare att koppla av, förbättrar sömnen och lindrar smärta på ett naturligt sätt. Intimitet bidrar även till ökat självförtroende. Rent kroppsligt sett motverkar sexuell intimitet även hjärt- och kärlsjukdomar, minskar risken för prostatacancer och fungerar som en form av konditionsträning. Sexualitetens positiva inverkan på åldrandet är viktig att inse, och denna relationsaspekt bör integreras i välbefinnandets och hälsans bredare perspektiv.  

Slutsats

I denna artikel har vi tittat närmare på vilken psykologisk inverkan erektil dysfunktion (ED) har på såväl män som på kvinnor i ett partnerförhållande. Vikten av öppen kommunikation, förståelse och att gemensamt ta itu med problemet betonas extra mycket. Att undvika att prata om ED kan leda till missförstånd och ökat avstånd i förhållanden. Som partner är det mycket viktigt att vara till stöd, att stimulera till nya former av intimitet och att tillsammans försöka hitta lösningar på problemet. Dessutom rekommenderar vi att – vid behov – söka experthjälp. Genom att använda metoderna ovan, kan två partners inte bara minska de negativa följder som ED kan ha på förhållandet, utan även bibehålla det ömsesidiga känslomässiga band som förenar dem.

Alla behandlingar
Tillbaka till start