AccountBasket
  • Allergi
  • Allergi

Risker och råd angående solljusexponering medan du använder läkemedel

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

När solen skiner vill vi självklart njuta av värmen och solljuset. Vissa läkemedel kan dock öka hudens känslighet för solljus, vilket kan resultera i ljusöverkänslighetsreaktioner i form av hudutslag, klåda, rodnad och t.o.m. allvarliga brännskador. I den här artikeln delar vi med oss av expertråd och praktiska tips för att du ska kunna skydda dig maximalt mot riskerna och njuta av solen på ett säkert sätt, även medan du använder läkemedel.

Vad är ljusöverkänslighet och hur yttrar det sig?

Ljusöverkänslighet kan uppstå när vissa läkemedel i kombination med solljusexponering orsakar skador på celler i huden. Detta kan utlösa en fototoxisk eller fotoallergisk reaktion. Fototoxiska reaktioner uppstår ofta snabbt till följd av solljusexponering, medan fotoallergiska reaktioner utvecklas långsammare efter upprepad användning av ett visst läkemedel. 

Typiska symptom vid fototoxiska reaktioner är röda fläckar, blåsor och sveda, framför allt på de hudpartier som exponerats för solljus. Fotoallergiska reaktioner kan ge symptom såsom svår klåda, svullnader, blåsor/knutor och fjällning/sårskorpor, som vid eksemutslag. Symptomen kan även uppträda på hudpartier som inte exponerats för solljus.  

Vilka läkemedel kan orsaka ljusöverkänslighet?

En mängd olika läkemedel kan orsaka ljusöverkänslighet, bl.a. antibiotika, antidepressiva, antiinflammatoriska läkemedel, läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar och kemoterapeutiska medel. Och vissa ingredienser som ingår i kosmetika och naturmedel kan dessutom förvärra tillståndet ytterligare.  

Adapalen, takrolimus, isotretinoin, doxycyklin och sulfadiazin är exempel på läkemedel som kan öka hudens känslighet för solljus. 

Hudfärg och risken för ljusöverkänslighet

Risken för att drabbas av ljusöverkänslighet och hudcancer beror till stor del på vilken hudfärg du har. Personer med ljus hudfärg löper större risk för att drabbas av solsveda, hudskador och hudcancer än personer med mörk hudfärg. Denna skillnad har att göra med mängden melanin i huden; det pigment som bestämmer vår hudfärg och bildar ett naturligt skydd mot UV-strålningens skadliga effekter. 

Personer med ljusare hudfärg har ofta mindre mängd melanin i huden, och är därför känsligare för solljusets effekter. Det är detta som gör att de lättare drabbas av solsveda och hudcancer vid exponering för UV-strålning. Personer med mörkare hudfärg kan visserligen också drabbas av solsveda, hudskador och hudcancer, men de löper mindre risk för detta än personer med ljusare hudfärg. 

Hur kan man skydda sig mot solljusöverkänslighet?

Om du tar läkemedel som gör din hud känsligare för solljus, finns det olika åtgärder som du kan vidta för att skydda dig: 

  1. Undvik solljus: Begränsa den tid du vistas i solen, särskilt när UV-strålningen är som starkast, d.v.s. mellan 10:00 och 16:00. 
  2. Använd skyddande klädesplagg: Bär långärmade klädesplagg, solhatt eller keps och solglasögon med UV-skydd för att skydda huden och ögonen.  
  3. Solskyddskräm: Smörj regelbundet in exponerade hudpartier med en solskyddskräm med bredspektrumeffekt (mot såväl UVA- som UVB-strålar) och hög solskyddsfaktor (SPF), även under molniga dagar. 
  4. Var medveten om läkemedels inverkan: Använder du läkemedel, läs igenom bipacksedeln för att se om biverkningar i form av ljusöverkänslighet kan uppstå. Tala med läkare om du känner dig osäker.  
  5. Rådfråga en expert: Om du använder läkemedel och får hudreaktioner efter solljusexponering, kontakta läkare för råd och vidare behandling eller ange dina besvär under ”eftervård” på Dokteronline. Din feedback är av stor vikt och kan leda till nya insikter, t.ex. att byte till ett annat läkemedel kan öka ditt välbefinnande.  

Du bör ständigt vara uppmärksam på eventuella risker för ljusöverkänslighet medan du använder läkemedel, samt vidta förebyggande åtgärder som skydd. Hur mycket det går att hämma immunförsvarsreaktioner och minska risken för hudcancer orsakad av ljusöverkänslighet kan variera beroende på olika faktorer, bl.a. individuell medicinering, hur länge solljusexponeringen pågått samt genetisk predisposition. I allmänhet kan ljusöverkänslighet leda till nedsatt immunförsvar och ökad risk för hudskador inklusive hudcancer, framför allt efter långvarig eller upprepad exponering för UV-strålning. 

Om du vill veta mer om detta ämne eller andra hälsorelaterade frågor, ta en titt på den här sidan för mer information. 

Alla behandlingar
Tillbaka till start