AccountBasket
 • Självundersökning
 • Självundersökning

Vikten av tidig upptäckt och självundersökning

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Cancer är och förblir en av de vanligast förekommande och mest förödande sjukdomarna världen över, med miljontals nya fall varje år. Tidig upptäckt och självundersökning kan emellertid vara avgörande för att öka överlevnadschansen och förbättra behandlingsresultaten. I statistiken över cancerförekomst och -överlevnad betonas vikten av tidig upptäckt. Procentantalet för femårsöverlevnad varierar t.ex. väldigt beroende på i vilket stadium cancern var när patienten diagnosticerades; vid tidig upptäckt är överlevnadschansen betydligt högre än om cancern upptäcks i ett senare stadium.

Motivation för regelbunden självundersökning

Regelbunden självundersökning kan rädda liv, men att förbli konsekvent är inte alltid så lätt. Här är några tips för ökad motivation: 

 • Ställ in påminnelser på din mobil eller i din kalender för regelbundna självundersökningar. 
 • Involvera din partner eller en familjemedlem i din självundersökningsrutin för ökat stöd och ansvarskänsla. 
 • Belöna dig själv efter varje fullbordad självundersökning för att förstärka aktivitetens positiva karaktär.  

Med tidig upptäckt och självundersökning som centrala begrepp i din hälsorutin, kan du spela en aktiv roll i ditt eget välbefinnande och bidra till en friskare framtid.  

Självundersökning - SV

Cancerscreeningar

Screeningar, såsom mammografi för bröstcancer, cellprov för livmoderhalscancer, koloskopi för tjocktarmscancer och PSA-test för prostatacancer, är viktiga faktorer för förebyggandet av cancer. Dylika screeningar rekommenderas på grundval av ålder, kön och riskfaktorer. Utöver dessa screeningar är det viktigt att utföra självundersökningar och att delta i tillgängliga befolkningsundersökningar.

Identifiering av ärftlig predisposition

Identifikation av familjer med ärftliga anlag för cancer är av största vikt. Genom regelbunden undersökning av friska familjemedlemmar kan tumörer upptäckas i ett tidigt stadium, vilket kan gynna prognosen. Husläkaren spelar en viktig roll i detta förfarande.

Lär känna din kropp och var uppmärksam på förändringar

Självundersökning är en enkel metod att spåra upp förändringar som kan tyda på begynnande cancer. Regelbundna bröstundersökningar gör kvinnor väl förtrogna med sina bröst, så att eventuella förändringar lättare kan upptäckas i tid. Självundersökningar för testikel- och hudcancer är också viktiga att utföra

Ett gott råd

Det är oerhört viktigt att lära känna sin kropp och vara uppmärksam på förändringar. Undersök dig själv regelbundet och konsultera alltid en läkare om du känner dig osäker. Tidig upptäckt av förändringar kan bidra till en framgångsrik behandling.

Lär dig känna igen tecken på bröstcancer genom självundersökning

Tidig upptäckt av bröstcancer ökar chansen för en framgångsrik behandling och minskar behandlingens belastning på kroppen. Lyckligtvis kan du till viss del själv undersöka dina bröst. 

Hur ska en bröstundersökning utföras? Kvinnor rekommenderas att utföra regelbundna bröstundersökningar från och med 20 års ålder, helst en gång i månaden. Utför undersökningen företrädesvis en vecka efter menstruationen – brösten är då mindre svullna, vilket gör det lättare att upptäcka eventuella förändringar.  

 1. Ta gott om tid på dig för en grundlig observation av dina bröst i spegeln för att se om några större förändringar har skett. 
 2. Utöver visuell granskning är det också viktigt att känna på bröstvävnaden. 
 3. Placera vänsterarmen bakom huvudet och använd högerarmen för att undersöka ditt vänstra bröst. 
 4. Tryck lätt med cirkelformade rörelser för att känna igenom hela bröstet utifrån och inåt till mitten, inklusive områdena vid nyckelbenet och armhålan. 
 5. Var uppmärksam på eventuella knutor, förhårdnader eller andra slags förändringar. 
 6. Undersök ditt högra bröst enligt metoden ovan. 
 7. Om du känner att något har förändrats eller oroar dig, kontakta omedelbart din husläkare. 
Bröstcancer - SV

Varför är detta viktigt? Regelbundna bröstundersökningar gör dig väl förtrogen med bröstvävnaden, så att eventuella förändringar lättare kan upptäckas i tid. Om du känner dig osäker är det alltid klokt att gå till husläkaren för professionell rådgivning.

Upptäck tidiga tecken på testikelcancer med självundersökning

Testikelcancer drabbar framför allt unga män mellan 15 och 35 år och antalet nya fall stiger. Med regelbundna självundersökningar kan du upptäcka förändringar på ett tidigt stadium. 

Hur går självundersökningen till? Undersökningen är lämpligast att utföra under eller efter en varm dusch, när pungen är som mest avslappnad. 

 1. Börja med att undersöka den ena testikeln genom att rulla den mjukt mellan tummen och pekfingret.  
 2. Var uppmärksam på eventuella knutor, förhårdnader eller andra slags förändringar. 
 3. Undersök den andra testikeln enligt metoden ovan. 
 4. Om du känner att något har förändrats eller oroar dig, kontakta omedelbart din husläkare. 
Testikelcancer - SV

Varför är detta viktigt? Det är bra att veta hur dina testiklar ska kännas normalt sett, så att eventuella förändringar snabbt kan upptäckas. Ju tidigare upptäckten görs, desto bättre blir prognosen.

Tidig upptäckt av hudcancer genom självundersökning

Det är oerhört viktigt att vara väl förtrogen med sin kropp och uppmärksamma eventuella förändringar, särskilt för personer från 18 år och uppåt. 

Hur går en hudundersökning till? 

 1. Ställ dig framför en spegel i ett väl upplyst rum. 
 2. Ägna särskild uppmärksamhet åt de kroppsdelar som ofta utsätts för solljus. 
 3. Ta god tid på dig när du undersöker huden, upp ifrån ansiktet och nedåt. 
 4. Var uppmärksam på födelsemärken som förändrats – huden kan t.ex. ha blivit skrovlig eller ha ändrat färg. 
 5. Om du har svårt för att se vissa hudpartier, använd ännu en spegel eller be din partner om hjälp. 
 6. Var uppmärksam på födelsemärken som ser onormala ut och på hudpartier som läker långsamt, kliar eller blöder. 
 7. Oroar du dig över en viss hudförändring, är det alltid klokt att gå till husläkaren för professionell rådgivning. . 
Symptom på skivepitelcancer - SV
Symptom på melanom - SV

Varför är detta viktigt? Regelbundna hudundersökningar gör det lättare för dig att upptäcka eventuella förändringar på ett tidigt stadium. Om du känner dig osäker är det alltid klokt att gå till husläkaren för professionell rådgivning. 

Kom ihåg: regelbundna självundersökningar kan rädda liv. Om du känner dig osäker eller upptäcker förändringar, kontakta din husläkare. Tillsammans kan vi arbeta för en friskare framtid.  

Alla behandlingar
Tillbaka till start