AccountBasket
  • HIV
  • HIV

Att HIV-smittas

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

HIV är ett virus som försvagar immunförsvaret mot sjukdomar. Denna infektionssjukdom tillhör gruppen SÖS (sexuellt överförbara sjukdomar) då den kan överföras genom oskyddat samlag. Man kan även få HIV-smitta om man kommer i kontakt med smittat blod. HIV-viruset förekommer nämligen inte endast i sperma, försats och vaginal fukt utan även i den besmittades blod och i modersmjölk. HIV kan således även överföras från moder till barn under amning.

Obotligt men behandlingsbart

HIV är obotligt, men kan behandlas bra med HIV-hämmare. Ju snarare man inleder behandling efter smittotillfället, desto större är chansen för patienten att undslippa HIV-symptom. Behandlas inte HIV-smittan bryter viruset ner immunförsvaret stegvis tills dess att kroppen inte längre är skyddad mot sjukdomar. Då handlar det om AIDS. Obehandlad AIDS får dödlig utgång. Det är klokt att ta ett HIV-prov tidigt så att behandling fort kan påbörjas.

Denna artikel handlar om på vilka sätt man kan smittas med HIV och om vilka situationer man så långt som möjligt bör undvika. HIV är en svår åkomma som påverkar hela ens liv. Att förebygga är därför mycket bättre än att behöva behandlas.

HIV-smitta genom oskyddat sex

Man kan HIV-smittas genom oskyddat sex, men på vilka sätt? Här radar vi upp olika sorters oskyddat sex:

  1. Vaginalt, kondomlöst sex. Sperma, försats och vaginal fukt kan överföras under penis penetrering av vaginan. Detta innebär (om mannen är smittad) att smittan kan överföras utan att mannen får orgasm. Avbrutet samlag (dra ut penis före orgasm) skyddar inte mot HIV;
  2. Analt, kondomlöst sex. HIV-viruset överförs lättare på detta vis än vid vaginalt sex. Detta beror både på att sperma innehåller relativt många virus och att anala slemhinnor är mer genomträngbara. Dessutom skadas anala slemhinnor lättare än vaginala, vilket placerar män som ligger med män i en större riskgrupp;
  3. Oskyddat oralsex. Här räknar vi in att suga kondomlöst och att slicka anus utan skyddslapp. Risken för nedsmittning är visserligen låg då försats och vaginal fukt innehåller relativt få virus och det faktum att saliv motverkar viruset. Risken för nedsmittning ökar drastiskt när kvinnan som slickas menstruerar eller om mannen vars anus slickas har hemorrojder, eller om blod förekommer vid analsex. Detta gäller även orgasm i munnen;
  4. Fingrar. HIV kan endast överföras via fingrarna om blod, sperma eller försats sitter på fingrarna. Risken för att smittas via fingrar är låg;
  5. Dela sexleksaker. Delar man sexleksaker som inte rengjorts grundligt kan man smittas av kvarsittande sperma, försats, vaginal fukt eller blod.

[do url=”https://cms.dokteronline.com/se/hiv”]Klicka vidare för HIV-behandling[/do]

HIV-smitta genom kontakt med smittat blod

Man få HIV-smitta genom virusinfekterad blod på olika sätt. Som det står här ovanför är det möjligt att detta händer under oskyddat sex. Det kan dessutom ske på följande sätt:

  1. Via smittade nålar. Tänk exempelvis på redan använda knarkkanyler eller att man av misstag sticker sig på en nål som en besmittad nyss använt. HIV kan även överföras ifall verktygen för håltagning eller tatuering inte steriliserats;
  2. Bruk av osäkra blodprodukter eller blodtransfusion med smittat blod. Då risken är hög för smitta på dessa vis HIV-testas i Nederländerna allt donerat blod;
  3. Från moder till barn. En gravid, smittad kvinna kan överföra viruset till barnet under graviditet eller födsel. Risken för detta är mindre vid kejsarsnitt än vid naturlig födsel.

HIV-smitta genom amning

En bebis kan få HIV-smitta genom den positiva moderns modersmjölk. Risken är ganska hög då bröstmjölk innehåller många HIV-smittade celler. Därför avråds man från amning och råds istället att ge föda genom flaska.

Alla behandlingar
Tillbaka till start