AccountBasket
  • Allmän hälsa
  • Allmän hälsa

Hur stor är för stor?

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Fakta om övervikt och fetma

Övervikt och fetma är ett ohälsosamt folkhälsoproblem. Enligt livsmedelsverket är det idag hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta.

Ordet övervikt kan ibland slängas runt, men var går egentligen gränsen från normalvikt till övervikt eller fetma – och när är det egentligen farligt? Vad är BMI och hur räknar man ut det? I den här artikeln ska vi försöka svara på dessa frågor.

Övervikt och fetma

Många olika faktorer kan påverka hur mycket du väger: ålder, kön, längd och hur mycket du motionerar. Kroppen behöver energi för att fungera, men det är när du får i dig för mycket energi än vad du gör av med som du kan gå upp vi vikt.

Att vara överviktig är inte alltid ett resultat av brist på självbehärskning eller ohälsosam livsstil. Det kan också vara utomstående faktorer, eller gener som påverkar hur lätt du har att gå upp eller ner i vikt. En del personer äter för att dämpa sina känslor, vissa mediciner kan påverka vikten och vissa personer har helt enkelt svårare att gå ner i vikt även om de är noga med kost och träning.

Vad är egentligen skillnaden mellan övervikt och fetma? Jo, övervikt är när en person väger så pass mycket att det räknas som ohälsosamt. När en person är så kraftigt överviktig att det räknas som en sjukdom, kallas det fetma. Övervikt och fetma anstränger kroppen, vilket ökar risken för sjukdomar som diabetes eller hjärtsjukdomar.

Body Mass Index

För att räkna ut om man är överviktig eller inte behöver man mäta sitt BMI. BMI står för Body Mass Index och är ett internationellt mått på övervikt och fetma. Måttet bygger på förhållandet mellan längd och vikt.

Beräkna BMI

För att räkna ut sitt BMO behöver man ta sin vikt i kilo delat med sin längd i meter i kvadrat. Så till exempel om en person väger 68 kilo och är 1,67 meter lång har alltså ett BMI på 68/(1,67×1,67)=24

Man anses ligga på normalvikt om man har ett BMI mellan 18,5 och 25. Om man har ett för lågt BMI är detta heller inte bra och då kallas det att man är underviktig.

Om man anses ha övervikt eller fetma beror på hur högt ens BMI ligger på. Ligger man på mellan 25-30 räknas det som övervikt och fetma om du har ett BMI över 30.

Men BMI är inte alltid ett mått som går att helt lita på. Det tar inte hänsyn till hur stor del av kroppen som är muskler och hur stor sim är fett. BMI värden kan därför inte användas av kroppsbyggare eller elitidrottare.

För personer över 70 år är BMI-gränserna högre. En normalvikt anses ligga mellan 22-27. BMI går heller inte att appliceras på barn. Istället används måttet ISO-BMI, där man förutom längd och vikt även tar hänsyn till barnets ålder och längdtillväxt. Detta görs av skolhälsovården och barnavårdscentralen.

Midjemått och ökad risk för sjukdomar

Övervikt kan leda till sjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Med ett BMI över 40 kan till risken att dö i förtid vara tio gånger mer än en person med hjärt- och kärlsjukdomar.

Men din vikt är inte det enda som spelar roll om risken för sjukdomar ökar eller ej. Faktorer som ålder, riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, alkohol, stress, matvanor, rökning och hur mycket man rör på sig, spelar också in. Var på kroppen fettet befinner sig spelar också roll. Om fettet är fördelat på kroppen är risken mindre, än om du har mer bukfett. Detta kan man mäta genom att mäta midjemåttet. Om BMI är över 25 och midjemåttet över 94 centimeter för män och över 80 centimeter för kvinnor kan det öka risken för att få olika sjukdomar.

Övervikt och fetma hos barn

Övervikt och fetma är en vanlig hälsorisk hos barn. Men förutom att det kan orsaka sjukdomar och hälsoproblem längre fram, så kan övervikt och fetma ge barnen en svagare självkänsla. Andra vanliga besvär som barn med övervikt eller fetma kan lida av är: ont i leder och fötter, svårighet att röra sig, nedsatt kondition och trötthet.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att mycket kroppsfett hos små barn inte är farligt. Många barn som är rundare vid låg ålder, smalnar ofta av när de blir äldre.

Eftersom fetma är ärftligt är det viktigt att kontrollera barnets kost och BMI om föräldrarna har fetma. Om ditt barns övervikt övergår i fetma kan barnet få behandling från 4-5 års ålder.

Kost och motion viktigt

För att behandla övervikt och fetma är kost, motion och uppsatta mål viktigt. Det är bra att undvika att äta sådant som innehåller mycket energi, men lite näring såsom skräpmat, snacks, godis, alkohol, söta drycker, glass eller fikabröd.

För att gå ner i vikt behöver du inte träna hårt. Det räcker med att skaffa sig en vana att röra på sig varje dag. Att gå eller cykla dit du ska, ta trappan istället för hissen och ta korta promenader. För barn är lek den bästa formen av motion.

Att skapa en hälsosam livsstil kan ta tid

Att gå ner i vikt är något som inte går snabbt. För att bli av med din övervikt eller fetma är det viktigt att se till att du skapar en hälsosam livsstil, men vad som också är viktigt är att se till att hålla kvar i din hälsosamma livsstil.

Det är också bra att få stöd av personer i din närhet för att lättare nå dina mål. Att se till att personer runt om dig förstår att du vill ändra dina matvanor, och att de kanske kan hjälpa dig i detta så du inte påverkas av deras matvanor.

Det finns flera stödgrupper du kan söka dig till för att få stöttning, råd och hjälp med att behandla din övervikt. Det kan vara lättare att ändra sina vanor om du inte är ensam.

Alla behandlingar
Tillbaka till start