AccountBasket
  • Allmän hälsa
  • Allmän hälsa

Klamydia behandling

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Klamydia behöver behandlas tidigt

Klamydia är en SÖS (Sexuellt Överförbar Sjukdom) som för kvinnor kan innebära infertilitet om den inte behandlas tidigt. Tyvärr är detta väldigt vanligt då denna könssjukdom ofta går obemärkt förbi. I upp till 90% av fallen ger klamydia nämligen inga symptom, vilket innebär att man ovetandes kan ha sjukdomen under många år. Då klamydia är mycket smittosamt och både besvär och behandling så ofta uteblir så sprids denna könssjukdom väldigt fort. I Sverige är klamydia den allra vanligaste könssjukdomen. 40 000 människor om året smittas av klamydia, särskilt yngre. Kvinnor på mellan 20-25 löper högst risk.

Vad orsakar klamydia?

Klamydia orsakas av bakterien “chlamydia trachomatis”, som man kan komma i kontakt med genom oskyddat sex – både vaginalt, oralt och analt. När man smittats nästlar bakterien in sig i vaginans, livmoderhalsens, urinblåsans, anusets eller halsens slemhinnor. Behandlas infektionen inte kan den sprida sig vidare i kroppen.

Obehandlad klamydia hos kvinnor

Behandlas inte en kvinnas klamydia i tid kan hon drabbas av infektioner i livmoderhalsens slemhinnor, äggledarna och bukhålan. Dessutom kan böldbildning uppstå i äggstockarna eller äggledarna, vilket höjer risken för sänkt fertilitet, infertilitet och utomkvedshavandeskap. 1 av 35 kvinnor uppskattas bli infertila på grund av klamydia. Behandlas inte en gravid kvinna kan det leda till förtidsfödsel eller för låg vikt vid barnets födsel. Dessutom kan hon smitta barnet under födseln så att det drabbas av olika infektioner, exempelvis lunginflammation, halsinfektion eller hornhinneinflammation.

Obehandlad klamydia hos män

Även män vars klamydia inte behandlas kan få problem med fertiliteten. Detta händer när inflammationen bildat sammansmältningar på sädesledarna så att sädescellerna får svårare att nå fram. Dessutom kan klamydiainfektionen sprida sig till bitestiklarna eller prostatan, vilket kan göra väldigt ont men också behandlas.

Symptom på klamydia?

När klamydia väl ger tecken från sig handlar det i första ledet om blåskatarr. Både män och kvinnor kan nämligen drabbas av symptom såsom smärta eller brännande känsla vid urinering.

Kvinnor

Vissa kvinnor får (även) andra symptom. Då handlar det om följande företeelser:

  1. Smärta eller blodförlust under eller efter sex;
  2. Blodförlust mellan mensen;
  3. Högre/förändrade flytningar;
  4. Svår buksmärta;
  5. Inflammation i bäckenområdet.

Män

Hos många män uppstår avskräde ur urinblåsan efter en till några veckor efter att man smittats. Detta sker oftast om kvällen och rör sig om en mindre mängd vattning avföring. Det är lätt att ha överseende med denna “kvällsvattnighet”. I vissa fall är det mödosamt att kissa.

En avvikande sorts klamydia

Homosexuella män löper högre risk för att drabbas av en avvikande sorts klamydia: lymfogranuloma venerum (LVG). LVG orsakar en inflammation i lymfkörtlarna. Behandlas denna inte kan det få svåra följder.

Exempelvis kan anala bölder och vårtor bildas, vilket ökar risken för att smittas av andra könssjukdomar, exempelvis HIV. Därutöver kan man lättare drabbas av åkommor såsom hepatit C.

Bägge könen

Har klamydian överförts vid analsex kan både män och kvinnor drabbas av ett irriterat eller kliande anus och/eller (blodig) avföring och diarré. Ibland får den drabbade feber eller uppsvullna lymfkörtlar i halsen. I många fall uppstår ledproblem, eller vid oralt överförd smitta en halsinfektion.

Preventiv behandling av klamydia

Då klamydia så ofta går obemärkt förbi och därför kan få digra följder är det bäst att agera preventivt. Detta innebär att ha skyddad sex för att minimera risken för klamydia. Säkert sex innebär att penis inte kommer i kontakt med vagina eller anus. Istället kan man ägna sig åt djupa (tung-)kyssar eller handberöringar. Man kan såklart även använda kondom, men glöm inte att den även behövs vid oralsex.

Under en preventivbehandling råder vi dig att upplysa din (sex-)partner om din klamydia så att den vet att du bär på smittan. Då kan denna person vid behov också undergå behandling så att smittan inte sprids vidare.

Tecken på klamydia

Innan en klamydiabehandling inleds måste det fastslås att man verkligen har klamydia. En läkare kan utföra en eller flera undersökningar, exempelvis ett cellprov från urinblåsan, livmoderhalsen, anus eller halsen. Hos heterosexuella män utförs ofta ett urinprov, varvid det är viktigt att det första urinet tillvaratas.

Cellprovet

Vid cellprov tas slem från ett eller fler av nämnda områden med en tops. Därpå placeras topsen i ett rör. En laboratorieassistent kan se ifall chlamydia trachomatis-bakterien kan spåras. Kvinnor kan själva utföra det vaginala cellprovet. Husläkaren tar då med provkitet så att provet kan utföras hemma. Tänk på att klamydiasmitta endast kan spåras först efter tre veckor. Provresultatet kan oftast fås inom en vecka.

Antibiotikabehandling

Klamydia bekämpas effektivt med antibiotika. Oftast räcker en endaste behandling.

Ofta använd antibiotika

Vid en “vanlig” klamydiainfektion består behandlingen ofta av en kur av antibiotikat azitromycin, då man vid ett tillfälle tar 2 tabletter på 500 mg. Vid anala infektioner ges oftast antibiotikat doxycylin, då man under 7 dar dagligen tar en tablett på 700 mg.

Behandla klamydia tillsammans

Har man en fast partner är det en fördel att kureras samtidigt. Man avråds från sex under behandlingen och veckan därefter, annars finns det risk för att man smittar varandra med klamydia fram och tillbaks. Först en vecka efter behandlingen slutar klamydian att smitta. Vill man ha sex innan dess måste detta ske skyddat. Slutligen så är det viktigt att veta att man efter att klamydian botats inte är immun mot denna könssjukdom. Man kan drabbas av denna smitta på nytt genom att ha oskyddat sex eller många partner. Glöm heller inte bort att det finns många fler sös man kan drabbas av. Det finns olika behandlingar mot klamydia.

Alla behandlingar
Tillbaka till start