AccountBasket
  • Allmän hälsa
  • Allmän hälsa

Könssjukdom och jag vågar inte testa mig

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Testa dig för könssjukdomar

Du har haft oskyddat sex eller kondomen gled av när du hade sex och nu tror du att du har en könssjukdom. Det kan även vara så att du fått reda på att någon du har haft sex med, har en könssjukdom. Problemet är bara att du inte vågar gå till doktorn. Du är kanske rädd för att du både bokstavligt och bildligt måste bekänna färg under läkarbesöket. Eller du är kanske rädd för resultatet eller du tror att dina föräldrar får reda på det. Hur kommer de att reagera?

Ändå är det mycket viktigt att du testar dig för könssjukdomar. Det kan du göra på STD-mottagningen, hos din läkare eller hos en gynekolog. Vill du hellre att det sker anonymt, kan du göra ett enkelt självtest för könssjukdomar. Testet kan göras hemma.

Gå inte och dra på en könssjukdom

Vad det slutligen handlar om, är att du framför allt inte bör gå och dra på en könssjukdom och att det första du måste göra om du tvivlar är att testa dig. Då vet du med 100% säkerhet om du har ådragit dig en könssjukdom och i så fall vad det är.

Varför ska man behandla en könssjukdom?

Ofta förekommande könssjukdomar är klamydia, genitala vårtor, genital herpes och gonorré. Som tur är går det att behandla de flesta könssjukdomar med rätt behandling. Ofta räcker det med att smörja med en salva eller genom antibiotika. Andra könssjukdomar blir man visserligen aldrig mer av med, men det går att behandla de tillhörande besvären med medicinering.

Eventuella allvarliga följder

Det blir annorlunda om du går och drar på en könssjukdom. Det kan medföra obehagliga besvär eller till och med innebära allvarliga följder. Att ha sex kan göra ont (eller besväret kan kvarstå). Du kan även förbli ofruktbar eller du kan bli allvarligt sjuk. Om du har ådragit dig hiv och om du låter denna virussjukdom ha sin gilla gång, får du slutligen aids, en dödlig sjukdom.

Du får inte heller glömma att så länge du inte gör något åt könssjukdomen, kan du smitta någon annan igen och denna person kan i sin tur smitta någon annan igen.

Kort sagt, det finns gott om skäl för att testa dig för en könssjukdom och att få behandling om det visar sig att du är smittad.

Undersök dig

Du behöver inte vara rädd för att testa dig. Du kan gå till en mottagning, till en läkare eller göra ett självtest.

Mottagningar

I Sverige finns det olika STD mottagningar du kan besöka:

  1. Ungdomsmottagningar för ungdomar till och med 25 år. Du hittar all information på https://www.umo.se/
  2. Speciella mottagningar för LGBTQ community och sexarbetare. Ytterligare information hittar du på http://www.testpoint.se/
  3. Sexual health mottagning för män. Ytterligare information hittar du på http://www.jarvamansmottagning.nu/en/
  4. Speciella HIV och AIDS mottagningar. https://noaksark.org/

Läkare

Du kan välja att gå till en läkare. Läkaren kan undersöka om du smittats av någon könssjukdom. Du behöver inte vara rädd för att läkaren berättar det för dina föräldrar (eller andra personer), för läkare har tystnadsplikt. Läkares tystnadsplikt innehåller att de utan tillåtelse från sina patienter aldrig får prata med andra personer om patienternas hälsa. Eftersom du är myndig vid 18 år, får du själv bestämma (utan tillstånd från dina föräldrar) om du vill genomgå en läkarundersökning och/eller om du vill genomgå en medicinsk behandling.

Självtest könssjukdomar

Den som inte vågar gå till en läkare eller en mottagning, kan välja att göra ett självtest för könssjukdomar. Detta finns online och du kan beställa det diskret. Med ett självtest för könssjukdomar kan du själv testa om du är smittad av någon könssjukdom. Fördelen är att du kan utföra testet hemma, precis när det passar dig. Du behöver alltså inte beställa tid och du behöver inte bli generad när du berättar det för läkaren. Du skickar testmaterialet till ett laboratorium och efter ett par dagar kan du se resultatet online och välja en eventuell behandling. Vid en del självtester kan du kontrollera testresultatet redan efter några minuter. Ett självtest kan vara en lösning för personer som helst inte vill gå till läkaren eller till någon mottagning med sina problem och ändå vill ha säkerhet snabbt.

Det finns självtester för speciella könssjukdomar, såsom klamydiasjälvtest och syfilissjälvtest.

Vänta inte längre utan gå till aktion. Om det visar sig att du har en könssjukdom, är det klokt att behandla den direkt. Fråga läkaren vilken behandling som är bäst för dig. För att förebygga att din sängpartner går och drar på könssjukdomen och eventuellt smittar andra personer, är det tillrådligt att informera din sängpartner.

Alla behandlingar
Tillbaka till start