AccountBasket

Läkemedel mot åldrande: proxofim

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Är det ofarligt att använda Proxofim mot åldrande?

I media har det talats mycket om Proxofim – som sägs förebygga åldrandeprocessen – sedan läkemedlet introducerades av tillverkarna för ett par månader sedan. Och det är ju logiskt, för alla vill vi väl öka vår livslängd utan att behöva drabbas av ålderdomskrämpor. Men vad framställaren – en forskare från Rotterdam – inte hade räknat med var att detta undermedel skulle börja användas så pass snabbt. Otåliga företag beslöt att genast börja sälja denna guldgruva på internet, och minst en person har redan börjat använda läkemedlet. Livsfarligt, anser framställaren, för det är ännu inte säkert att Proxofim är ofarligt att använda.

Vad är Proxofim?

Proxofim framställdes av Peter de Keizer, forskare vid Erasmus MC. Läkemedlets aktiva substans sägs döda en viss sorts celler som annars orsakar skador i kroppen vilka i sin tur leder till ålderskrämpor. Möss i hög ålder som behandlats med Proxifim fick plötsligt bättre kondition, tätare päls och förbättrad njurfunktion. Och eftersom människans DNA överensstämmer med musens till 80% är sannolikheten stor att Proxofim skulle kunna fungera som en föryngringskur även för människor.

Peter de Keizer betonar dock att det endast handlar om sannolikhet. Inget kan met säkerhet fastställas. Läkemedlet mot åldrandeprocessen måste först testas i stor skala; först på större djur och sedan på människor. Proxofim dödar vissa celler. Men om det visar sig att även friska celler påverkas, kan stora problem uppstå. “Naturligtvis medför den naturliga åldrandeprocessen talrika besvär. Men kanske visar det sig att det här läkemedlet på sikt ger biverkningar som innebär ännu större besvär”, säger Keizers forskarkollega Marjolein Baar till tidningen Volkskrant.

Vänta med att använda läkemedlet

Enligt Darren Moore, en femtioårig amerikan som säger sig ha använt Proxofim i flera månader, är läkemedlets effekt mirakulös. Han känner sig mer vältränad och har återfått sitt tjocka hår. Forskarna fäster emellertid inte så stor vikt vid Moores uttalanden, utan betonar i media att Proxofim inte är säkert nog att börja använda. Först om ett par tre år kan Proxofim eventuellt testas på allvarligt sjuka patienter. Fast även om resultatet visar sig vara positivt, kan det dröja länge innan föryngringsläkemedlet släpps fritt på marknaden.

Det eviga strävan efter föryngring

Det ligger i människans natur att försöka få fram ett föryngringspiller som kan fördröja åldrandet (och framför allt åldrandets kroppsliga symptom). För en tid sedan påstods läkemedlet rapamycin kunna användas som föryngringsbehandling. Men sedan dess har det inte hörts något mer om detta föryngringspiller. Och läkemedlet metformin – för behandling av diabetes – ansågs ett tag vara ett mirakelmedel för evig ungdom. Men så vitt vi vet utvecklades den teorin aldrig. Nu gäller det alltså att avvakta om Proxofim verkligen visar sig kunna uppfylla de löften som getts. Innan vi säkert vet hur det ligger till är det bäst att läkemedlet förblir inom laboratoriets väggar.

En sund åldrandeprocess utan biverkningar

Vill du inte vänta tills föryngringspillret Proxofim släpps fritt på marknaden? En sund livsstil har hittills visat sig vara den bästa metoden om man vill fördröja åldrandeprocessen.

  • Motionera regelbundet.
  • Ät nyttig mat. Nötter, fullkornsprodukter, kalorisnåla men proteinrika livsmedel, sunda fettsyror och mycket grönsaker och frukt. Och den s.k. medelhavsdieten är fullspäckad av ämnen som fördröjer åldrandet!
  • Begränsa faktorer såsom stress, alkohol, rökning och onyttig mat.

Ovanstående tips medför dessutom inga höga kostnader och ger inte heller några biverkningar, vad mer kan du önska dig!

Skulle du riskera livet genom att börja använda ett föryngringsläkemedel som inte testats klart?

Alla behandlingar
Tillbaka till start