• Psykisk hälsa
  • Psykisk hälsa

Positiv självbild: självförtroende

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Din självbild bestämmer ditt självförtroende. Självförtroende är väsentligt för alla, om man vill känna sig nöjd och lyckas i livet. När du är nöjd med dig själv och tror på dig själv, kan du välja hur du lever ditt liv. En negativ självbild kan leda till brist på självförtroende, vilket kan hindra oss i våra dagliga aktiviteter. En person som känner sig värdelös, till exempel, kan bli tillbakadragen. Det finns också personer som har en tendens att överkompensera och ställa för stora krav på sig själva, på grund av detta. Som livscoach ser jag ofta klienter som har en negativ självbild och väldigt lågt självförtroende. En konsekvens av detta kan vara att de inte känner sig nöjda med sitt liv, men inte vet hur de kan ändra det. Under coachingprocessen, fokuserar jag på att ändra klientens negativa självbild och öka självförtroendet.

Uppkomsten av en negativ självbild

Du kanske har fått negativa budskap från din omgivning under din barndom: “Man gör inte så!”, “Du kommer aldrig att bli något!”, “Du är dum!” “Så gör inte en pojke/flicka!”, “Du vet att du inte kan göra det där, du ställer ju alltid till det!”, “Andra människor vill inte lyssna på dig, så det där är inte för dig!”, “Du kommer inte att klara det i alla fall!” Om man får höra sådana negativa budskap som barn, internaliserar man ofta dem, i synnerhet om de ofta upprepas av ens föräldrar eller lärare. Snart börjar man tro att de är sanna. Mobbning kan också ha en stor inverkan. Erfarenheter av kritiska lärare och mobbning kan således leda till en negativ självbild.

Media och samhället

Dessutom har reklam- och medievärlden ett inflytande över vår självbild. Kvinnor bombarderas ständigt av bilder och budskap som stärker idén att kvinnor ska vara unga och vackra. “En smal figur är viktigt, så träna fanatiskt och ät sunt”, “Att vara framgångsrik och ha en karriär är viktigt”. När någon grundar sin självbild på dessa budskap, men inte kan leva upp till dem – oavsett varför – kan en negativ självbild uppstå. Dessutom bidrar dagens prestationssamhälle till vårt självförtroende. Vi är alltmer benägna att särskilt uppmärksamma andras berättelser om framgång. Media ställer oss inför detta dagligen. Det kan leda till en känsla av misslyckande, eftersom man får en föreställning om att aldrig kunna uppfylla förväntningarna. Det kan leda till en negativ självbild.

Brist på uppskattning

Vissa människor har även ett stort behov av kärlek och godkännande från andra. Detta behov avgör deras självbild. De bekräftar sitt liv genom andra och kan inte bestämma något själva. Om det finns en brist på uppskattning, kan en negativ självbild uppstå.

Orealistiska tankar

En negativ självbild kan hänföra till vissa yttre egenskaper, “Jag är fet och ful”, men kan även hänföra till inre egenskaper, “Jag är inte kul att vara med, för jag för rädd att göra något”. Dessutom kan det hänföra till någon som en hel person, “Jag är helt värdelös och kan inte göra något alls”. Ofta är negativa självbilder orealistiska. Likväl vill jag påpeka att det även finns negativa självbilder som är realistiska. En mamma som inte sköter om sitt barn tror att hon är en dålig mor för att hon inte kan ta hand om sitt barn. Det är en negativ självbild, men den är sann, så därför realistisk.

Att ändra en negativ självbild till en positiv självbild

Om du vill kunna ändra din självbild, är det viktigt att du inser att det är du själv som bestämmer vad och hur mycket du kan uppnå. De negativa och orealistiska tankarna måste bort och ersättas av positiva tankar. För att kunna göra det, måste du ta dig ur din bekvämlighetszon. Min erfarenhet är att klienter ofta kommer med många ursäkter för att undvika detta. Bekvämlighetszonen ger trygghet, eftersom den är bekant. Du måste vara beredd att våga dig utanför dina gränser om du vill ändra din självbild och öka ditt självförtroende. Som livscoach, försöker jag övertyga mina klienter att de kan uppnå sina önskade ändringar. Jag försöker, till exempel genom att göra övningarna nedan, att ge en klient med en negativ självbild en ny mentalitet och en ny form av självförtroende.

Övningar

Gör en lista över lyckade saker som du har gjort. Sätt sedan upp listan på en plats där du kan se den varje dag. Ta dig tid att titta på listan varje dag, som bekräftelse. Det hjälper dig att skapa positiva tankar, så att du börjar se dig själv i ett positivt ljus.

Gör en lista med dina goda egenskaper. Sedan gör du samma sak med den som med listan ovan.

Försök att se vilka negativa kommentarer om dig själv som är en del av dina tankar. Anteckna dem och erkänn att det är du som har tagit kontroll över dessa negativa kommentarer. Kasta bort listan med negativa kommentarer, som en symbol för att du har lämnat dem bakom dig och sopat bort dem ur huvudet.

Sätt upp några nya uppmaningar för dig själv, och utmana dig att göra dem. Nya utmaningar kan hjälpa dig att motivera dig själv att återigen se dig själv på ett positivare sätt.

Vad finns det mer att göra?

Förutom livscoachingterapi, finns det ett flertal andra behandlingar för att ändra en negativ självbild.

Kognitiv beteendeterapi: är en terapi som undersöker underliggande orealistiska tankar och föreställningar. Kognitiv terapi utgår ifrån att det inte är själva händelserna som skapar negativa känslor, och därmed ett särskilt beteendemönster och eventuellt en negativ självbild, utan de rosafärgade glasögonen genom vilka du ser på saker och ting. Mer information om detta finns på den här webbplatsen om kognitiv beteendeterapi. Det finns många psykologer som erbjuder den här typen av terapi. Du kan alltid fråga en psykolog i förväg om de erbjuder den här terapin, om du är intresserad.

EMDR (Ögonrörelseterapi): när den negativa självbilden är en följd av negativa upplevelser från en persons barndom, kan den här behandlingen hjälpa till att bearbeta dessa negativa erfarenheter. Läs mer om Ögonrörelseterapi. På den här webbplatsen hittar du även information om terapeuter som erbjuder den här terapin.

Jag vill avsluta den här bloggartikeln med ett citat från Henry Ward Beecher: ‘Våra bästa framgångar kommer ofta efter våra största besvikelser’.

Alla behandlingar