AccountBasket
  • Allmän hälsa
  • Allmän hälsa

Så vet du om blodsockret är på en normal nivå

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Högt eller lågt blodsocker kan vara en hälsorisk

Kroppen behöver bränsle i form av energi för att fungera som den ska. Detta bränsle får vi i oss genom att äta och sedan är det vårt blod som plockar upp energin i kroppen. Energin finns främst i form av druvsocker, glukos, och för att kroppen ska kunna plocka upp glukosen behövs hormonet insulin.

Allra viktigaste är det för hjärnan att blodomloppet aldrig får slut på socker för att den ska kunna fungera som den ska, men självklart påverkas kroppens andra organ negativt om sockerhalten är för låg. Om ditt blodsocker ligger på en för hög nivå så är detta inte heller bra för ditt mående. Vanligast är det att ditt blodsocker kan bli för högt eller lågt om du har diabetes.

Men hur kan man känna av för högt eller för lågt blodsocker, och vad är symptomen för dessa två? Nedan har vi rett ut det så du kan hålla koll på om din blodsockernivå ligger på en normal nivå.

Högt blodsocker – trötthet och dåsighet

Mat är den främsta orsaken till förhöjt blodsockret. Så det är viktigt att komma ihåg att efter att du har ätit mat eller kanske ätit mycket sött, så som godis eller sötsaker, kan ditt blodsocker vara förhöjt. Detta är normalt eftersom det kan ta tid för kroppen att bryta ner glukosen. Men om blodsockerhalten inte sjunker kan du känna av några av dessa symptom:

– Ökad törst
– Trötthet
– Kissar ofta
– Illamående/kräks

Anledningen till att blodsocker kan också vara för högt är på grund av mer stillasittande än vanligt.

Om du är diabetiker kan anledningen till för högt blodsocker vara att mängden mat du har ätit är för mycket i förhållande till den mängd insulin eller tabletter du tagit.

Lågt blodsocker – lättirriterad och darrig

Blodsockret är som regel lägst när du stigit upp på morgonen eller precis efter du har tränat. När ditt blodsocker är för lågt betyder det att din kropp har slut på bränsle, detta kallas insulinkänning. Om ditt blodsocker är för lågt känner du av det i kroppen, du kan känna dig knäsvag och darrig, ofta kan du också uppleva att du känner dig frusen. Några andra symptom är:

– Irriterad/arg
– Darrar/svettas
– Håglös och känner dig frånvarande
– Du känner hetshunger

Om du har diabetes är risken störst vid insulinbehandling, men du kan också känna av lågt blodsocker om man behandlas med tabletter som stimulerar den egna insulinfrisättningen. För att som diabetiker bota lågt blodsocker bör du äta druvsockertabletter, dricka juice, söt saft eller liknande.

För lågt eller lågt blodsocker kan vara livsfarligt

Om du är diabetiker kan för lågt eller högt blodsocker vara farligt. När blodsockret sjunker till en mycket låg nivå kan personen med diabetes förlora medvetandet och hamna i insulinkoma. Om detta händer är det viktigt att personen snabbt förs till sjukhus. Försök aldrig få en medvetslös person att äta något, eftersom det i sin tur kan leda till kvävning.

Om du istället får för högt blodsocker kan du hamna i diabeteskoma. Det är ett tillstånd som uppkommer på grund av insulinbristen i kroppen. Även i detta fall är det viktigt att personen snabbt förs till sjukhus.

Vad är normala blodsockerhalter?

Blodsockervärdet mäts i mmol/L och nedan finns en lista över vilka blodsockervärden som anses vara för högt, för lågt eller normalt.

Högt blodsocker

– Om du inte har ätit något på länge och ditt blodsockervärde är 7,0 mmol/L eller högre flera gånger så kan läkare ställa diagnosen diabetes.
– Om du inte har ätit något och ditt blodsockervärde är 12,2 mmol/L eller högre har du sannolikt diabetes.
– Värden mellan 6,1 och 6,9 mmol/L vid flera tillfällen, även om du inte har ätit något, så kan du få göra tester för att ta reda på vad det kan bero på.

Lågt blodsocker

– Värden under 4 mmol/L brukar tolkas som lägre än normalt. Detta värde är mycket ovanligt för personer som inte har diabetes.

Normalt blodsocker

– 5,5 Normalt före måltid
– 8,0 Normalt efter måltid
– 10,0 Ett okej värde efter måltid, för diabetiker är detta på gränsen till för högt.

Hur mäter man blodsocker?

För att veta vilken nivå ditt blodsocker ligger på behöver du genomföra en så kallad glukosmätning. Detta görs genom ett stick i fingret, även kallat ett kapillärt blodprov. Vanligt är att du måste fasta innan ett sådan här prov, så du kan ta det tidigt på morgonen när du inte ätit något på länge och då ska du även se till att inte ha ätit något kvällen före.

Om du har diabetes så görs sådana här mätningar regelbundet eftersom det är viktigt att hålla koll på blodsockernivån. Diabetiker har då en lättanvänd blodsockermätare som direkt ger resultat.

Alla behandlingar
Tillbaka till start