AccountBasket
  • Akne
  • Akne

Sambandet mellan livsmedel och akne

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Sambandet mellan livsmedel och uppkomsten av akne är komplext – hur vi reagerar på livsmedel kan variera enormt från person till person. Innan du anpassar din kosthållning, ska du vara medveten om att detta alltid bör ske under ledning av en expert på området. Specialutbildade experter kan sammanställa en skräddarsydd diet som både tillgodoser dina individuella behov, tar hänsyn till eventuella allergier (som ännu inte upptäckts) och hjälper dig att uppnå dina hälsomål. Nya undersökningar visar att specifika val av livsmedel såväl kan förvärra som lindra aknebesvär. Låt oss tillsammans undersöka vad detta innebär och vilka slutsatser vi kan dra av dessa undersökningar.

Hur uppstår akne?

Låt oss börja med några fakta från ny forskning på hur akne, eller acne vulgaris, uppstår. Faktorer som påverkar uppkomsten av akne är bl.a:

  • Ärftlighet
  • Hormonell obalans
  • Inflammation
  • Miljöpåverkan

Sedan flera decennier har livsmedel spelat en viktig roll i diskussionen om akne, och nya studier har gett oss ett antal nya, fascinerande insikter.

Hur påverkas huden av sockerintag?

Ny forskning på olika livsmedels glykemiska index (GI) visar hur sockerintag påverkar uppkomsten av akne. En fyra veckor lång studie om normal chokladkonsumtion påvisade en ökning av akne, särskilt hos manliga försökspersoner. Vidare studier anger att en diet med lågt GI kan lindra besvären hos personer med akne. Minskad sockerkonsumtion och en diet innehållande fullkornsprodukter, grönsaker och frukt har visat sig ha gynnsam effekt.

Studier har bekräftat att livsmedel med högt glykemiskt index kan utlösa akne p.g.a. en snabb ökning av blodsockret. Undvikande av livsmedel med högt GI och ökad konsumtion av livsmedel med lågt GI, som t.ex. fullkornsprodukter, visar sig ha gynnsam effekt.

Vidare har undersökningar visat fördelarna med en diet med lågt GI i samband med mindre talgkörtlar, minskad inflammation och avtagande proinflammatoriskt interleukin-8 (vilket kan orsaka inflammationer). Dessa positiva effekter kan minska aknebesvär och leda till minskad talgproduktion.

Mjölkprodukter och protein

Mjölkprodukter, och i synnerhet proteinerna i dessa, är också populära föremål för forskning. Vissa studier tyder på att vissa proteiner i mjölkprodukter kan stimulera uppkomsten av akne. Klokt nog undersöks inte bara fetthalten, utan även proteinerna i mjölkprodukter. Möjliga alternativ till mjölkprodukter är mandel- och havremjölk. Forskning på mjölkprodukter och akne visar skiftande resultat.

Möjliga orsaker till att mjölkprodukter skulle kunna påverka uppkomsten av akne är:

Vilka livsmedelsgrupper är det bäst att undvika?

Vilka livsmedel är mest hälsosamma?

Undersökningar har visat att kost som är rik på omega-3-fettsyror, såsom fisk och hälsosamma oljor, kan vara gynnsamma för personer med akne. När produkter som t.ex. lax och olivolja tilläggs till en viss diet, kan inverka positivt på hudens tillstånd.

Probiotika, kanske en nystart?

Ny forskning sker på huruvida probiotika kan påverka uppkomsten av akne. Även om forskningsresultaten ser lovande ut krävs det mer forskning innan slutsatserna kan bekräftas.

Viktiga punkter i forskningen

Forskningsarbetet på sambandet mellan livsmedel och akne fortsätter att utvecklas – ett forskningsfält präglat av komplexitet och meningsmotsättningar.

  • Diversiteten av individuella reaktioner spelar en viktig roll. Vi människor är väldigt olika om man ser till genetik, livsstil, kostvanor och hormonsammansättning. Något som har effekt på en viss person fungerar kanske inte alls på en annan, vilket gör det svårt att dra allmänna slutsatser.
  • Vid bedömning av undersökningar måste vi ta hänsyn till vissa metodologiska begränsningar, såsom mycket små stickprovsvolymer, korta undersökningsperioder, egenrapportering av näringsintag och variabilitet i forskningsupplägg. Dessa begränsningar kan påverka forskningsresultatens tillförlitlighet.
  • Risken för publikationsskevhet (eller publikationsbias): studier med positiva resultat har större chans att bli publicerade, vilket kan ge en snedvriden bild av tillgänglig litteratur.
  • Det är av största vikt att kritiskt granska vetenskapliga bevis, eftersom ett allmängiltigt tillvägagångssätt vad gäller livsmedel och akne saknas.

Konsultation hos specialiserade experter såsom dermatologer eller dietister rekommenderas för en individuell bedömning av en persons behov och reaktioner.

Alla behandlingar
Tillbaka till start