AccountBasket
  • Manlig hälsa
  • Manlig hälsa

Vanliga frågor om prostatacancer

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Prostatacancer är mäns vanligaste cancerform, så självklart vill man veta allt om denna åkomma! Här radar vi upp ett antal vanliga frågor (och svar).

Jag börjar bli inkontinent, har jag prostatacancer?

Verklig inkontinens, då man inte längre kan hålla sig från att kissa, är inget tydligt tecken på prostatacancer. Andra kissproblem såsom efterdroppning, bruten stråle eller att man behöver kissa oftare kan dock ofta vara tecken på förstorad prostata. Detta kan innebära prostatacancer, men oftast rör det sig om en godartad förstoring. Då prostatan ligger runt urinblåsan kan denna komma i kläm när prostatan växer. Därutöver kan urinvägsinfektion också orsaka inkontinens, så drabbas man så bör man undersöka vad orsaken kan vara.

Gör prostatacancerbehandling en inkontinent?

Bestrålas eller avlägsnas prostatan kan urininkontinens uppstå. Vissa män kan inte kissa efter ingreppet, eller inte hålla sig. Ibland är detta tillfälligt, ibland konstant. Besvären skiljer sig åt från person till person, men beror också exempelvis på behandling. Vissa behandlingar påverkar mindre än andra. Detta kan den läkare som utför behandlingen berätta mer om.

Hur påverkas sexlivet av prostatacancerbehandling?

Nerverna och blodkärlen kring prostatan kan skadas av operation, kemoterapi eller bestrålning. Därmed kan man drabbas av erektionsproblem, eller andra sexuella problem, såsom:

  1. Sänkt sexlust;
  2. Impotens;
  3. Torr orgasm (mindre eller ingen sperma);
  4. Annorlunda orgasmkänsla;
  5. Ofrivillig urinering under samlag;
  6. Avtagande spermamängd (torr orgasm);
  7. Smärta vid orgasm;

Även här gäller att besvären skiljer sig åt från situation till situation. Behandlingens påverkan beror bland annat på ingreppets natur, tumörens placering och dess storlek. Ibland är besvären varaktiga och ibland avtar de med tiden. Erektionsstörningar kan medicineras så att sex oftast ännu kan genomföras.

Är prostatacancer ärftligt?

Ärftlighet påverkar om man får prostatacancer eller inte. Denna sjukdom är vanlig i vissa släkter. Mellan fem till tio procent av fallen har ärftliga anlag. Har flertalet män i släkten (haft) prostatacancer är det läge att undergå en ärftlighetsundersökning. Påvisar denna stora anlag för prostatacancer kan man årligen undersöka sitt blods PSA-värde. PSA är ett äggviteämne som endast prostatan producerar. Ämnet påvisar tydligt ifall prostatacancer finns. Därigenom kan man snabbt behandla eventuell prostatacancer, vilket ökar chansen för att man botas.

Kan prostatacancer undvikas?

Ännu idag är det inte helt tydligt om vad som orsakar prostatacancer och därför vet man inte säkert hur denna cancerform kan undvikas. Amerikansk forskning ska ha antytt att regelbundna orgasmer sänker risken. Genom dessa avförs visst avskräde med sperman, vilket försvårar det för cancer att uppstå i prostatan. Urolog Gert Dohle (Erasmus MC) tror dock inte att denna “renspolning” hjälper, då det inte finns några bevis för detta.

Dock är man säker på att en sund livsstil skyddar mot många sorters cancer.

Så ät hälsosamt, var mycket i rörelse och rök eller drick inte!

[do url=”https://cms.dokteronline.com/se/prostata/”]Arrangera en behandling för prostatan[/do]

Var hittar man andra drabbade?

Många prostatapatienter känner behov av att prata med andra drabbade med vilka de kan dela erfarenheter och känslor eller utbyta praktiska tips. Det finns forum att ansluta sig till, exempelvis diskussionsgruppen Prostatacancer.nu eller Prostatacancerförbundets patientföreningar. Den som hellre vill ha personlig kontakt kan fråga husläkaren eller en specialist som med all säkerhet kan sätta en i kontakt med en samtalsgrupp eller liknande i ens närhet.

Alla behandlingar
Tillbaka till start