• Algemeen
  • Algemeen

Tinnitus

Geschreven door: Redactie

Laatste update:

Tinnitus (oorsuizen) is het horen van geluiden in het oor die niet van buitenaf komen. Het is een aandoening van het gehoor die gepaard gaat met het horen van sis-, fluit-, brom- of pieptonen in het oor. De naam komt van het Latijnse tinnitus aurium, wat ‘gerinkel in de oren’ betekent. Het is eenvoudig om uit te leggen wat tinnitus is, maar de symptomen kunnen bijzonder hinderlijk zijn en over de oorzaken is helaas minder bekend.

Oorzaken

We hebben allemaal weleens een pieptoon in onze oren gehad na een discotheek-, festival-, of concertbezoek. Hoewel de symptomen duidelijk zijn, is er over de oorzaken helaas minder bekend. De oorzaak ligt waarschijnlijk niet in het gehoororgaan maar in de hersenen. Overactieve delen van de hersenen in het gehoorgebied blijven signalen geven, terwijl het geluid er niet meer is. Gelukkig is het probleem tijdelijk van aard en gaat de pieptoon vanzelf weer helemaal weg.

Verstopping
Sommige mensen hebben langere tijd last van oorsuizen. Dit kan veroorzaakt worden wanneer het binnenoor verstopt zit door bijvoorbeeld slijm als je verkouden bent. Andere mogelijke veroorzakers van een verstopping zijn oorsmeer of bijvoorbeeld water of een watje. Als de gehoorgang weer vrij is, verdwijnen de symptomen.

Ernstige oorzaken
In uitzonderlijke gevallen, ongeveer 1 op de 100, gaat het oorsuizen niet over maar blijft aanhouden. In dat geval is het van belang om een arts te raadplegen. Deze zal proberen de oorzaak vast te stellen en kan gehoortesten afnemen. Zo kunnen mogelijk ernstige oorzaken van tinnitus worden uitgesloten – oorsuizen in één oor kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een gehoorzenuwtumor, oorsuizen in combinatie met duizeligheid kan wijzen op de ziekte van Ménière.

Gehoorschade
In de meeste gevallen echter is tinnitus de enige klacht en treedt het oorsuizen in beide oren op. De belangrijkste oorzaak is een bepaalde mate van gehoorschade. Deze schade kan ontstaan als gevolg van het natuurlijke verouderingsproces of als gevolg van herhaalde blootstelling aan harde geluiden – bijvoorbeeld als je met zware machines werkt of vaak naar harde muziek luistert via oordopjes. Mensen hebben vaak eerder last van tinnitus dan het onderliggende gehoorverlies. Maar gehoortesten zullen het gebrekkige gehoor zeker aantonen.

Medicijngebruik
Een andere mogelijke maar zeldzame oorzaak is medicijngebruik, met name plaspillen (bijv. Furosemide), antibiotica (bijv. erythromycine), zware NSAID’s (bijv. aspirine, ibuprofen) en kinineproducten (bijv. malariamedicijnen). Tot slot kan vaak diepzeeduiken een barotrauma veroorzaken.

Symptomen

De symptomen van tinnitus kunnen variëren van mild en goed te verdragen tot ernstig en storend genoeg om de kwaliteit van leven te beïnvloeden. Mensen die aan tinnitus lijden hebben vaak last van verminderde concentratie, slaapproblemen en angsten. Uiteindelijk kunnen deze klachten, als ze blijven aanhouden, zelfs uitmonden in een depressie.

Behandelopties

Momenteel is er geen genezing voor tinnitus. De behandelopties zijn vooral gericht op therapieën om de aandacht af te leiden van het oorsuizen, bijvoorbeeld door geluid van buitenaf te gebruiken of de hersenen te trainen. Het afgelopen decennium is veel onderzoek gedaan naar neuromodulatie, zoals Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS). Deze techniek lijkt veelbelovend, maar bevindt zich nog in de onderzoeksfase.

Heeft u last van tinnitus en bent u op zoek naar hulp? Het Tinnitusloket (0800-TINNITUS / 0800-84664887) biedt informatie, kan u in contact brengen met lotgenoten, of kan helpen met het vinden van de juiste hulpinstantie.

© Syed Z Arfeen
Medisch adviseur
Augustus 2015

Start jouw consult