AccountBasket
  • Hälsokontroller
  • Hälsokontroller

Varför hälsokontroller är livsviktiga

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Vår hälsa tar vi ofta för givet, särskilt när vi inte känner av några specifika besvär. Regelbundna hälsokontroller är ovärderliga, oavsett ålder och kön. De utgör grundstommen för preventiv vård och möjliggör tidig upptäckt och mer effektiv behandling av sjukdomstillstånd.

Varför är regelbundna hälsokontroller så viktiga?

De tjänar inte bara som en preventiv åtgärd mot sjukdomar, utan ger även ökad sinnesfrid angående eventuella besvär. Genom regelbundna hälsokontroller kan potentiella problem upptäckas innan de förvärras, vilket minskar risken för komplikationer och gynnar ditt välbefinnande. 

Vikten av hälsokontroller när du använder läkemedel

När du använder läkemedel som t.ex. sänker blodtrycket eller kolesterolnivån, diabetesläkemedel eller vissa antidepressiva, är regelbundna kontroller av särskilt stor vikt. Detta slags läkemedel kan orsaka biverkningar som kan vara skadliga för din hälsa. Genom regelbundna hälsokontroller kan dessa biverkningar tidigt signaleras och åtgärdas. Dessutom kan regelbundna hälsokontroller bidra till noggrannare utvärdering av läkemedels effektivitet och eventuell dosjustering vid behov. Fråga alltid din husläkare vilka specifika hälsokontroller som krävs när du tar ett visst läkemedel, för bästa möjliga vård och minimering av eventuella risker.

Vi vill betona vikten av dessa hälsokontroller för att säkerställa att din hälsa hanteras på bästa möjliga sätt. 

Vilka slags hälsokontroller finns att tillgå?

Det finns diverse metoder för att bedöma en persons hälsotillstånd, varierande ifrån enkla tester såsom blodtrycksmätningar eller blodsockertester till specialiserade procedurer såsom blodanalyser, urintester och synundersökningar. För kvinnor är specifika undersökningar såsom gynekologiska kontroller och mammografi viktiga att utföra från och med en viss ålder. Likaså är kardiovaskulära undersökningar och andningstester av stor vikt.  

I artikeln “Essentiella hälsokontroller för alla” går vi in djupare på detta ämne. 

Hur kommer en hälsokontroll till stånd?

När du är hos husläkaren kan du ange att du skulle vilja genomgå en allmän hälsokontroll. På grundval av din sjukdomshistoria och eventuella besvär kommer läkaren att bedöma vilka specifika kontroller du behöver genomgå. 

Hur ofta bör man kontrollera sitt hälsotillstånd?

Det är väldigt viktigt att inte vänta med att gå på hälsokontroller tills besvär börjar uppstå. Även om du känner dig frisk, råder vi dig till att genomgå vissa undersökningar en gång om året eller med några års mellanrum. Detta gäller i synnerhet om du har ärftliga sjukdomar i släkten.

Från vilken ålder?

  • Vuxna rekommenderas att gå på regelbundna hälsokontroller från och med 18 års ålder. Dessa kontroller inkluderar bl.a. blodtrycksmätning, kolesteroltest, blodsockertest och andra lämpliga undersökningar beroende på personens ålder och eventuella riskfaktorer. 
  • Specifika undersökningar, såsom mammografi för bröstcancer och koloskopi för tjocktarmscancer, rekommenderas från och med en viss ålder – oftast omkring medelåldern. 
  • Äldre bör gå på regelbundna hälsokontroller för att hålla åldersrelaterade hälsobesvär, såsom högt blodtryck, osteoporos och nedsatt kognitiv förmåga, under kontroll. 
  • Dessutom kan kompletterande undersökningar och tester rekommenderas på grundval av ålder och individuella hälsorisker. 

Att själv hålla hälsan under kontroll

Det är mycket viktigt att själv hålla koll på sitt hälsotillstånd. Utöver regelbundna läkarkonsultationer är det också viktigt att vara uppmärksam på förändringar i kroppen. Att tidigt uppmärksamma minimala förändringar i kroppen kan leda till att eventuella sjukdomstillstånd upptäcks på ett tidigt stadium. Vissa enkla tester kan utföras i hemmet, som t.ex. kontroll av blodtrycket, pulsen, kroppstemperaturen, andningsfrekvensen och BMI. Dylika självtester gör det möjligt för dig att vara mer aktivt engagerad i kontrollen av din hälsa. 

Läs mer om detta ämne i vår artikel: ”Vikten av tidig upptäckt och självundersökning” 

Hur ofta går du på hälsokontroll? Det är viktigt att du regelbundet uppmärksammar din egen hälsa och att du håller reda på när du senast genomgick en hälsokontroll. Med en proaktiv hälsostrategi ökar du chansen för att problem upptäcks i tid, och kan bibehålla en sund livsstil på bästa sätt. 

Alla behandlingar
Tillbaka till start