Smärta

Smärta

Officiella märken
Officiella märken

Smärta är en varningssignal i kroppen. Det informerar kroppen att något är fel. Smärtstimuli förs genom nerverna till vårt smärt centra i hjärnan. Informationen bearbetas och smärtan görs påtaglig, så att åtgärder kan vidtas.

Varje typ av smärta upplevs på olika sätt. Smärta kan till exempel vara stickande, bultande eller skakande.

Smärtan kan ha många orsaker. Det kan bero på en inflammation, skada, operation eller en sjukdom. Oftast är smärtan tillfällig (akut). När orsaken till smärtan behandlas, försvinner symptomen. Smärta kan emellertid också vara kronisk. Smärtan kommer då alltid tillbaka eller förblir konstant. Lyckligtvis finns det mycket att göra mot akut och kronisk smärta.

Det finns många mediciner som finns tillgängliga som kan minska eller får smärtan att försvinna.