Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Arthrotec

 • Helpt bij reumatoïde artritis en artrose
 • Pijnstiller met maagbeschermer
 • Tablet om in te nemen
 • Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding

Over ARTHROTEC

ARTHROTEC bevat twee werkzame stoffen:

 • Diclofenac, een ontstekingsremmende pijnstiller (NSAID) en
 • Misoprostol, een stof die de maagwand beschermt.

Diclofenac vermindert pijn en remt ontstekingen, bijvoorbeeld in de gewrichten. Deze pijnstiller wordt onder andere gebruikt bij reumatische aandoeningen als reumatoïde artritis (ontstoken gewrichten) en artrose (versleten gewrichten).

Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals diclofenac, kunnen het beschermende laagje van de maagwand beschadigen. Daardoor ontstaat er een hoger risico op maagstoornissen of maagzweren. Misoprostol helpt de maagwand te beschermen en vermindert zo de kans op maagproblemen.

Gebruik

Neem de tablet in tijdens de maaltijd. Kauw de tablet niet fijn maar slik deze in zijn geheel door met behulp van wat water.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering bij volwassenen zijn als volgt:

 • Arthrotec 50: Neem twee tot driemaal per dag één tablet in.
 • Arthrotec 75: Neem tweemaal per dag één tablet in.

ARTHROTEC is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Alcohol/autorijden

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Als u zich na het innemen van ARTHROTEC duizelig of slaperig voelt, mag u niet autorijden en geen
gereedschappen gebruiken of machines bedienen totdat deze verschijnselen zijn verdwenen.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met ARTHROTEC

Als u te veel tabletten hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of ziekenhuis, en neem uw geneesmiddelen mee.

Als u bent vergeten een tablet in te nemen, moet u dat alsnog doen zodra u eraan denkt. Neem geen
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van ARTHROTEC zonder eerst met een arts te overleggen.

Wanneer niet gebruiken

ARTHROTEC is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u overgevoelig bent voor misoprostol (of andere prostaglandinen), diclofenac (of andere NSAID's), of voor een van de andere bestanddelen van ARTHROTEC (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Als u momenteel lijdt aan een zweer of perforatie (gat) in uw maag of darmen;
 • Als u momenteel lijdt aan bloeding in uw maag, darmen of hersenen;
 • Als u onder behandeling bent, of kort geleden bent geweest, voor een bypassoperatie van de kransslagader;
 • Als u lijdt aan ernstig nier of leverfalen;
 • Als er bij u een hartaandoening of cerebrovasculaire aandoening is vastgesteld; u heeft
  bijvoorbeeld een hartaanval, beroerte, miniberoerte (TIA) of een verstopping van de bloedvaten naar het hart of de hersenen gehad of u bent hiervoor geopereerd (bijvoorbeeld een bypassoperatie);
 • Als u problemen heeft of heeft gehad met uw bloedsomloop (perifeer arterieel vaatlijden);
 • Als u zwanger bent of probeert zwanger te worden, aangezien het geneesmiddel een miskraam kan veroorzaken. Vrouwen die de menopauze nog niet hebben bereikt, dienen betrouwbare anticonceptiemiddelen te gebruiken zolang zij ARTHROTEC innemen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u ARTHROTEC voorgeschreven krijgt, verzeker u dat uw arts ervan op de hoogte is:

 • Als u rookt;
 • Als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft;
 • Als u een beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina), bloedstolsels (klonters), een hoge bloeddruk, of een verhoogde hoeveelheid cholesterol of triglyceriden (bepaalde vetten) in uw bloed heeft.

Raadpleeg uw arts als u:

 • Andere gezondheidsklachten hebt, zoals een aandoening van de lever of de nieren. Gebruik geen ARTHROTEC als u ernstig nier of leverfalen hebt;
 • In het verleden hebt geleden aan een zweer of bloeding in uw maag of darmen. Gebruik geen ARTHROTEC als u momenteel lijdt aan een zweer of bloeding in uw maag of darmen;
 • Gemakkelijk bloedingen of blauwe plekken krijgt;
 • Aan darmontsteking lijdt (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn);
 • Aan astma of een allergische aandoening lijdt of ooit hebt geleden;
 • Een infectie hebt, omdat ARTHROTEC koorts of andere tekenen van infectie kan maskeren;
 • Uitgedroogd bent;
 • Ouder dan 65 jaar bent, omdat uw arts u dan mogelijk regelmatig wil controleren.

In de bijsluiter staan meer waarschuwingen over het gebruik van ARTHROTEC.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik ARTHROTEC niet als u zwanger bent of probeert zwanger te worden. Vrouwen die de
menopauze nog niet hebben bereikt, moeten betrouwbare anticonceptiemiddelen gebruiken zolang zij ARTHROTEC innemen.

Gebruik ARTHROTEC niet wanneer u borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. De volgende medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met ARTHROTEC:

 • Aspirine (acetylsalicylzuur) of andere NSAID's (bv. ibuprofen);
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van artrose of reumatoïde artritis, genaamd cyclo
  oxygenase2-remmers (COX-2-remmers);
 • Diuretica (plaspillen);
 • Ciclosporine of tacrolimus;
 • Lithium;
 • Digoxine;
 • Warfarine of andere orale antistollingsmiddelen (bloedverdunners);
 • Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van angst en depressie (SSRI's);
 • Bepaalde diabetesmiddelen;
 • Methotrexaat;
 • Steroïde geneesmiddelen (bv. corticosteroïden);
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk;
 • Magnesiumbevattende antacida;
 • Chinolonen antibiotica;
 • Ketoconazol;
 • Als u minder dan 12 dagen geleden mifepriston (een middel die gebruikt wordt bij medisch
  afbreking van de zwangerschap) heeft gebruikt. ARTHROTEC mag niet gebruikt worden
  wanneer u de afgelopen 812 dagen mifepriston heeft gebruikt.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Staak het gebruik van ARTHROTEC en zoek direct medische hulp als u last krijgt van ernstige bijwerkingen, zoals een maag- of darmzweer, een hevige allergische reactie of een vermindering van het aantal witte bloedcellen (zie bijsluiter voor alle symptomen).

Andere bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van ARTHROTEC zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 personen):

 • Buikpijn, diarree, misselijkheid, verstoring van de spijsvertering (indigestie). Zie bijsluiter voor meer informatie.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 personen, maar bij meer dan 1 op de 100):

 • Huiduitslag, jeuk;
 • Braken, winderigheid, verstopping, boeren, ontsteking van de maagwand (indigestie, maagpijn, braken);
 • Zweren in de maag of darmen;
 • Hoofdpijn, duizeligheid;
 • Moeite met slapen;
 • Veranderingen in bloeduitslagen met betrekking tot de lever.

Weinig (komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen, maar bij meer dan 1 op de 1000):

 • Zwelling van de mond;
 • Abnormale of onverwachte bloeding uit de vagina, menstruatiestoornissen;
 • Vermindering van het aantal bloedplaatjes (vergrote kans op bloeding of blauwe plekken);
 • Purpura (paarse vlekken op de huid);
 • Netelroos (jeukende bultjes op de huid).

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts of apotheker als u veel last krijgt van bijwerkingen of als u een bijwerking ervaart die niet in de bijsluiter staat.

Samenstelling

De werkzame bestanddelen zijn diclofenacnatrium en misoprostol. Eén tablet ARTHROTEC bevat respectievelijk 50 of 75 mg diclofenacnatrium en 0,2 mg misoprostol. De andere bestanddelen zijn:

 • Arthrotec 50 tabletten: lactosemonohydraat, microkristallijn cellulose (E460), maïszetmeel, povidone K30 (E1201), hypromellose (E464), crospovidon (E1202), magnesiumstearaat (E470b), gehydrogeneerde ricinusolie, colloïdaal siliciumdioxide (E551), methylacrylzuur, natriumhydroxide (E524), talk (E553b), triethylcitraat (E1505).
 • Arthrotec 75 tabletten: lactosemonohydraat, microkristallijn cellulose (E460), maïszetmeel, povidone K30 (E1201), magnesiumstearaat (E470b), methylacrylzuur, natriumhydroxide (E524), talk (E553b), triethylcitraat (E1505), hypromellose (E464), crospovidon (E1202), colloïdaal siliciumdioxide (E551) en gehydrogeneerde ricinusolie.

De fabrikant van ARTHROTEC is:

Piramal Healthcare UK Limited Morpeth
Northumberland
NE61 3YA
Verenigd Koninkrijk

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van ARTHROTEC hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 26-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven