Slak penis, vad gör man

Slak penis under sex... är inte direkt något man längtar efter. Ändå drabbar det många män. Runt 14% av “det manliga släktet” slaknar ibland till under sex, eller får inte stånd alls. Men vad beror egentligen erektionsproblem på, och vad kan man göra för att åter göra penis ståndaktig? Det möjliga svaret på andra frågan ligger (kanske) i svaret på den första...

Tyder slak penis på impotens?

Nej, inte nödvändigtvis. Drabbas man ibland av slak penis under smälek och ibland inte, eller om man inte är slak när man masturberar, handlar det om erektionsproblem och inte (fullständig) impotens. Ofta är orsaken psykisk. Dessutom påverkar även fysik och levnadssätt. Genom att ta upp problemen med en läkare kan man utröna erektionsproblemens orsak och göra en adekvat behandlingsplan, exempelvis med de erektionsfrämjande läkemedlen Viagraeller Cialis.

Ingen slak penis?

Ingen slak penis, allt fungerar som det ska... men vad innebär egentligen “allt”? En kort biologilektion: penis innehåller svällkroppar som består av muskelceller och otaliga blodkärl – och dessutom nerver. När dessa retas genom sexuell stimulans ökar genomblödningen till svällkropparna, varpå penis sväller. Ju mer blod i svällkropparna, desto styvare penis. En fullt eregerad penis innehåller ungefär åtta gånger så mycket blod som en slapp. En styv penis uppstår med hjälp av:

 • En upphetsande situation;
 • Väl fungerande nervtrådar och blodkärl.
 • Dessutom behöver de hormonella funktionerna vara intakta. Exempelvis påverkar testosteron libidon. Vid för låg testosteronhalt avtar sexlusten och därmed även erektionsförmågan.

Orsaker till slak penis:

Psykiska

 • Ångest. När en man nån gång drabbats av erektionsproblem kan det göra honom rädd att återupprepat drabbas av det, vilket kan vara så allvarligt att det blir omöjligt att få erektion, eller att den slaknar under älskog;
 • Prestationsångest. Då mannen är så fixerad på att göra bra ifrån sig i sängen att han inte kan njuta av sex.
 • För hög nervositet på grund av dålig självkänsla gällande kropp och penisstorlek.
 • Irrationella tankebilder, såsom att män alltid vill ha sex eller att sex utan penetrering inte är sex;
 • Stress, depression.

Kroppsligt

 • Hjärt- och kärlsjukdomar;
 • Diabetes;
 • Sköldkörtelavvikelser.
 • Nervskador.

Livsstil

 • Rökning;
 • Övervikt;
 • Överflödigt alkohol- eller drogmissbruk.

Svaret på slak penis är...

Svaret på varför nån drabbas av slak penis är inte entydigt då det kan ha flera orsaker. Därför kan det vara en bra idé att föra en dagbok där man skriver i detalj om erektionsproblemen och saker såsom: när erektionsproblemen började, dess förlopp, om man även har slak penis när man masturberar eller om man har natt- eller morgonstånd eller inte, om man alltid (hemmavid, på semester, med annan sexpartner) lider av slak penis, hur stor ens sexlust är? Anteckna om penetrering är möjlig, om det finns relationsproblem, hur du mår, vad du har för medicinsk bakgrund och om du undergår medicinering. Man kan även bli hänvisad till en sexolog som kan ordinera erektionsfrämjande medicin.

Läkemedel mot slak penis

Viagra och Cialis är erektionsstimulerande läkemedel som bevisats fungera. Deras aktiva ämnen ökar penis blodtillförsel så att denna bättre kan hårdna och förbi hård.

Tillbaka till toppen