Meny

Nipatra

Nipatra är en tuggtablett med det verksamma ämnet sildenafil, en s.k. fosfodiesteras-typ-5-hämmare. Detta läkemedel förbättrar blodtillförseln i penisen, varigenom denna lättare förblir styv vid sexuell stimulans. Nipatra är den första tuggtabletten som hjälper vid erektionsstörningar och är därför mycket lätt och diskret att använda: Du kan inta denna medicin även om du inte har vatten tillhands.

Nipatra is temporarely not available, click here for all treatments for erectile dysfunction.

Vad är Nipatra?

Nipatra är en tuggtablett med det verksamma ämnet sildenafil, en s.k. fosfodiesteras-typ-5-hämmare. Detta läkemedel förbättrar blodtillförseln i penisen, varigenom denna lättare förblir styv vid sexuell stimulans. Nipatra är den första tuggtabletten som hjälper vid erektionsstörningar och är därför mycket lätt och diskret att använda: Du kan inta denna medicin även om du inte har vatten tillhands.

I vilket syfte används den?

Nipatra ordineras vid erektionsstörningar, eller impotens. Orsaken till erektionsstörningar ligger ofta i problem med blodtillförseln i penisen. Därför kan svällkropparna inte fyllas tillräckligt med blod och kan det inte uppstå en erektion eller så varar erektionen inte tillräckligt länge. Nipatra upphäver problemet med blodtillförseln, så att penisen kan bli ordentligt styv igen. Sexuella aktiviteter är på så sätt helt möjliga igen.

Hur använder du Nipatra?

Nipatra ska intas ungefär en timme innan du ska vara sexuellt aktiv. Tugga sönder tabletten ordentligt innan du sväljer den. Du kan inta denna medicin, före, under eller efter måltiden. Tänk på att en full mage kan fördröja effekten något. Du ska inte använda Nipatra om du inte har några erektionsstörningar eller om du använder vissa mediciner (se bipacksedeln). Denna medicin är inte lämplig för kvinnor och får inte intas av pojkar under 18 år.

Dosering

Nipatra finns att få i olika styrkor. Läkaren avgör vilken styrka som är lämpligast för dig. Om inte läkaren ordinerar annorlunda, så är den allmänna doseringen att börja med som följer:

  • Vuxna män som är 18 år och äldre: en gång om dagen 50 mg, att intas ungefär en timme före den sexuella aktiviteten.

Läs före användning alltid igenom bipacksedeln noga och håll dig till den föreskrivna doseringen. Inta Nipatra inte oftare än en gång om dygnet.

Biverkningar

Nipatra kan ge biverkningar, fastän inte alla har besvär härav. De mest nämnda biverkningarna som uppges av detta läkemedel är bland andra:

  • Huvudvärk;
  • Rodnad;
  • Störningar i synfältet (suddig syn eller att man ser avvikande färger, överkänslighet för ljus);
  • Yrsel;
  • Täppt näsa.

Rådfråga läkaren om en erektion håller i sig längre än fyra timmar. Studera bipacksedeln för andra biverkningar, kontra-indikationer och andra varningar.

Förmågan att köra bil/alkohol

Detta läkemedel kan ibland ge biverkningar som yrsel och suddig syn. Ge dig inte ut i trafiken om du har besvär av detta.
Alkohol har ett negativt inflytande på erektionsförmågan. Om du använder Nipatra drick då inte alls alkohol eller begränsa alkoholkonsumtionen, så att medicinen fungerar optimalt.

Patientinformation
Tillbaka till toppen