• Allmän hälsa
  • Allmän hälsa

Varför e-hälsa är bra för Sverige

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Behov av e-hälsa

Frammarschen av e-hälsa går inte längre att hejda. Online beställningarna av upprepningsrecept till exempel, en läkarkonsult via Skype eller beställa tid i online agendan. Ändå framgår att bara ett fåtal patienter använder sig av dessa tjänster. Det är konstigt, för det verkar ändå finnas behov av dessa digitala möjligheter. Vad beror det på att de ännu används så lite? Faktorer som bristfällig kommunikation, en för hög tröskel och program som är besvärliga att använda.

Vad är e-hälsa egentligen, vilka fördelar har den och hur kan du använda den? I den här artikeln kan du läsa allt om detta kompletterande sätt av vård.

Vad är e-hälsa?

E-hälsa är en form av vård där man använder informations- och kommunikationsteknologi (ICT), såsom ett datorprogram eller en app. Tillämpningarna av e-hälsa är mycket utbredda. Några exempel på situationer där du kan använda e-hälsa:

  1. Spela ett spel på din mobil där du stimuleras att röra dig mer;
  2. Mäta blodtrycket med en apparat som automatiskt skickar värdena till din husläkare;
  3. Titta på resultatet av din blodundersökning via din egen elektroniska patientmapp;
  4. Personifierade övningar från sjukgymnast via e-mail eller via en app på din mobil;
  5. En fråga till din läkare via Skype;
  6. En online konsultation.

E-hälsa kan alltså användas till att bland annat själv börja med att förbättra eller bevaka din hälsa och för att stödja hälso-och sjukvården. Och det är bara några exempel. Möjligheterna med e-hälsa är helt olika och utökas ständigt.

Fördelarna med e-hälsa

Den största fördelen med e-hälsa är att tillämpningarna kan avstämmas med patienten. På så sätt kan hjälpverksamheten snabbare tillmötesgå personliga behov. Dessutom kan användningen av e‑hälsa spara mycket tid åt läkare och sjuksköterskor. Därigenom kan de hjälpa fler personer, och det är ingen överflödig lyx med de långa väntelistorna inom vården. Ännu en fördel med e-hälsa: som patient är du mycket mer insatt i din egen hälsa. Genom e-hälsa kan du till exempel titta på dina egna uppgifter, varigenom du har möjlighet att rådgöra med läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

  1. Att själv ha kontroll över hälsan. Man kan t.ex. ställa in en automatisk påminnelse för att beställa upprepningsrecept, eller titta på översikten av de senaste konsultationerna hos sin läkare eller specialist. Om man helst inte vill gå till sin husläkare av någon anledning, då är det också möjligt att ordna en online konsultation. Praktiskt om husläkaren är på semester, om vissa mediciner inte finns tillgängliga på ditt apotek eller om din vårdcentral ännu inte har någon online service.
  2. Tidsvinst. Om du inte har tillfälle att besöka mottagningen eller om du inte har tid att vänta länge på apoteket, då kan du för närvarande få en e-konsultation via Skype, eller mejla en fråga till din läkare. Helt enkelt mycket lätt hemifrån. E-hälsa erbjuder allt fler möjligheter.

E-hälsa och äldrevård

Den som tror att e-hälsa endast passar unga personer, har verkligen fel. E-hälsa kan spela en viktig roll inom äldrevården. Tänk t.ex. på en app som påminner de gamla om att dricka regelbundet. En dispenser som automatiskt delar ut mediciner i rätt tid. Eller ett virtual reality program där man får instruktioner från en läkare när man sköter en äldre familjemedlem. E-hälsa kan på så sätt användas, så att de gamla kan bo självständigt längre.

Nya möjligheter genom e-hälsa

En elektronisk version av Min vårdplan Cancer (e-MVP) har utvecklats som stöd och behandling av e‑mailservice på 1177.se. Det år 2017 testade pilotprojektet visade positiva resultat då många patienter såg fördelarna med att ha all information angående sin cancer på ett ställe, tillgänglig 24 timmar, oavsett var de befann sig. Med den nya versionen kan den medicinska personalen på klinikerna sammanställa personifierade vårdplaner på basis av bestående nationella och regionala schabloner. Olika blanketter och information kan tillfogas och det finns säkra lösningar för kommunikation mellan patienter och professionell hälso- och sjukvårdspersonal. Operationen för huvud- och nackcancer hos Tema Cancer på New Karolinska Hospital använder redan e-MVP. De har använt existerande informationsmaterial och gjort schabloner för vårdplaner som omfattar hela behandlingen av patienter, inklusive rehabilitering och uppföljning.

Har du redan använt dig av e-hälsa?

E-hälsa begränsar sig inte bara till husläkaren. Även vid annan medicinsk vårdpersonal kan du alltmer använda online tjänster. Det är redan möjligt att planera in tid hos tandläkare och läkarmottagningar i deras online agenda.

Osäkerhet hos patienter

Trots alla möjligheter med e-hälsa används tjänsterna tyvärr för lite. Både från patientens sida och från hälso-och sjukvårdspersonalens sida tycks det vara fråga om någon sorts osäkerhet. Större delen av patienterna besöker hellre mottagningen än att de sätter sig vid datorn eller smartphonen. Även om det betyder att de måste vänta längre. Många känner sig osäkra när det gäller de nya tjänsterna. Ett stort antal föredrar att gå till läkaren personligen för att tala om sina hälsoproblem. Men även tekniska problem sätter en käpp i hjulet. Patienter som vill använda online-tjänsterna tappar ofta motivationen på grund av ett besvärligt inloggningssystem eller andra användarovänliga aspekter. Det är då helt enkelt lättare att ringa eller titta in.

Okunnighet

Patienterna utnyttjar inte alla e-hälsotillämpningar och det beror till stor del på okunnighet. Framförallt flera äldre kan inte svara på frågan ‘vad är e-hälsa?’ Läkarna vet ofta inte riktigt hur de kan använda e-hälsa. På så sätt uppstår en ond cirkel. Många patienter är rädda för att kontakten med läkaren kommer att bli mindre personlig vid en e-konsultation. För övrigt är både läkare och patienter mer positiva i sina åsikter när de en gång haft online kontakt. Okunnighet skapar impopularitet i detta fall.

Husläkare känner inte till möjligheterna

Inte bara patienterna är osäkra på nymodigheterna i praktiken. Läkarna själva är inte heller alltid så entusiastiska över att erbjuda e-hälsotjänster. De är t.ex. rädda att bli överbelastade med mejl eller online konsultationer. Kommunikationen spelar också en roll. Många läkare informerar eller rapporterar inte sina patienter om de nya online-tjänsterna. På så sätt känner patienterna inte ens till att dessa möjligheter finns. Och det är synd, tjänster som att beställa tid online eller begära utskrivning av e-mail kan lätta på arbetsbördan inom läkarvården. Ett exempel är att väntetiden i telefonkön blir mindre lång. Det svenska Läkarsällskapet (SLS) är rådgivare till styrelsen om IT‑lösningar i hälso- och sjukvården och har en positiv inställning till e-hälsotjänsternas möjligheter.

Vad är e-hälsa utan användare?

E-hälsa erbjuder fantastisk möjligheter, både för hälso-och sjukvårdspersonal och för patienter. Det är synd att inte använda den, för vad är e-hälsa utan användare? Dessutom kommer e-hälsa att spela en ännu större roll i framtiden. Gör dig själv redan nu hemmastadd i denna form av kompletterande vård. Fråga din husläkare, specialist eller annan vårdpersonal vad det finns för möjligheter med e‑hälsa. Kan du t.ex. beställa upprepningsrecept eller tid online? Eller är en online konsultation möjlig? Tycker du det är besvärligt att t.ex. logga in på webbsidan, tveka inte utan be om hjälp. Största delen av vårdpersonalen är beredd att hjälpa dig med att orientera dig inom e‑hälsomöjligheterna.

Har du någonsin använt dig av e-hälsa? Försök en gång! Ju fortare du har vant dig vid den desto bättre. I framtiden blir e-hälsa ännu viktigare och Sverige försöker få ut det bästa ur den.

Källor: SKL, Cancercentrum

Alla behandlingar