Meny

Cetirizin

Cetirizin är ett antihistamin - ett läkemedel som undertrycker allergiska reaktioner i kroppen. Dess aktiva ämne (cetirizin) ser till att besvär som förekommer vid allergi, såsom nysning och rinnande näsa, snabbt försvinner. Detta läkemedels verkan varar under runt ett dygn.

Vad är Cetirizin?

Cetirizin är ett antihistamin - ett läkemedel som undertrycker allergiska reaktioner i kroppen. Dess aktiva ämne (cetirizin) ser till att besvär som förekommer vid allergi, såsom nysning och rinnande näsa, snabbt försvinner. Detta läkemedels verkan varar under runt ett dygn.

Vad används det för?

Cetirizin tas mot överkänslighetsreaktioner mot pollen och gräs (hösnuva), husdjur och andra ämnen. De symptom som medföljer denna åkomma är bland andra:

 • Näshinneinflammation - som känns igen på besvär såsom nysning, rinnande näsa, nästäppthet och näsklåda;
 • Ögonbesvär såsom svidande, tårande, svullna eller infekterade ögon;
 • Andnöd och/eller hosta, astmaanfall;
 • Hudutslag med eller utan klåda.

Hur använder du Cetirizin?

Svälj Cetirizin-tabletten hel med lite vatten. Detta kan göras innan eller under måltid. Besväras du svårt av biverkningar är det bäst att ta Cetirizin om kvällen. Ta denna medicin så länge du lider av allergi. Cetirizin kan även användas preventivt, exempelvis om du ska hälsa på nån med husdjur. Ta isåfall en tablett runt en timma innan du kommer komma i kontakt med det ämne du är allergisk mot.

Dosering

Den gängse doseringen av Cetirizin är följande:

 • Vuxna och barn på över 12 år: 1 tablett på 10 mg en gång om dan.
 • Barn på mellan 6 och 12 år: en halv tablett två gånger dagligen (2 x 5 mg).

Avvik inte från ordinerad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg. Cetirizin är olämpligt för barn på under 6 år.

Biverkningar

Den som tar Cetirizin kan drabbas av biverkningar, bland andra:

 • Sömnighet, trötthet, matthet;
 • Yrsel;
 • Huvudvärk;
 • Torrhet i mun, hals eller näsa;
 • Bukbesvär.

Rådfråga läkare om du drabbas hårt av dessa eller andra biverkningar. Läs mer i ämnet i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Cetirizin är inte lämpat för alla. Ta inte detta läkemedel ifall du:

 • Är överkänslig mot cetirizin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Lider av svår njursvikt;
 • Snart ska ta ett allergitest. Cetirizin kan påverka testets utfall. Fråga läkaren hur långt i förväg du måste sluta ta detta antihistamin.

Rådfråga läkare om du kan ta Cetirizin ifall du lider av epilepsi eller har problem med att tömma urinblåsan.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Cetirizin om du är gravid eller ammar om detta inte ordinerats av läkare. Detta läkemedel kan medföra biverkningar som sömnighet och yrsel. Kör inte bil och gör inget riskfyllt om du inte känner dig alert. Alkohol kan förvärra detta läkemedels biverkningar. Därför är det bäst att inte inta nån starkdryck så länge man tar Cetirizin.

Patientinformation
Tillbaka till toppen