Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Ofloxacin

Ofloxacin är ett antibiotikum. Detta läkemedel förintar diverse sorters bakterier som förorsakar infektioner. Ofloxacin når de inflammerade vävnaderna och urinen via blodet och svarar för snabb lindring av besvären. Du kan bara beställa denna medicin på recept.

Vad är Ofloxacin?

Ofloxacin är ett antibiotikum. Detta läkemedel förintar diverse sorters bakterier som förorsakar infektioner. Ofloxacin når de inflammerade vävnaderna och urinen via blodet och svarar för snabb lindring av besvären. Du kan bara beställa denna medicin på recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver en antibiotikakur med Ofloxacin vid olika sorters infektioner, såsom:

 • Luftvägsinfektioner (lunginflammation, bronkit);
 • Blåskatarr och andra urinvägsinfektioner;
 • Mag-tarminfektioner;
 • Sexuellt överförbara sjukdomar (gonorré);
 • Inflammation i livmoderhalsen.

Det verksamma ämnet ofloxacin hämmar tillväxten av sjukdomsframkallande bakterier varigenom dessa dör. På så sätt upphör inflammationsreaktioner som smärta, feber och andra besvär.

Hur använder du Ofloxacin?

Svälj tabletterna Ofloxacin i sin helhet med ett glas vatten. Inta inte detta läkemedel samtidigt med mjölkprodukter eller magsyrebindande medel: dessa produkter minskar effekten av ofloxacin. Läkaren bestämmer hur länge du ska följa denna antibiotikakur. Den kan variera från en dag till tio dagar eller längre. Slutför alltid kuren helt och hållet. Om de avbryter kuren i förtid, finns det risk att inte alla bakterier har förintats varigenom infektionen kan komma tillbaka.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen av Ofloxacin vid de flesta infektioner som följer:

 • Vuxna: en gång om dagen 200 - 400 mg under den föreskrivna perioden.

Ofloxacin är inte lämpligt för barn och tonåringar. Avvik inte från den föreskrivna doseringen. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Under behandlingen med Ofloxacin kan du få besvär av biverkningar, fastän dessa inte alltid uppträder. De besvär som du eventuellt kan uppleva, är bl.a.:

 • Mag-tarmbesvär (illamående, kräkning, diarré);
 • Huvudvärk;
 • Yrsel eller dåsighet;
 • Stick eller en bedövad känsla i armar och ben;
 • Sömnlöshet;
 • Irriterade ögon;
 • Överkänslighet i huden för solljus: undvik skarpt solljus och annan uv-strålning.

I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna. Ta kontakt med läkaren om biverkningarna inte går över av sig själv eller om du får obehag av häftiga besvär.

När får du inte använda detta läkemedel?

Ofloxacin är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för ofloxacin, andra fluorkinolon antibiotika eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider av epilepsi eller har anlag för det;
 • Har haft problem med senorna efter en behandling med fluorkinolon antibiotika.

Lider du av ett hjärtfel, en muskelsjukdom eller en annan åkomma? Då måste du var försiktig med användningen av detta läkemedel. Rådgör med läkaren om du kan använda Ofloxacin. Uppge vid din beställning vilka andra mediciner du eventuellt använder. Dessa kan ha en växelverkan med Ofloxacin.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte detta läkemedel om du är gravid eller ammar. Har du obehag av biverkningar som yrsel eller dåsighet, då får du inte köra bil så länge som dessa besvär håller i sig. Alkohol kan förstärka biverkningarna av denna medicin. Se upp med starksprit.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen